PROGRAMA SICUE

 

 

                                      PRAZAS CURSO 18/19


DOCUMENTACIÓN DA CONVOCATORIA

Texto da convocatoria (cos requisitos que tes que cumprir para solicitar a praza SICUE, prazos, descrición do procedemento, etc)

Corrección de erro no texto da convocatoria

Listaxe prazas: esta información é adicional para a túa comodidade. Cando entres na túa secretaría virtual verás as prazas correspondentes ao teu grao da túa escola ou facultade.

RESOLUCIÓNS

Resolución Reitoral do 9 de abril de 2018 definitiva de admitidos e excluídos a trámite

Resolución Reitoral de 13 de abril de 2018 da listaxe dos destinos provisionais

Resolución Reitoral de 27 de abril da listaxe provisional de prazas concedidas

Resolución Reitoral de 15 de maio da listaxe definitiva de prazas concedidas

Listaxe de 29 de maio dos destinos concedidos no segundo prazo

Listaxe de 05 de xuño dos destinos concedidos no terceiro prazo

COMO SOLICITAR SICUE?

• Forma de solicitude: Entrando co teu DNI, NIU y contrasinal na túa SECRETARÍA VIRTUAL.
• Prazo de solicitudes: do 13 de febreiro ao 13 de marzo.

• Onde escribir en caso de dúbida? sicue@uvigo.es 


COMO É O PROCESO?

1. Prazo de solicitude: do 13 de febreiro ao 13 de marzo.
2. Terminado o prazo anterior enviaranse aos coordinadores SICUE os listados de solicitude para que dean o visto e prace as solicitudes dos alumnos da súa Facultade ou Escola. Se o alumno non obtén o visto e prace do coordinador a súa solicitude quedará excluída do proceso.
3. Comprobación por parte da ORI se o alumno cumpre os requisitos necesarios esixidos na convocatoria SICUE.
4. Publicación das listaxes de admitidos e excluídos no procedemento (non se publican aquí as concesións de praza, só se vería se se está admitido porque se cumpran os requisitos ou non).
5. Apertura de prazo de reclamación: 5 días hábiles. IMPORTANTE: os alumnos ADMITIDOS deben comprobar, a maiores de estar admitidos, se as prazas que solicitaron figuran correctamente, xa que logo non se permitirán cambios. O alumnado excluído poderá emendar os motivos da súa exclusión.
6. Publicación listaxes definitivas de ADMITIDOS-EXCLUÍDOS.
7. 27 de abril- Publicación listaxes PROVISIONAIS de prazas concedidas.
8. Apertura de prazo para reclamar: 10 días hábiles.
9. 15 de maio - Publicación das listaxes definitivas de prazas concedidas e apertura do prazo de Aceptación/Renuncia. Prazo de 2 semanas para ACEPTAR, RECHAZAR, SEGUIR ESPERANDO na Secretaría Virtual las prazas adxudicadas.
10. 29 de maio- Publicación 2ª listaxe DEFINITIVA DE PRAZAS CONCEDIDAS (tralas renuncias/aceptacións do anterior).
11. 5 de xuño- Publicación 3ª listaxe DEFINITVA DE PRAZAS CONCEDIDAS (tralas renuncias/aceptacións do anterior).
12. 12 de xuño en adiante- Fin do proceso SICUE. Poderase optar ás prazas que queden vacantes na convocatoria escribindo a sicue@uvigo.es. 


Consultar aquí as PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

 

 

 

 

                                      PRAZAS CURSO 17/18  

 

RESOLUCIÓNS

 

¿Qué tienes que comprobar en este listado?

Debes comprobar que figuras en el listado de solicitudes ADMITIDAS y qué los destinos que pediste en la  secretaría virtual son iguales que los que figuran en la tabla, porque utilizaremos esa información para hacer las adjudicaciones definitivas.

Si hay algo incorrecto, tienes que comunicárnoslo por correo electrónico a siope@uvigo.es (hasta 21 de abril). Luego ya quedaría definitiva la información que figura en el listado.

Si figuras en la tabla como "excluído" puedes alegar las causas de la exclusión, si consideras que son incorrectas, de la misma forma y en los mismos plazos que en el párrafo anterior.

 

Cuales son los siguientes pasos? (fechas aproximadas)

 • 24 de abril-Publicación listados DEFINITIVA de ADMITIDOS/EXCLUÍDOS.
 • 27 de abril-Publicación listado PROVISIONAL  de CONCEDIDOS (adjudicación provisional de destinos/plazas). Habrá un plazo de 10 días hábiles para alegar.
 • 15 maio-Publicación 1º listado DEFINITIVO DE CONCEDIDOS. Abre pLazo de 2 semanas para ACEPTAR/RECHAZAR/SEGUIR ESPERANDO en la Secretaría Virtual las plazas adjudicadas (consulta debajo el documento titulado "Instrucciones adjudicación de plazas" para saber que hacer según sea tu caso).
 • 29 maio- Publicación 2º listado DEFINITIVO CONCEDIDOS (tras las renuncias/aceptaciones del anterior).
 • 5 junio- Publicación 3º listado DEFINITVO CONCEDIDOS (tras las renuncias/aceptaciones del anterior).
 • 12 junio en adelante- Fin del proceso SICUE. Podrías optar a las plazas que quedaron vacantes en la convocatoria escribiendo a siope@uvigo.es.

 

 

 ¿CÓMO SOLICITAR SICUE?

 • Forma de solicitud: Entrando con tu DNI, NIU y contraseña en tu SECRETARÍA VIRTUAL del alumnado. 
 • Plazo de solicitud: del 10 de febrero al 10 de marzo
 • ¿Dónde escribir o llamar en caso de dudas ? siope@uvigo.es o 986-812693

 

 

DOCUMENTACIÓN DE LA CONVOCATORIA

 • Texto de la convocatoria (con los requisitos que tienes que cumplir para solicitar plaza sicue, plazos, descripción del procedemento...etc)
 • Listado de plazas (Nota: este listado es información adicional para tu comodidad. Cuando entres en tu secretaría virtual ya deberias ver el listado correspondiente a tu Facultad y Grado.

 

 

¿Como es el proceso?

 1. Prazo de solicitude
 2. Terminado o prazo anterior enviaránse aos coordinadores SICUE os listados de solicitude para que den o visto e prace as solicitudes dos alumnos da súa Facultade. Se o alumno non obtén o visto e prace do coordinador a súa solicitude quedará excluída do proceso.
 3. Comprobación por parte do SIOPE se o alumno cumpre os requisitos necesarios esixidos  na convocatoria SICUE
 4. Publicación listaxes de admitidos e excluídos NO PROCEDEMENTO  (non se publican aquí as concesiòns de praza, só sería se vería estás admitido porque cumples os requisitos ou non)
 5. Apertura de prazo de reclamación . IMPORTANTE: os alumnos ADMITIDOS deben comprobar, a maiores de estar admitidos, se as prazas que solicitaron figuran correctamente xa que logo non se permitirán cambios. Os alumnos excluídos poden alegar os motivos da súa exclusión
 6. Publicación listaxes definitivas de ADMITIDOS-EXCLUÍDOS
 7. 27 DE ABRIL- Publicación listados PROVISIONAIS  de  CONCEDIDOS
 8. Apertura de prazo para reclamar-10 días hábiles
 9. Publicación listados definitivos de CONCEDIDOS e apertura prazo de Aceptación/Renuncia

 

 

                                            

 

 •  

 

 

 

 

 

Rectoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidad | Mapa web | Aviso Legal