Desenvolvemento de aplicacións de xestión corporativas

Dende a ATIC xestiónanse e adminístranse todas as aplicacións corporativas da Universidade de Vigo que serven de apoio nas tarefas organizativas docentes e de xestión.

Encárganse de todas as aplicacións informáticas da Universidade de Vigo relacionadas coa súa xestión e organización.

Entre as principais aplicacións corporativas temos:

 • Xestión da investigación (SUXI)
  • Rexistro e validación da produción científica
  • Xestión de proxectos de investigación
  • Xestión de actividades de I D
  • Xestión da transferencia tecnolóxica (patentes)
  • Xestión de convocatorias de axudas
  • Xestión de comercialización
 • Xestión académica (Xescampus)
  • Matrícula do 1.º, 2.º ciclo, grao e mestrados
  • Xestión de taxas (cobros, domiciliacións, devolucións, morosidade)
  • Xestión de bolsas do MEC e propias (colaboración, mestrados, comedor e residencias)
  • Xestión académica (actas, convocatorias, notas, traslados, títulos, renuncias, certificacións)
  • Elaboración e xestión do POD
 • Elaboración de guías docentes (DocNET)
  • Elaboración das guías docentes de centro, titulación e materia
  • Elaboración das guías de aprendizaxe
  • Deseño do perfil de competencias da titulación
 • Xestión económica (Xesticonta)
  • Documentos de execución do orzamento
  • Control da execución das partidas orzamentarias
  • Pagamentos a terceiros
  • Rexistro de facturas recibidas
 • Xestión do patrimonio (Sorolla)
  • Xestión orzamentaria
  • Xestión do patrimonio mobiliario e inmobiliario
  • Xestión administrativa e contable
 • Xestión do persoal (Meta4)
  • Xestión de persoal (PAS e PDI)
  • Xestión de retribucións
  • Xestión de seguros sociais
  • Xestión dos procesos de selección
  • Formularios web (concursos de traslados, inscrición nos procesos selectivos)
 • Xestión de cursos de formación permanente (Bubela)
  • Xestión de cursos de formación do profesorado
  • Xestión de cursos de formación do PAS
  • Xestión de cursos do Centro de Linguas
  • Xestión de cursos de Extensión Universitaria
  • Actividades formativas de escolas e departamentos
  • Cursos para maiores
 • Aplicación para a xestión da Área de Calidade
  • Xestión das enquisas de avaliación docente (EAD)
  • Informes de avaliación docente
  • Bolsas de colaboración na EAD
  • Valoración da actividade docente (VAD)
  • Indicadores de produción docente
  • Resultados do VAD
 • Secretaría Virtual
  • Consulta da nómina
  • Consulta do certificado da renda
  • Consulta das axudas de acción social
  • Conexión coa aplicación de investigación (SUXI)
  • Conexión coa secretaría virtual do profesorado
  • Sistema de información de axuda a dirección  
 • Xestión do Rexistro (InveSicres)
  • Tramitación e xestión do Rexistro de entrada
  • Tramitación e xestión do Rexistro de saída

Tamén se presta soporte aos usuarios/as para a:

 • Resolución de dúbidas e consultas do persoal dos servizos da Universidade de Vigo no uso das aplicacións informáticas
 • Xeración de diversos listados especiais para os servizos, vicerreitorías etc.
 • Xestión das tarxetas universitarias e resolución das incidencias relacionadas con estas
 • Xeración do número de identificación universitaria (NIU)
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal