Vicerreitoría de Internacionalización

Vicerreitora de Internacionalización UVigo Jesús Simal

Jesús Simal
Vicerreitor

Catedrático da Área de Nutrición e Bromatoloxía na Facultade de Ciencias do campus de Ourense. Foi primeiro Premio Nacional de Terminación de Estudos de Farmacia e premio Extraordinario de Doutoramento da Facultade de Farmacia da USC. 

Profesor titular da Universidade de Vigo desde 1991, onde na actualidade é catedrático. Lidera un grupo de investigación de referencia competitiva da Xunta de Galicia, ademais do CIA3 (Centro de Investigacións Agro-Ambientáis e Alimentarias) e do Departamento de Química Analítica e Alimentaria na Universidade de Vigo.

Realizou estancias de investigación na Université de Paris-Sud (Francia), Universidade de Delaware (Estados Unidos), Fraunhofer-Institut für Lebensmitteltechnologie und Verpackung (Alemaña), Central Science Laboratory (Reino Unido), TNO-Voeding (Holanda), PIRA - Packaging Industries Research Association (Reino Unido) e no SIK - Institutet För Livsmedel och Bioteknik (Suecia). É editor de 6 libros nacionais e publicou capítulos en 10 libros nacionais e 15 internacionais. Dirixiu 15 teses de doutoramento e participou en gran cantidade de proxectos de investigación competitivos, sendo o investigador principal en 37. Ten numerosas publicacións en revistas científicas de prestixio internacional.

 • Laura Movilla Pateiro
  Directora da Área de Internacionalización
 • Alejandro Cadabón Figueroa
  Secretaría
 • vicinternacionalizacion@uvigo.es
  +34 986 813 587

 • O fomento e o deseño das estratexias e políticas para as relacións internacionais e a cooperación internacional.
 • A representación institucional en foros e en eventos internacionais.
 • A sinatura de acordos, convenios e protocolos relacionados coa actividade internacional da Universidade de Vigo, cando así sexa considerado oportuno polo reitor.
 • O deseño, a planificación e a xestión dos programas internacionais de mobilidade e intercambio.
 • A proposta, a formalización e a contratación de redes e proxectos internacionais de difusión científica, en coordinación coas vicerreitorías de Investigación e de Transferencia.
 • A proposta, a formalización e a contratación de redes e proxectos internacionais de cooperación, en coordinación coa Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Igualdade e Cooperación.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Reitoría
Campus universitario s/n
36310 Vigo
+34 986 813 587
vicinternacionalizacion@uvigo.es