Modificación de titulacións (a implantar no 2018-2019)

Información para títulos que pretendan modificarse para o ano académico 2018-2019

Titulacións de doutoramento

Titulacións de máster

Titulacións de grao

Datos de contacto:

Carlos Guerra Vidal   uacalidade@uvigo.es  tf. 986-813447

Patricia Outeiral Rial seccalidade@uvigo.es tf. 986-813897

NORMATIVA APLICABLE:

  • Universidade de Vigo

-Acordo do Consello de Goberno de 7 de febreiro de 2017 polo que se aproba o calendario e procedemento para a aprobación de propostas e de modificación de titulacións de grao, máster e doutoramento para o ano académico 2018/2019

  • Ámbito estatal

-Real Decreto 1393/2007 de 29 de outubro polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais (Texto consolidado última modificación 3 de xuño de 2016)

-Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento (Texto consolidado última modificación 3 de xuño de 2016)

-Códigos ISCED

  •  Ámbito autonómico

Decreto 222/2011 do 2 de decembro polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Decreto 161/2015 do 5 de novembro que modifica o Decreto 222/2011 do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Orde do 20 de marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011 do 2 de decembro.

Instrucións relativas á aplicación da regulación contida no Decreto 222/2011 de 2 de decembro e na Orde de 20 de marzo de 2012 sobre ensinanzas universitarias oficiais no SUG

Instrucións do 23 de xullo de 2014 da Secretaría Xeral de Universidades sobre a aplicación de determinados preceptos do Decreto 222/2011 do 2 de decembro, aos títulos universitarios con validez en todo o territorio nacional que se impartan no SUG

Instrucións do 12 de febreiro de 2015 da SXU sobre a aplicación de determinados preceptos do Decreto 222/2011 do 2 de decembro, aos títulos universitarios oficiais con validez en todo o territorio nacional que se impartan no SUG.

Rectoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidad | Mapa web | Aviso Legal