Programa de Doutoramento en Ciencias Mariñas, Tecnoloxía e Xestión [Programa de Doctorado conjunto de Universidad de A Coruña, Universidad de Santiago de Compostela, Universidad de Vigo, Universidade de Aveiro (Portugal), Universidade de Trás-os-Montes

Descripción

icono_webWeb

icono_pdfMemoria

icono_webRexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT)

Información:

Centro: Facultade de Ciencias do Mar

Campus: Campus de Vigo

Coordinador/a: Bernabéu Tello, Ana María (bernabeu@uvigo.es)

Prazas de novo ingreso: 100

Comezo impartición: 01/10/2013

Data de publicación no DOG: 12/02/2013

Data de publicación no BOE: 22/04/2013

Dirección: Campus Universitario Lagoas-Marcosende 36310 Vigo Pontevedra

Teléfono: 986812552

Web: http://mar.uvigo.es/

Liñas de investigación

 • Interacción de los clusters atómicos cuanticos con la materia viva
 • Biotecnia e tecnoloxía aplicadas a acuicultura
 • Estructuras de protección costeira: tipoloxías de rompeolas e pantallas
 • Recuperación de zonas costeiras. Praias e sistemas dunares, estratexias de xestión de sedimento e dragados
 • Deseño de obras marítimas, costeiras e portuarias
 • Proxectos, loxísticas e seguridade nas instalacións portuarias
 • Gobernanza en portos e actividade marítimas
 • Comunicacións , control e sinalización no mar
 • Transporte marítimo, plataformas loxísticas e intermodalidade
 • Xestión da Empresa Marítima. Dereito de sociedades
 • Redes de coñecemento e innovación en actividades marítimas
 • Recursos humans en actividades marítimas. Dereito Laboral
 • Avaliación financeira e planificación
 • Mercado e relacións internacionais na empresa marítima
 • Competitividade e sostenibilidade
 • Enerxías alternativas
 • Sistemas de abastecemento de enerxía eléctrica
 • Eficiencia enerxética
 • Economía da enerxía. Regulación. Política Enerxética
 • Novos produtos de orixe mariña
 • Oceanografía Física
 • Oceanografía Química
 • Oceanografía Xeolóxica
 • Oceanografía Biolóxica
 • Teledetección
 • Redes de observación
 • Impacto sobre a costa, hidrografía e dinámica dos océanos
 • Impacto sobre os ciclos bioxeoquímicos
 • Impacto sobre a biodiversidade
 • Impacto sobre as redes tróficas
 • Impacto sobre os recursos explotabeis
 • Avaliación legal e económica do cambio global
 • Investigación nos recursos baseada no coñecemento dos ecosistemas
 • Avaliación do estado ecolóxico dos sistemas oceánicos
 • Avaliación de recursos pesqueiros e marisqueiros
 • Avaliación de recursos xeolóxicos
 • Economía, lexislación e xestión dos recursos mariños
 • Tecnoloxía aplicada á xestión dos recursos
 • Avaliación do impacto da explotación dos recursos
 • Ecoloxía mariña e cultivos
 • Alimentación e nutrición en acuicultura
 • Benestar animal
 • Biotecnoloxía aplicada á acuicultura
 • Floracións algais nocivas e biotoxinas mariñas
 • Patoloxía e inmunoloxía de organismos en cultivo
 • Economía, lexislación e xestión da acuicultura
 • Xenética e xenómica aplicada á acuicultura
 • Trazabilidade, calidade e seguridade dos alimentos mariños
 • Mercados, redes comerciais e valorización de productos do mar
 • Obtención, xestión e valorización de subproductos mariños
 • Modelización hidrodinámica e física de sistemas litorais e augas de transición
 • Xeoloxía costeira
 • Modelización do transporte sedimentario en sistemas fluviais e litorais
 • Fluxos de materias a través de fronteiras
 • Biodiversidade e ecoloxía litoral
 • Contaminación e impactos ambientais
 • Diagnóstico e resposta dos ecosistemas costeiros fronte ao cambio climático
 • Avaliación legal e económica dos ecosistemas costeiros e dos impactos ambientais
 • Análise e avaliación ambiental
 • Planificación espacial do litoral. Ordenación integral de zonas costeiras
 • Actividade económica costeira: avaliación e sustentabilidade
 • Gobernanza do medio mariño e costeiro, integración de políticas públicas terrestres e mariñas e responsabilidade social
 • Reservas mariñas
 • Uso turístico sostible do litoral
 • Sociedade e Patrimonio: Historia, poboación e conservación
 • Xestión integrada da zona costeira, recuperación e estructuras de protección
 • Seguridade, risco e responsabilidade
 • Organización dos dispositivos públicos de resposta ás crises

Tesis Leídas

Titulo
Autor
Fecha Lectura
Directores
Mención Internacional
ECOFISIOLOXÍA COMPARADA DE DÚAS ESPECIES MIXÓTROFAS DE DINOPHYSIS PRODUCTORAS DE TOXINAS LIPOFÍLICAS
María, García Portela
01/02/2019

