Proxectos internacionais

Proxectos internacionais educativos

Un dos obxectivos da Universidade de Vigo dentro da nosa política de internacionalización é apoiar activamente a participación da comunidade universitaria en proxectos internacionais de innovación educativa, a cooperación internacional, o intercambio de boas prácticas, a construción de capacidades ou o asociacionismo estratéxico, especialmente no marco das convocatorias publicadas pola Unión Europea e pola EACEA, pola AECID ou a Xunta de Galicia.

Visita a nosa páxina web de proxectos internacionais educativos:  http://international-projects.uvigo.es/gl/?noredirect=gl_ES

 

Proxectos internacionais de investigación

A Universidade de Vigo participa de xeito activo en proxectos de investigación de ámbito internacional. Consulta aquí toda a información sobre os programas, as convocatorias e outras iniciativas.