Comisión de investigación

Funcións

 • Elaborar a convocatoria do programa de axudas á investigación propio da Universidade de Vigo, así como resolver esta.
 • Valorar determinados méritos da produción científica e produción de transferencia.
 • Aprobar a creación de novos grupos de investigación.
 • Avaliar as solicitudes presentadas polos grupos de investigación para ofrecer prazas en diversos programas de recursos humanos
 • Informar ou elaborar propostas sobre os asuntos relacionados coa investigación etc.

Membros
 

Presidencia

 • M.ª Belén Rubio Armesto
  Vicerreitora de Investigación, Transferencia e Innovación

Secretaría

 • Jacobo Porteiro Fresco
  PDI    

Vogais

 • Raquel Arévalo Tomé
  PDI  
 • María Covadonga Barreiro Rodríguez-Moldes 
  PDI  
 • Inmaculada Anaya Revuelta
  PDI
 • Xulio Calviño Rodríguez
  Consello Social
 • Noa González Seoane
  Estudante
 • Manuel Diz Folgar
  Estudante
 • Ana Isabel González Penín
  PAS

Vogais sen voto

 • Marta Pazos Currás
  Representante sindical
 • Miguel Cuevas Alonso
  Representante sindical

 

Na seguinte ligazón o PDI e o PTXAS poderán consultar as actas da Comisión de investigación a través da súa secretaría virtual:

Ver as actas

 

Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación
Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 597
vicinv@uvigo.gal