Programa de Doutoramento en Xeotecnoloxías Aplicadas á Construción, Enerxía e Industria

Descripción

Este Programa de Doutoramento interuniversitario entre as Universidades de Vigo e Salamanca contribúe a encher un espazo baleiro ata o momento no ámbito das Xeotecnologías aplicadas a sectores crave como son a industria, a enerxía e a construción. As Xeotecnologías abarcan diferentes ámbitos de coñecemento dunha forma transversal, de forma que poden constituírse en compoñentes clave para a súa mellora tecnolóxica e competitividade no mercado. Actividades como a obtención de cartografía, os sistemas de posicionamento, a verificación cuantitativa e cualitativa na execución e mantemento de obras e edificacións, ou o control dimensional en diferentes campos da industria ou relacionados coa enerxía son actividades de gran importancia económica nas cales este ámbito de coñecemento está chamado a contribuír á súa mellora. Obxectivos do Programa: - Formar investigadores e tecnólogos con excelente base científica e criterio adecuado na selección de solucións tecnolóxicas a problemas relacionados coas Xeotecnologías. - Formar investigadores que poidan acceder con facilidade ao mercado laboral, tanto no ámbito nacional como internacional. - Fomentar o intercambio entre universidades no ámbito internacional. - Formar doutores capacitados para iniciar unha carreira académica que garanta a calidade docente e investigadora e a permanente renovación tecnolóxica no campo das Xeotecnologías aplicadas á Construción, a Enerxía e a Industria.

icono_webWeb

icono_pdfMemoria

icono_webRexistro de Universidades, Centros e Títulos (RUCT)

Información:

Centro: Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía

Campus: Campus de Vigo

Coordinador/a: Lorenzo Cimadevila, Henrique (hlorenzo@uvigo.es)

Prazas de novo ingreso: 2

Comezo impartición: 01/10/2013

Data de publicación no DOG: 05/12/2013

Data de publicación no BOE: 11/03/2014

Dirección: Rúa Maxwell.Campus Universitario Lagoas-Marcosende 36310 Vigo Pontevedra

Teléfono: 986811930

Correo electrónico: eme.negociado@uvigo.es

Web: http://minaseenerxia.uvigo.es

Liñas de investigación

 • Cámaras RGB: caracterización e calibración
 • Cámaras termográficas: caracterización e calibración
 • Láser escáner terrestre (TLS)
 • Sistemas láser móbil (MLS)
 • Sistemas inerciais de posicionamiento: odómetros, acelerómetros e giróscopos
 • Caracterización estructural xeométrica e mecánica. Análise estructural
 • Sistemas radar de subsuelo:GPR
 • Integración de técnicas no destructivas(xeofísica, xeoquímica, y termografía) en enxeñaría civil e medioambiental. Actualización, optimización e normalización das distintas aplicacions
 • Procesado de imaxe e visión por computador
 • Vehículos aéreos no tripulados(UAV)
 • Sistemas de información xeográfica
 • Teledetección
 • Biomasa y enerxía
 • Prevención de riscos
 • Fotogrametría UAV e láser escáner aplicadas a enxeñaría e arquitectura
 • Da nube de puntos aos modelos CAD: infraestructuras críticas
 • Modelado urbano mediante LIDAR
 • Infografía forense
 • Desenvolvemento e aplicación de técnicas matemáticas en detección e extinción de incendios
 • Modelización matemática
 • Laser Remote Sensing
 • Computer Visión techniques in remote Sensing
 • Earth Observation, Energy Balance, Radiative Transfer

Tesis Leídas

Titulo
Autor
Fecha Lectura
Directores
Mención Internacional
Aplicación das Xeotecnologías para a análise da paisaxe e influencia da infraestructura viaria
Aimara, Reyes Pantoja
03/12/2018

María Mercedes, Solla Carracelas

NO
“OPTIMIZACIÓN DOS SITEMAS E PROCESOS DE CONTROL DE CALIDADE DE PRODUCTOS BIOMÁSICOS RESIDUAIS”
Juan Luis, Rodríguez Somoza
08/06/2017

Luis, Ortiz Torres

NO
Recoñecemento de obxectos en ámbitos urbanos e de estrada a partires de datos obtidos por sensores de mapeado móbil.
Mario, Soilán Rodríguez
09/03/2018

Pedro, Arias Sánchez

SI
Análisis da viabilidade e caracterización do sinal GPR para a avaliación de obras de infraestructuras do transporte.
Francisco Javier, Prego Martínez
09/11/2018

Pedro, Arias Sánchez

NO
NOVOS AVANCES NO MODELADO 3D DE ESTRUTURAS DE BARRAS A PARTIR DE DATOS LIDAR: INSPECCIÓN E CONTROL ESTRUTURAL
Manuel, Cabaleiro Núñez
11/11/2015

Pedro, Arias Sánchez

NO
OPTIMIZACIÓN DO XEORRADAR NO TRÁFICO DE VELOCIDADE PARA MONITORES ESTRUTURAIS DE PAVIMENTOS
Vânia Margarida, da Silva Marecos
13/12/2018

SIMONA, FONTUL

NO
Desenvolvemento de un sistema SIX de xestión de estradas baseado en datos xeorreferenciados 3D de alta densidade
María Rosa, Varela González
21/07/2017

Higinio, González Jorge

NO
Clasificación e modelado de entornos urbanos a partir de nubes de puntos para a diagnose da accesibilidade física e o cálculo de rutas para peóns
Jesús, Balado Frías
23/04/2019

Pedro, Arias Sánchez

SI
Potencialidade do sistema GPR para aplicacións militares e de seguridade.
Xavier, Núñez Nieto
27/07/2015

María Mercedes, Solla Carracelas

NO
Procesado automático de datos xeoespaciais ea súa representación final empregando técnicas de machine learning.
Martín Rodrigo, Bueno Esposito
27/10/2017

Joaquín, Martínez Sánchez

SI
Avaliación estrutural de pontes arcos de fábrica a partir da combinación de técnicas de ensaios non destrutivos e modelización numérica avanzada
Borja, Conde Carnero
29/03/2016

Pedro, Arias Sánchez

NO
Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal