Asesoría Xurídica

A Asesoría Xurídica ten atribuída a función de asesoramento dos distintos órganos universitarios no desenvolvemento da súa xestión, co obxecto de que esta se axuste, en todo momento, ao principio constitucional de legalidade.
No seu día a día elabora informes para darlles resposta ás consultas realizadas sobre temas concretos do ámbito docente, electoral, administrativo, así como de interpretación das normas legais, leis, estatutos, regulamentos etc.

 

Servizo de Asesoría Xurídica

Segundo establece a Resolución, do 11 de xullo de 2006, de delegación de competencias (DOG n.º 138, do 18 de xullo de 2006).

"1. Con independencia das competencias que lle recoñecen a LOU e os Estatutos desta universidade,
deléganse na Secretaría Xeral as seguintes competencias: a dependencia funcional da Asesoría Xurídica, sendo este o camiño que se debe seguir para a petición de consultas e informes que lles deba render aquela aos órganos colexiados e unipersoais, así como aos restantes membros da comunidade universitaria."

 

Enderezo

Reitoría, 2.º andar

Campus universitario As Lagoas, Marcosende

36310 Vigo (Pontevedra)

Fax: 986 813 822

Posto
Nome
Teléfono
Enderezo electrónico
Xefa do servizo
María José Pousa Crespo

986 813 577

Letrada
Cristina Piñón García

986 813 584

Letrado
Andrés Dapena Paz

986 813 734

Xefa de negociado
Isabel Gómez Campos

986 813 576

Administrativa
Rosana Gómez Calero

986 813 576

 
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal