Información e impresos


Normativa xeral para grao e posgrao
Ley orgánica de universidades
Real Decreto 1393/2007 de ensinanzas universitarias oficiais (e modificacións posteriores RD 861/2010)
Normativa de permanencia e progreso do estudantado das titulacións oficiais de grao e de máster universitarios da Universidade de Vigo
Aplicación da normativa de permanencia e progreso para o curso 2014-2015
Normativa de transferencia e recoñecemento de créditos
Resolución Reitoral do 12 de maio de 2014 pola que se establecen as exencións, axudas e subvencións de prezos públicos por servizos académicos na Universidade de Vigo
Resolución Reitoral do 4 de xullo de 2014 pola que se modifica a resolución reitoral de 12 de maio de 2014

Estudos de grao
Normativa xestión académica
Normativa de permanencia e progreso
Aplicación da normativa de permanencia e progreso para o curso 2014-2015
Regulamento de recoñecemento de créditos por actividades universitarias, culturais, deportivas, de representación estudiantil, solidarias e cooperación
Real Decreto 412/2014 de normativa dos procedementos de admisión ás ensinanzas universitarias oficiais de grao
Real Decreto 1892/2008 de acceso ás ensinanzas universitarias oficiais de grao e os procedementos de admisión (derogado polo RD 412/2014)
Real Decreto 1618/2011 sobre recoñecemento de estudos no ámbito da Educación Superior
Normativa de admisión de estudantes con estudos universitarios oficiais de grao (traslados)
Instrución sobre cambios de centro en titulacións co mesmo plan de estudos na UVIGO
Regulamento para a realización do traballo fin de grao (TFG)
Regulamento de premios extraordinarios de fin de carreira
Instrución para a avaliación por compensación

Estudos de posgrao
Regulamento dos estudos oficiais de posgrao
Modificación 1
Modificación 2
Regulamento de homologación de títulos estranxeiros e títulos e graos académicos de posgrao
Normativa de permanencia e progreso
Aplicación da normtiva de permanencia e progreso para o curso 2014-2015
Real Decreto 99/2011 de doutoramento
Regulamento de estudos de doutoramento da Universidade de Vigo

Titulacións en proceso de extinción
Normativa de xestión académica
Normativa de permanencia
Normativa de libre elección
Modificación 1
Modificación 2
Convenio de colaboración entre as universidades galegas
Convocatorias de exame das titulacións en proceso de extinción
Regulamento do premio extraordinario fin de carreira

Títutos e Suplemento europeo ao título (SET)
Real Decreto 1002/2010 de expedición de títulos universitarios oficiais
Regulamento de títulos propios

Bolsas
Real Decreto 1721/2007 polo que se establece o réxime de bolsas e axudas ao estudo

Estudantes
Estatuto do estudante universitario

Impresos

 

Rectoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidad | Mapa web | Aviso Legal