Que é o Tribunal de Garantías?

O Tribunal de Garantías é o comisionado do Claustro da Universidade de Vigo para a defensa dos dereitos dos membros da comunidade universitaria.

Membros do Tribunal de Garantías

Presidente / defensor universitario:
 
Argimiro Rojo
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Argimiro Rojo Salgado (catedrático de Ciencia Política - Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais)
 
 
 
 
 
 
Vicepresidenta:

Coral del Río Otero (PDI-A Fac. CC. Económicas e Empr.)

 
 
 
 
Secretario:
 

Ernesto Vázquez-Rey Farto (estudante Grao en Dirección e Xestión pública)

 
 
 
 
Vogais:
 • Rosalía Carrillo Pérez (estudante ETS Enxeñaría de Minas)
 • Ana Belén Martínez Piñeiro (PAS Biblioteca Central Vigo)
 • Guillermo de Oca Cancela (PAS Escola de Enxeñaría Industrial)
 • Francisco Jesús Rey Losada (PDI-A Escola de Enxeñaría Industrial)
 • Sara Mª Torres Outón (PDI-B Fac. CC. Sociais e da Comunicación / Fac. CC. da Educación e do Deporte)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria do defensor universitario:
 
Mª Belén Priego Iglesias

Que fai?

O Tribunal de Garantías, para o desenvolvemento das súas funcións, poderá:

 • Esixir, de oficio ou a pedimento da parte interesada, toda a información que considere oportuna para o cumprimento dos seus fins.
 • Presentarlle informes ao Claustro e, se é o caso, propostas de repercusión dos danos estimados.
 • Xestionar, diante dos órganos competentes, a corrección dos defectos observados no seu funcionamento.
 • Requirir do órgano universitario competente a satisfacción do oportuno interese lexítimo.
 • Propoñerlle ao Claustro un voto de censura contra o titular dun órgano unipersoal que, a pesar dos requerimentos, non modifique a súa conduta contraria ao dereito.
 • Actuar como mediador cando sexa requirido.
Enderezo:
Anexo ao edificio de Xerencia, 2ª planta 36310 Vigo
Tlfno.:
986 813 830 - 986 813 829
Fax:
 
Enderezo electrónico:

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal