Programa de Doutoramento en Biotecnoloxía Avanzada

Descripción

O programa de doutoramento inteuniversitario (UVIGO-UDC) de Biotecnoloxía Avanzada ten como finalidade formar profesionais investigadores en diferentes ámbitos da investigación biotecnolóxica e constituir una oferta de estudos de doutoramento competitiva, homoxénea, ben estructurada e de calidade. O obxetivo é preparar ós estudantes para que sexan capaces de completar una formación teórica, metodolóxica e investigadora no campo multidisciplinar da Biotecnoloxía, que se materialice na elaboración e defensa pública dunha Teisis Doctoral complexa, orixinal e innovadora. A Comisión Académica Interuniversitaria do programa de doutoramento (CAPD) será a responsable da coordinación docente entre as universidades participantes para alcanzar o obxetivo proposto. Os estudantes deberon cursar una titulación e un máster afíns, de forma que a súa formación de doutoramento basarase en seminarios especializados, participación en congresos científicos e estancias de investigación no extranxeiro, admáis de nunha intensa formación investigadora dirixida á Tese de Doutoramento. Ademáis de nos grupos de investigación adscritos ó programa de doutoramento, poderanse realizar Teses en grupos de prestixio externos á UVIGO e a UDC ou en Centros de Investigación asociados, previa autorización da Comisión Académica. Preténdese, por tanto, formar profesionais altamente cualificados preparados para cubrir a demanda do crecente número de empresas biotecnolóxicas e que sexan capaces de realizar una tarea investigadora de calidade, de proxección internacional e que lideren no futuro os grupos de investigación e os departamento de I+D+i de centros públicos e empresas privadas nacinais e internacionais.

icono_webWeb

icono_pdfMemoria

icono_webRexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT)

Información:

Centro: Facultade de Bioloxía

Campus: Campus de Vigo

Coordinador/a: Sieiro Vázquez, Carmen (mcsieiro@uvigo.es)

Prazas de novo ingreso: 10

Comezo impartición: 01/10/2013

Data de publicación no DOG: 05/12/2013

Data de publicación no BOE: 11/03/2014

Dirección: Campus Universitario Lagoas-Marcosende 36310 Vigo Pontevedra

Teléfono: 986811976

Correo electrónico: decanatobioloxia@uvigo.es

Web: http://bioloxia.uvigo.es

Liñas de investigación

 • Tratamentos e biotransformación de efluentes industriais (auga, gases) en bioprodutos
 • Xestión e tratamento de residuos orgánicos, compostaxe, minimización de residuos e tecnoloxías limpas
 • Biobancos
 • Busca, expresión, produción e enxeñaría de proteínas con aplicacións biotecnolóxicas
 • Tratamento Biotecnolóxico de residuos industriais
 • Mecanismos fisiolóxicos da resistencia a enfermidades e o desenvolvemento das plantas
 • Estudo de compostos nutracéuticos en cultivos hortícolas
 • Bioloxia de sistemas
 • Investigación interdisciplinaria relacionada co control de calidade e avaliación de características fisicoquímicas de combustibles e lubricantes
 • Aplicación da Xestión da calidade total e a prevención de riscos a distintos ámbitos
 • Desenvolvemento e emprego de marcadores moleculares e estudos cromosómicos para análise de poboacións
 • Reconstrución de xenealoxías e filogenias
 • Biotecnoloxía Microbiana
 • Biotecnoloxía vexetal
 • Biotecnoloxía sanitaria
 • Bioprocesos aplicados á química verde e ao medio
 • Ferramentas analíticas para a análise e confirmación de compostos químicos de interese biotecnolóxico
 • Bioelectroanálise: electrodos modificados, bionanotecnoloxía e aplicacións
 • Obtención de novos compostos e nanomateriais con aplicación a nivel biolóxico

Tesis Leídas

Titulo
Autor
Fecha Lectura
Directores
Mención Internacional
Xerminación, micropropagación e microinxerto de distintas especies de kiwi
Jesús Eugenio, González Puelles de Antonio
04/04/2019

Pedro Pablo, Gallego Veigas

NO
Utilidade da luz polarizada no laboratorio de reproducción asistida.
Sabela, García Oro
05/06/2018

Diana, Valverde Pérez

NO
Biodiversidade de bacterias ácido lácticas asociada á variedade Albariño (Vitis vinifera L.) cultivada no Val do Salnés. Estudio das súas aplicacións.
Jacobo, López Seijas
09/10/2017

Carmen, Sieiro Vázquez

NO
ENFERMIDADES DE MADEIRA DE VIDE: IDENTIFICACIÓN, PATOXENICIDADE E CONTROL BIOLÓXICO DOS FUNGOS CAUSANTES DO DECAEMENTO POR BOTRYOSPHAERIA
Vanesa, Redondo Fernández
10/04/2019

J. Pedro, Mansilla Vázquez

NO
Ferramentas informáticas para o deseño de medios de cultivo in vitro de plantas
Radhia, Hameg
14/06/2019

Pedro Pablo, Gallego Veigas

NO
Diseño de un medio de cultivo adecuado para portainjertos de pistacho mediante herramientas informaticas
Esmaeil, Nezami Alanagh
19/12/2018

Pedro Pablo, Gallego Veigas

NO
O peixe - cebra (Danio rerio) como modelo de infección para estudar a patoxénese da bacteria Aeromonas hydrophila.
Paolo Roberto, Saraceni
24/11/2017

Beatriz, Novoa García

NO
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal