Comisión de calidade

Competencias

 • Modificar o regulamento desta comisión que será aprobado polo Consello de Goberno.
 • Mellorar os aspectos organizativos e funcionais que afecten os procesos de calidade.
 • Potenciar as accións de información, transparencia, comunicación e rendición de contas en materia de calidade.
 • Facer un seguimento e informar dos resultados dos programas de calidade da Universidade de Vigo e calquera outro resultado asociado á mellora da calidade da universidade.
 • Realizar a concesión do selo de calidade e calquera outro recoñecemento asociado á calidade.
 • Nomear os membros das comisións técnica e académica de calidade de entres as persoas voluntarias.
 • Establecer accións institucionais relacionadas coa calidade que xurdan das comisións técnica e académica.

Membros

Estudantado

PDI

 • María José Moure Rodríguez
  Escola de Enxeñaría de Telecomunicación (elixida polo Consello de Goberno)
  mjmoure@uvigo.gal
 • Rocío Rodríguez Daponte
  Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (elixido polo Consello de Goberno)
  rocio@uvigo.gal

PAS


Documentación