Lexislación

 • I.- Normativa estatal:
  • A.- Básica:
   • Real decreto lexislativo 2/2000, do 16 de xuño, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos das administracións públicas (BOE n.º 148 do 21 de xuño de 2000).
   • Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria (BOE n.º 284 do 27 de novembro de 2003).
   • Lei de orzamentos xerais do Estado de cada ano.
  • B.- De desenvolvemento:
   • Real decreto 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o regulamento xeral da lei de contratos das administracións públicas (BOE n.º 257 do 26 de outubro de 2001).
 • II.- Normativa autonómica:
  • Decreto lexislativo 1/1999, do 7 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da lei de réxime financiero e orzamentario de Galicia (DOG n.º 214 do 5 de novembro de 1999).
  • Lei de orzamentos xerais da comunidade autónoma de Galicia de cada ano.
 • III.- Normativa específica da Universidade:
  • Regulamento de réxime económico.
  • Orzamento da Universidade de cada ano.
  • Circulares e instrucións específicas da Universidade en materia de xestión económica.
  • Regulamento de xestión patrimonial da Universidade de Vigo (pendente de aprobación).
  • Normas de xestión do inventario de bens mobles e inmobles (pendentes de aprobación).
  • Normas relativas á administración dos bens de titularidade da Universidade, así como aos procedementos para a súa adquisición e cesión (pendentes de aprobación).
  • Con carácter supletorio Lei de patrimonio do Estado e Lei de patrimonio da comunidade autónoma de Galicia.
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal