Personal Académico

Curso Académico
2010-11
2011-12
Perfil del profesorado desagregado por sexo
Hombres
6 CU, 13 TU, 3 PCD
2 Inv Cont
 
Mujeres
2 CU, 15 TU, 4 PCD
7 Inv Cont, 1 Cient. CSIC
Hombres
6 CU, 13 TU, 3 PCD
2 Inv Cont
 
Mujeres
2 CU, 15 TU, 4 PCD
7 Inv Cont, 1 Cient. CSIC
Porcentaje de docencia impartida por profesorado doctor acreditado con relación al volumen total de la misma en periodos docentes implantados
100 %
100 %

 

 

 

Nombre
Departamento
Correo electrónico
Asignaturas
Aira Vieira Manuel
Ecoloxía e bioloxía animal
Biotratamento de Residuos Orgánicos
Alonso González Jose Luis
Enxeñaría química
Monitorización e Control
Alonso Vega María Flora
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Elementos Traza no Sistema Solo-Planta / Recuperación de Solos Degradados: Tecnosolos e Fitorremediación
Andrade Couce Mª Luisa
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Elementos Traza no Sistema Solo-Planta / Recuperación de Solos Degradados: Tecnosolos e Fitorremediación
Araujo Nespereira Pedro Antonio
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento
Arias Estevez Manuel
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Química dos Produtos Fitosanitarios / Fertilizantes e fertillización
Bendaña Jacome, Ricardo Javier
Enxeñaría dos materiais, mecánica aplicada e construción
Deseño Asistido por Ordenador
Berriochoa Esnaola Elias
Matemática Aplicada I
Métodos Matemáticos para a Modelización da Investigación
Cancho Grande Beatriz
Química analítica e alimentaria
Compostos Fenólicos, Compoñentes Bioactivos dos Alimentos
Carballo Garcia Francisco Javier
Área Tecnoloxía dos alimentos
Deseño de novos produtos alimentarios
Carballo Rodriguez Julia
Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Selección e Aplicación de Microorganismos para uso Tecnolóxico
Cid Samamed Antonio
Química-física
Técnicas de Documentación para a Investigación
Cortés Dieguez Sandra
Enxenería Química
Biotecnoloxía Agroalimentaria
de Sa Otero Maria Pilar
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Ecoloxía da Polinización. Investigación e Aplicacións
Díaz Raviña Montserrat
CSIC Santiago
Fertilizantes e Fertilización
Dominguez Gonzalez Herminia
Enxeñaría química
Procesos Avanzados de Extracción
Dominguez Gonzalez Jose Manuel
Enxeñaría química
Biotecnoloxía Agroalimentaria
Domínguez Martín Jorge
Ecoloxía e bioloxía animal
Biotratamento de Residuos Orgánicos
Escuredo Pérez Olga
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias
Falque Lopez Elena
Química analítica e alimentaria
Técnicas Instrumentais para a Análise Agroalimentaria e Medioambiental
Fernández Covelo Emma
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Elementos Traza no Sistema Solo-Planta / Recuperación de Solos Degradados: Tecnosolos e Fitorremediación
Fernández González María
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Implicacións Agroambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas
Franco Matilla Maria Inmaculada
Área Tecnoloxía dos alimentos
Investigación e Innovación de Alimentos Envasados
García Queijeiro José Manuel
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Bioclimatoloxía de Prantas de Interese Económica
Garrote Velasco Gil
Enxeñaría química
Tecnoloxías Limpias para a Produción de Biocombustibles
González Barreiro Carmen
Química analítica e alimentaria
Análise de Aromas en Alimentos
González Rodríguez Luis
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Claves para a Sostenibilidade da Produción Vexetal
Lafuente Gimenez Maria Anunciacion
Química analítica e alimentaria
Avances en Toxicoloxía Ambiental e as súas Implicacións en Seguridade Alimentaria
López Periago José Eugenio
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Transporte de Auga e Solutos no Solo
Lorenzo Rodríguez Jose Manuel
CTC
Deseño de novos produtos alimentarios
Martínez Carballo Elena
Química analítica e alimentaria
Bioestatística e Deseño Experimental
Martinez Suarez Sidonia
Enxeñaría química
Preparación, Transformación e Diversificación na Industria dos Alimentos
Mejuto Fernández Juan Carlos
Dpto. Externo Química física
Técnicas de Documentación para a Investigación
Moure Varela Andrés
Enxeñaría química
Extractos Naturais como Antioxidantes / Procesos Avanzados de Extracción
Navarro Echeverria Luis
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres / Bioloxía da Reprodución en Prantas Superiores: a súa Implicación na Distribución
Nombela Castaño Miguel Angel
Xeociencias mariñas e ordenación do territorio
Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres
Novoa Muñoz Juan Carlos
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao Sistema Planta-Solo-Auga
Paradelo Pérez Marcos
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Transporte de Auga e Solutos no Solo
Parajó Liñares Juan Carlos
Dpto. Externo Enxeñaría química
Operacións de Separación
Pedrol Benjoch Nuria
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Claves para a Sostenibilidade da Produción Vexetal
Pérez Álvarez María José
Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Selección e Aplicación de Microorganismos para uso Tecnolóxico
Pérez Guerra Nelson
Química analítica e alimentaria
Análise de Datos en Cinéticas Microbianas e Enzimáticas
Perez Lamela Maria de la Concepcion
Química analítica e alimentaria
Acondicionamento Organoléptico
Pérez Lorenzo Moisés
Química física
Alteración de Interfases Biolóxicas por Axentes Contaminantes
Reigosa Roger Manuel
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres / Fisioloxía do Estrés. Adaptación e Aclimaticación a Condicións Adversas
Rey Salgueiro Ledicia
Química analítica e alimentaria
Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía
Rial Otero Raquel
Química analítica e alimentaria
Autenticidade Alimentaria
Rodriguez Lopez Luis Alfonso
Bioloxía funcional e ciencias da saúde
Augas Termais: Innovación e Desenvolvemento
Rodríguez Rajo Fco. Javier
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Implicacións Agroambientais das Partículas Biolóxicas Atmosféricas / Traballo Fin de Máster
Romaní Pérez Aloia
Enxeñaría química
Tecnoloxías Limpias para a Produción de Biocombustibles
Roson Porto Gabriel
Física aplicada
Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres
Rua Rodriguez Maria Luisa
Química analítica e alimentaria
Química e Bioquímica Alimentaria
Salgado Seara Jose Manuel
Enxeñaría química
Biotecnoloxía Agroalimentaria
Sánchez Fernández José María
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres / Bioloxía da Reprodución en Prantas Superiores: a súa Implicación na Distribución
Sánchez García Borja
Química analítica e alimentaria
Contaminación Mariña e Ecotoxicoloxía
Sánchez Moreiras Adela
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Cambio Climático Global e o seu Impacto nos Ecosistemas Terrestres / Fisioloxía do Estrés. Adaptación e Aclimaticación a Condicións Adversas
Santos Reyes Valentin
Enxeñaría química
Produción de Compostos Base a partires de Residuos Lignocelulósicos
Seijo Coello Maria del Carmen
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Deseño Experimental Aplicado ás Indicacións Xeográficas Agroalimentarias
Simal Gandara Jesus
Química analítica e alimentaria
Riscos Químicos na Cadea Alimentaria
Soto González Benedicto
Bioloxía vexetal e ciencias do solo
Biomasa: Cultivos Enerxéticos
Torrado Agrasar Ana María
Química analítica e alimentaria
Deseño de Procesos de Mellora e Obtención de Novas Materias Primas para a Industria Ganadera e Agroalimentaria
Vila Babarro Carlos
Enxeñaría química
Produción de Compostos Base a partires de Residuos Lignocelulósicos
Yañez Diaz Maria Remedios
Enxeñaría química
Monotorización e Control de Procesos
 

Descripción de otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de estudios

Esta titulación dispone de los recursos humanos con un 100% de profesorado doctor que en la actualidad configuran la versión según decreto en vigor del máster universitario de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria, lo cual da acceso al doctorado y tiene mención de calidad de la ANECA y ayuda de movilidad de profesorado del Ministerio de Ciencia e Innovación. Los dichos recursos humanos parecen a todas luces suficientes para lo corrrecto desarrollo de la titulación sin la necesidad de contratar a nuevo profesorado. Nervangantes y atendiendo las nvovedades y avances que se produzcan en el campo de Industria Agroalimentaria será factible incorporar al programa personal docente o investigador ajeno a la propia universidad. En tal caso, la Comisión Académica del Programa de Doctorado acreditará esta condición y garantizará los recursos necesarios para estas incorporaciones debiendo comunicarlo a la universidad.

Dentro de este catálogo de grupos de investigación cabe destacar que el grupo de Investigaciones Agroambientales y Alimentarias y el grupo de Ingeniería Química cuentan con la consideración de Grupos de Excelencia de la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia. Asimismo los grupos de Biología Vegetal, Fisicoquímica de Coloides y Superficies, y Tecnología de los Alimentos cuentan con la consideración de Grupo Consolidado de la convocatoria propia de la Universidad de Vigo.

Por otro lado, los grupos de Edafología y Química Agrícola, Investigaciones Agroambientales y Alimentarias y Tecnología de los Alimentos constituyeron, al amparo de una convocatoria competitiva de la Xunta de Galicia el Centro de Investigaciones Agroalimentarias (CIA), como agrupamiento de grupos de investigación de excelencia en dicho campo dentro de la comunidad autónoma

Asimismo el grupo de Ingeniería Química se encuentra integrado en el INBIOMED (Instituto de Investigaciones Biomédicas) que al igual que el CIA, nació al amparo de una convocatoria competitiva de la Xunta de Galicia como agrupamiento de grupos de investigación de excelencia en dicho campo dentro de la comunidad autónoma.

Por todo lo anteriormente expuesto, se garantiza una formación de doctores de calidad dentro de este programa oficial de posgrado. La potencia de las líneas de investigación de los grupos que participan en la docencia de este programa se traduce que la Facultad de Ciencias de la Universidad de Vigo es el tercero centro en captación de recursos externos de I+D+i de la Universidad, evaluándose el pasado ejercicio en 2 millones de Euros anuales.

Rectoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidad | Mapa web | Aviso Legal