Comisión de planificación e asuntos económicos

Membros

 • José Luís Míguez Tabarés
  Membro nato,​​​​​ vicerreitor de Planificación e Sostibilidade
 • José María Martín Moreno 
  Membro nato, vicerreitor de Economía
 • Raquel Souto García
  Membro nato, xerenta
 • Carlos Antonio Ferro Souto
  PDI
 • Alma María Gómez Rodríguez
  PDI
 • Pedro González Santamaría
  PDI
 • M.a Isela Lavilla Beltrán
  PDI
 • Francisco Javier Rodríguez Martínez
  PDI
 • Alfonso Castro Rodríguez
  Estudantado
 • Antonio Manuel Ramos Vázquez
  Estudantado
 • Xoán Cebro Rodríguez
  PAS
 • Xulio Calviño Rodríguez
  Consello Social
 • Luis Pérez Gómez
  Organizacións sindicais
 • Marta María Pazos Currás
  Organizacións sindicais
 • María José Ríos Santomé
  Organizacións sindicais
 • María Vera Isasa
  Organizacións sindicais