Modificación de titulacións (que se implanten no 2019-2020)

Información para títulos que pretendan modificarse para o ano académico 2019-2020

Titulacións de doutoramento

Titulacións de máster

Titulacións de grao

Datos de contacto:

  • verifica@uvigo.es            tfno. 986 813 897

 

GUÍA DE METODOLOXÍAS E SISTEMAS DE AVALIACIÓN (aprobada pola Comisión Académica de Calidade o 18/12/2017):

Guía de metodoloxías e sistemas de avaliación

 

NORMATIVA APLICABLE:

  • Universidade de Vigo

-Acordo do Consello de Goberno de 5 de febreiro de 2018 polo que se aproba o calendario e procedemento para a aprobación de propostas e de modificación de titulacións de grao, máster e doutoramento para o ano académico 2019/2020

  • Ámbito estatal

-Real Decreto 1393/2007 de 29 de outubro polo que se establece a ordenación das ensinanzas universitarias oficiais (Texto consolidado última modificación 3 de xuño de 2016)

-Real Decreto 99/2011 de 28 de xaneiro polo que se regulan as ensinanzas oficiais de doutoramento (Texto consolidado última modificación 3 de xuño de 2016)

-Códigos ISCED

  •  Ámbito autonómico

Decreto 222/2011 do 2 de decembro polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Decreto 161/2015 do 5 de novembro que modifica o Decreto 222/2011 do 2 de decembro, polo que se regulan as ensinanzas universitarias oficiais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia

Orde do 20 de marzo de 2012 pola que se desenvolve o Decreto 222/2011 do 2 de decembro.

Instrucións relativas á aplicación da regulación contida no Decreto 222/2011 de 2 de decembro e na Orde de 20 de marzo de 2012 sobre ensinanzas universitarias oficiais no SUG

Instrucións do 23 de xullo de 2014 da Secretaría Xeral de Universidades sobre a aplicación de determinados preceptos do Decreto 222/2011 do 2 de decembro, aos títulos universitarios con validez en todo o territorio nacional que se impartan no SUG

Instrucións do 12 de febreiro de 2015 da SXU sobre a aplicación de determinados preceptos do Decreto 222/2011 do 2 de decembro, aos títulos universitarios oficiais con validez en todo o territorio nacional que se impartan no SUG.

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal