Comisión de planificación e asuntos económicos

 • José Luís Míguez Tabarés
  Membro nato. Vicerreitor de Planificación e Sostibilidade
 • José María Martín Moreno. Membro nato, Vicerreitor de Economía
 • Raquel Souto García. Membro nato. Xerente
 • Miguel Cuevas Alonso
  PDI
 • Carlos Antonio Ferro Souto
  PDI
 • Alma María Gómez Rodríguez
  PDI
 • Pedro González Santamaría
  PDI
 • M.a Isela Lavilla Beltrán
  PDI
 • Iago Padilha Gómez
  Estudantado
 • Adrián Balado Barciela. Estudantado
 • Xoán Cebro Rodríguez. PAS
 • Xulio Calviño Rodríguez
  Consello Social
 • Begoña González de Prado
  Organizacións sindicais
 • Luis Pérez Gómez
  Organizacións sindicais