Vicerreitoría de Extensión Universitaria

Susana María Reboreda Morillo, vicerreitora de Extensión Universitaria

 

Susana Reboreda Morillo é profesora titular de Historia Antiga desde o ano 1997 na Universidade de Vigo, onde iniciou e leva desenvolvendo sen interrupción o seu labor docente e investigador desde 1991. 

É coordinadora do Grupo de Estudos de Arqueoloxía, Antigüidade e Territorio (GEAAT) da Universidade de Vigo e colaboradora do Grupo Deméter, Maternidades y familias da Universidad de Oviedo. As súas liñas de investigación preferentes relaciónanse principalmente coa mitoloxía grega e coa muller na historia antiga de Grecia. Sobre ambas as temáticas ten máis de 50 traballos publicados en revistas e libros en editoriais de impacto.

Na actualidade é a investigadora principal dun proxecto de investigación do Ministerio titulado Vulnerabilidad intrafamiliar y política en el mundo antiguo (PID2020-116349GB-100) e investigadora do proxecto Europeo Horizon 2020: rurALLURE: Promotion of rural museums and heritage sites in the vicinity of European pilgrimage routes, dirixido polo profesor da Universidade de Vigo Martín López Norescon vixencia entre 2021-2022 (ref. 101004887).

Entre os cargos de xestión desenvolvidos, cómpre detacar que foi decana da Facultade de Historia en dúas ocasións, vicedecana deste centro e directora da Área de Coordinación e Estudantes do Campus de Ourense.

  • A proxección da universidade na vida cultural e deportiva do territorio de influencia da Universidade de Vigo.
  • As de organización, fomento, celebración e seguimento de actividades de extensión universitaria, así como de atención e información á comunidade universitaria.
  • As relativas a actividades de promoción cultural e mecenado.
  • As relativas á Área de Normalización Lingüística.
  • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Axenda

 

 

Lilian Álvarez García
Secretaría
+34 986 813 586
vice.extension@uvigo.gal

 

Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 586
vice.extension@uvigo.gal