Francisco José, Rodríguez Hernández

SI
ESTUDIO MOLECULAR DOS MECANISMOS IMPLICADOS NA INDUCCIÓN DE NEOPLASIAS GONADAIS EN MYTILUS GALLOPROVINCIALIS POR EFECTO DA INTOXICACIÓN POR HIDROCARBUROS
Vladimir, Dobal Amador
01/03/2019

Oscar, García Martín

NO
Un modelo de seguimento de partículas para analizar o transporte no océano
Laura, Rodríguez Díaz
01/06/2018

Ramón, Gómez Gesteira

SI
Acidificación e transportes de masas de auga e CO2 no Atlántico Norte
María Isabel, García Ibáñez
02/07/2015

Fiz, Fernandez Pérez

NO
Novas aportacións á palinoestratigrafía pérmica do dominio peritético occidental.
Manuel Antonio, Juncal Rosales
03/06/2019

José Bienvenido, Díez Ferrer

SI
Caracterización elemental e molecular e biodispoñibilidade da materia orgánica disolta no mar Mediterráneo
Alba María, Martínez Pérez
04/05/2018

Xose Antón, Álvarez Salgado

NO
Gobernanza policéntrica en sistemas socio-ecolóxicos complexos. A xestión da pesqueira do polbo común (Octopus vulgaris) en Galicia.
Marta, Álvarez Ballesteros
04/05/2018

Manuel María, Varela Lafuente

NO
Señorios costeiros e vilas portuarias na Galicia do século XVIII: Corcubión, Muros e Noia
Rodrigo, Pousa Diéguez
06/06/2019

Rafael, Vallejo Pousada

NO
Desenvolvemento ontogénico e funcións dixestivas no cabaliños de mar narizón Hippocampus guttulatus.
Claudia, Ofelio
08/06/2018

Miguel, Planas Oliver

SI
Paleoclima do Cuaternario superior no Atlántico Nordés: unha aproximación multiproxy
Maider, Plaza Morlote
09/02/2018

Daniel, Rey García

SI
Transporte e balance de carbono, nutrientes e osíxeno no Atlántico Norte.
Marcos, Morente Fontela
09/03/2018

Guillermo, Francés Pedraz

NO
Análise da implementación da Directiva Marco sobre a Estratexia Mariña na rexión do Atlántico nordeste
Marianna, Cavallo
10/01/2018

Víctor Manuel, Santos Quintino

SI
Distribución de cetáceos en São Miguel (Azores): influencia das variables ambientais a diferentes escalas espaciais e temporais
Laura, González García
11/03/2019

Jesús Manuel, Torres Palenzuela

SI
Ecoloxía invasiva de Corbicula fluminea (Müller, 1774)
Noé, Ferreira Rodríguez
12/12/2016

Isabel María, Pardo Gamundi

SI
APORTES CONTINENTAIS Á ZONA COSTEIRA: ALTERACIÓNS NATURAIS E ANTROPOXÉNICAS DOS FLUXOS BIOXEOQUÍMICOS FLUVIAIS E A SÚA TRAZABILIDADE NO COMPARTIMENTO SEDIMENTARIO
Miguel Ángel, Álvarez Vázquez
13/07/2017

Ricardo, Prego Reboredo

SI
A influencia da lexislación internacional, europea, nacional e rexional sobre o desenvolvemento de parques eólicos offshore. O caso de Galicia (España).
Santiago, Salvador Gimeno
14/05/2019

Luís, Gimeno Presa

SI
Fixación biolóxica de N2 na rexión de afloramento do NO da Península Ibérica: magnitude, relevancia e organismos responsables
Víctor, Moreira Coello
14/12/2018

Emilio, Marañón Sainz

SI
Caracterización das principais plumas turbias da Península Ibérica e do Atlántico Francés utilizando datos de satélite MODIS
Diego, Fernández Nóvoa
15/12/2017

María Teresa de, Castro Rodríguez

SI
Fontes oceánicas e terrestres de precipitación no Ártico: Novas metas e orientacións dende unha aproximación Lagranxiana.
Marta, Vázquez Domínguez
16/01/2018

Raquel Olalla, Nieto Muñiz

NO
Enfoque ecosistémico e avaliación de impactos socioeconómicos da pesca en Galicia
José Luis, Santiago Castro-Rial
17/03/2017

Juan Carlos, Suris Regueiro

NO
Extracción de lipasas de termófilos e halófilos mediante líquidos iónicos
Esther, Gutiérrez Arnillas
18/01/2019

María Ángeles, Sanroman Braga

SI
Desenvolvemento de Métodos de Extracción para Obter Produtos de Alto Valor Engadido a partir de Refugallos Industriais de Illex argentinus e Cynara scolimus
Diana, Noriega Rodríguez
18/06/2018

RICARDO ISAAC, PÉREZ MARTÍN

SI
Avances no estudo dos sistemas glucosensores en troita arco da vella e a súa implicación no control da inxesta
Cristina, Otero Rodiño
18/12/2017

José Luis, Soengas Fernández

NO
Meteorización dos silicatos en Marte: o litio y sus isótopos como trazadores xeoquímicos
Elisabeth, Losa Adams
18/12/2018

Luís Carlos, Gago Duport

NO
Estudo de dúas especies de dinoflaxelados mariños productores de Floracións Algais Nocivas (FANs): Alexandrium ostenfeldii e Protoceratium reticulatum
Pablo César, Salgado Garrido
19/01/2018

María Isabel, Bravo Portela

NO
Thermohaline variability in th Bay of Biscay. causes and physical implications
Jorge, Costoya Noguerol
19/02/2016

Ramón, Gómez Gesteira

NO
Variabilidad temporal del plancton en el Norte y Noreste de la plataforma Ibérica: conociendo la dinámica del plancton a través de series temporales de monitoreo
Lucie, Buttay
20/09/2018

Rafael, González-Quirós Fernández

SI
Efectos do estrés sobre o sistema circadiano e a actividade monoaminérxica cerebral na troita arco da vella. Mecanismos e consecuencias na regulación da inxestion de alimentos.
Fatemeh, Naderi
20/11/2018

Marcos Antonio, Lopez Patiño

NO
Modelado poblacional multiespecífico do golfiño común (Delphinus delphis), o golfiño mular (Tursiops truncatus) e o stock sur de merluza europea (Merluccius merluccius), en augas atlánticas da Península Ibérica
Camilo, Saavedra Penas
20/12/2017

Santiago, Cerviño López

SI
Evolución mundial do afloramento e a súa influencia nas tendencias da SST
Rubén, Varela Rodríguez
23/02/2018

Ramón, Gómez Gesteira

SI
Ecoloxía de paralarvas de cefalópodos nun sistema de afloramento estacional
Carmen Lorena, Olmos Pérez
23/02/2018

Ángel Francisco, González González

SI
Diversidade e función do plancto eucariota de pequeno tamaño nas augas costeiras fronte á Ría de Vigo no contexto do cambio global
Marta, Hernández Ruiz
23/11/2018

Eva Maria, Teira Gonzalez

NO
Estratigrafía, ambientes de sedimentación, gas somero e análise sísmico-secuencial do rexistro sedimentario das rías de Arousa e Ferrol
Víctor, Cartelle Álvarez
24/01/2019

María Soledad, García Gil

NO
Changes in the overexploited demersal fish assemblages in the Northwest Atlantic: the Southern Grand Banks and the Flemish Cap”
Adriana, Nogueira Gassent
24/03/2017

Xabier, Paz Canalejo

SI
ESTABLECEMENTO DE VALORES BACKGROUND DE PAHS E PAHS ALQUILADOS EN SEDIMENTOS DA COSTA ATLÁNTICA ESPAÑOLA
Begoña, Pérez Fernández
24/11/2016

Lucía Elisa, Viñas Diéguez

NO
Papel dos mecanismos sensores de ácidos grasos na regulación da inxesta de alimento en troita arco da vella como modelo de peixe teleósteo: control endocrino e mecanismos intracelulares implicados.
Cristina, Velasco Rubial
26/11/2018

José Luis, Soengas Fernández

SI
Transporte de humidade atmosférica: ponte entre a evaporación oceánica e extremos hidrolóxicos nas principais cuncas fluviais tropicais.
Rogert, Sorí Gómez
26/11/2018

Raquel Olalla, Nieto Muñiz

SI
Detección e caracterización de pigmentos fotosintéticos en fitoplancto mariño.
Antonio, Gavalás Olea
27/09/2018

Susana, Álvarez Rodríguez

NO
Cambios climáticos e ambientais durante a transición Pleistoceno-Holoceno. Novos datos palinolóxicos procedentes das Rías Baixas (NO Ibérico).
Iria, García Moreiras
27/11/2017

Castor, Muñoz Sobrino

SI
Avaliación integrada dos procesos de antropización en ecosistemas de estuario: cambios nos usos do solo e aportes de materia.
Marta, Román Geada
27/11/2018

Gonzalo Benito, Méndez Martínez

NO
Regulación neural da homeostase mineral do óso: novas perspectivas de peixes
Paula, Suárez Bregua
28/07/2017

María Paloma, Morán Martínez

SI
Efecto da interacción entre o fitoplancto e as bacterias na resposta das comunidades microbianas ás achegas de nutrientes
Antero, Prieto Rodríguez-Puime
28/11/2018

Eva Maria, Teira Gonzalez

NO
Platino y otros elementos críticos para las nuevas tecnologías: bioacumulación y comportamiento en sistemas costeros
Patricia, Neira del Río
29/03/2019

Juan, Santos Echeandía

SI
ESTUDO DO CRECEMENTO E IDADE DA PESCADA NEGRA (Poli Merluccius e M. senegalensis) A PARTIR DE LA MACRO Y LA MICROESTRUCTURA DE LOS OTOLITOS
Javier, Rey Sanz
29/07/2016

Carmen, Piñeiro Álvarez

NO
CAUSAS DO POLIMORFISMO DA COR EN POBOACIÓNS NATURAIS DE LITTORINA FABALIS
Daniel, Estévez Barcia
31/05/2018

Juan, Galindo Dasilva

NO
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal