Comisión de planificación e asuntos económicos

 • José Luís Míguez Tabarés
  Membro nato,​​​​​ vicerreitor de Planificación e Sostibilidade
 • José María Martín Moreno 
  Membro nato, vicerreitor de Economía
 • Raquel Souto García
  Membro nato, xerenta
 • Carlos Antonio Ferro Souto
  PDI
 • Alma María Gómez Rodríguez
  PDI
 • Pedro González Santamaría
  PDI
 • M.a Isela Lavilla Beltrán
  PDI
 • Iago Padilha Gómez
  Estudantado
 • Adrián Balado Barciela
  Estudantado
 • Xoán Cebro Rodríguez
  PAS
 • Xulio Calviño Rodríguez
  Consello Social
 • Luis Pérez Gómez
  Organizacións sindicais