Vicerreitoría de Internacionalización

Vicerreitora de Internacionalización UVigo Jesús Simal

Jesús Simal
Vicerreitor

Catedrático da Área de Nutrición e Bromatoloxía na Facultade de Ciencias do campus de Ourense. Foi primeiro premio nacional de terminación de estudos de Farmacia e premio extraordinario de doutoramento da Facultade de Farmacia da Universidade de Santiago de Compostela. 

Profesor titular da Universidade de Vigo desde 1991, lidera un grupo de investigación de referencia competitiva da Xunta de Galicia, ademais do CIA3 (Centro de Investigacións Agro-Ambientais e Alimentarias) e do Departamento de Química Analítica e Alimentaria na Universidade de Vigo.

Realizou estancias de investigación na Université de Paris-Sud (Francia), University of Delaware (Estados Unidos), Fraunhofer-Institut für Lebensmitteltechnologie und Verpackung (Alemaña), Central Science Laboratory (Reino Unido), TNO-Voeding (Holanda), PIRA - Packaging Industries Research Association (Reino Unido) e no SIK - Institutet För Livsmedel och Bioteknik (Suecia). É editor de 6 libros nacionais e publicou capítulos en 10 libros nacionais e 15 internacionais. Dirixiu 15 teses de doutoramento e participou en gran cantidade de proxectos de investigación competitivos, sendo o investigador principal en 37. Ten numerosas publicacións en revistas científicas de prestixio internacional.

 • Laura Movilla Pateiro
  Directora de Área de Internacionalización
 • Alejandro Cadabón Figueroa
  Secretaría
  vicinternacionalizacion@uvigo.es
  +34 986 813 587

 • O fomento e o deseño das estratexias e políticas para as relacións internacionais e a cooperación internacional.
 • A representación institucional en foros e en eventos internacionais.
 • A sinatura de acordos, convenios e protocolos relacionados coa actividade internacional da Universidade de Vigo, cando así sexa considerado oportuno polo reitor.
 • O deseño, a planificación e a xestión dos programas internacionais de mobilidade e intercambio.
 • A proposta, a formalización e a contratación de redes e proxectos internacionais de difusión científica, en coordinación coas vicerreitorías de Investigación e de Transferencia.
 • A proposta, a formalización e a contratación de redes e proxectos internacionais de cooperación, en coordinación coa Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Igualdade e Cooperación.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Edificio Ernestina Otero
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 587
vicinternacionalizacion@uvigo.es