Doutoramento 19-20

Documentos aprobados no Consello de Goberno:

Calendario propostas de doutoramento (aprobado no Consello de Goberno do 5 de febreiro de 2017)

Documento ACSUG

Procedemento para a modificación de títulos de doutoramento (documento de 29-07-2014)

 

TRAMITACIÓN DAS PROPOSTAS

DOCUMENTOS PARA A TRAMITACIÓN DE PROPOSTAS

Fase 1) Declaración de interese (por correo electrónico a eido@uvigo.es en formato normalizado. Antes do 28 de febreiro de 2018

Fomato recomendado para o documento de contribucións (unicamente para novas propostas de títulos)

Fase 2) Presentación da memoria inicial: prazo ata o 11 de maio de 2018

Documentación

Envío por email (a eido@uvigo.es):

a) Modelo de memoria (en formato word)

b) No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións

c) Memoria xustificativa: Documento xustificativo do cumprimento dos requisitos establecidos na normativa autonómica, conforme ao establecido no anexo I da Orde de 20 de marzo de 2012

d) Acordo de aprobación da memoria na CAPD 

e) Documentación que proceda

No caso de títulos interuniversitarios que coordine a Uvigo:

-documentación acreditativa de aprobación do título polas outras universidades ou compromiso de participación

-convenios que procedan

Fase 3) Presentación memoria final: límite 29 de xuño de 2018

Envío por email (a eido@uvigo.es):

-Memoria final (en formato word)

-No caso de solicitudes de modificación, documento resumo do contido das modificacións

-Memoria xustificativa segundo formato normalizado

-Acordo de aprobación da memoria pola CAPD

-Informe de alegacións e resposta ás mesmas

-Documentación que proceda (acordos dos órganos competentes das universidades participantes, convenios....)

  • DOCUMENTOS DE APOIO:

Criterios de avaliación das contribucións (empregados na Mención cara a Excelencia)

Guía para a avaliación previa á verificación dos programas de doutoramento. (Documento de xuño de 2012)

Procedemento para a solicitude de modificacións nos Programas de Doutoramento (Documento de 29-07-2014) 

MEMORIAS FINAIS:

Memoria Económica

MEMORIAS INICIAIS:

Programa de Doutoramento Interuniversitario en Protección do Patrimonio Cultural (prazo alegacións ata o 5 de xuño)

 

Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Química (prazo alegacións ata o 9 de xuño)

 

Programa de Doutoramento Interuniversitario en Turismo (prazo alegacións ata o 12 de xullo)

 

 

Declaracións de interese:

Programa de Doutoramento Interuniversitario en Protección do Patrimonio Cultural

Programa de Doutoramento Interuniversitario en Turismo

Programa de Doutoramento en Ciencia e Tecnoloxía Química

 

As memorias finais destes programas pódense consultar na páxina web da EIDO, no seguinte enlace:

https://www.uvigo.gal/uvigo_es/centros/vigo/eido/calidade/implantacion/

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal