Vicerreitoría de Relacións coa Empresa

José María Martín Moreno, vicerreitor de Relacións coa Empresa

 

Profesor titular da Universidade de Vigo desde o ano 2000, é ademais director do Departamento de Fundamentos da Análise Económica e Historia e Institucións Económicas, do que tamén foi secretario. Tamén desempeñou o cargo de secretario académico e de decano da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais.

A súa carreira profesional centrouse no sector público e privado, en institucións relacionadas con realidades e actividades do mundo económico-empresarial. Realizou actividades de control e de xestión de proxectos, relacións institucionais e liderado de equipos. 

É membro de Rede, un grupo de investigación consolidado que analiza aspectos relacionados coa innovación, enerxía, economía e medio ambiente de Ecobas (Economics and Business Administration for Society) e da Rede Alumni Microeconomics of Competitiveness da University of Harvard.

Publicou o seu traballo en revistas indexadas tanto nacionais como internacionais de recoñecido prestixio e participa regularmente en conferencias, seminarios e obradoiros.

Tamén participou e dirixiu proxectos de investigación e de consultoría no sector público e privado e realizou estancias en organismos e universidades nacionais e internacionais.

Foi profesor e responsable de relacións institucionais do Mestrado en economía, mercados financeiros e empresa, e impartiu clase nos mestrados en Economía e no de Economía para non economistas.

Foi director xeral da Fundación Galega para a Sociedade do Coñecemento, director do Sistema de Vixilancia Competitiva do Clúster do Granito de Galicia, asesor do Centro Tecnolóxico do Granito, colaborador-asistente de investigación do IGAPE, da Secretaria Xeral de Análise e Previsión da Xunta de Galicia e de SACE consultores.

É profesor de macroeconomía no Departamento de Fundamentos da Análise Económica e profesor homologado na EOI de Madrid; tamén participa como director de coñecemento en servizos de consultoría do programa de consolidación de pemes do Fondo Social Europeo.

  • As relacionadas coas empresas públicas e privadas e con asociacións empresariais.
  • As do fomento da colaboración público-privada, en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación.
  • A posta en marcha de programas de mecenado e micro-mecenado.
  • As relacionadas coas cátedras de empresa da universidade, así como as relacións co contorno económico-empresarial.
  • As relativas ao control de convenios e cátedras.
  • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Axenda

 

Javier Novas Míguez
Secretaría
+34 986 130 302
vic.empresa@uvigo.gal

 

Edificio Ernestina Otero
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 130 302
vic.empresa@uvigo.gal