Persoal Académico

Descrición do profesorado

  • A EEI imparte seis títulos de grao con persoal distribuído en todos eles cun perfil bastante uniforme, sobre todo nos dous primeiros cursos do grao nos que unha porcentaxe moi elevada de materias son coincidentes (básicas e da rama industrial). As titulacións dos antigos plans de enxeñaría industrial (a extinguir) contan con profesorado que se irá incorporando aos distintos graos a medida que vaia desaparecendo a docencia dos plans a extinguir e implantándose os novos cursos dos graos.
  • O persoal de profesorado da EEI está formada por máis de 400 profesores con ampla experiencia en docencia relacionada coa enxeñaría industrial, pois o centro vén impartindo desde hai moitos anos titulacións dos antigos plans de enxeñaría e enxeñaría técnica industrial.
  • Os máis de 400 profesores do centro suman máis de 1100 quinquenios docentes e 260 sexenios de investigación, sendo o 66% doutor. Polo tanto, os coñecementos e formación do persoal académico do centro considéranse perfectamente axustados ás necesidades que expoñen os distintos títulos de grao impartidos na EEI.

Datos de contacto

  • Na seguinte táboa pode consultar os datos de contacto do profesorado con docencia no Grao en Enxeñaría en Electrónica Industrial e Automática durante o curso 2015/16.
  • Para máis información pode consultar tamén:
    • O directorio de usuarios de correo electrónico e de telefonía da Universidade de Vigo.
    • As guías docentes das materias conteñen a información de contacto de, polo menos, o coordinador da materia.
Nome
Departamento
Asignaturas
Abreu Fernández Carmen María
Ciencia e tecnoloxía dos materiais/V12G330V01301
Enxeñería dos materiais, mecánica aplicada e construción
Adan Gomez Manuel
Diseño en la ingeniería
Expresión gráfica: Expresión gráfica/V12G330V01101
Alegre Fidalgo Paulino
Diseño en la ingeniería
Expresión gráfica: Expresión gráfica/V12G330V01101
Alonso Gómez José Lorenzo
Química orgánica
Química: Química/V12G330V01205
Alonso López José Antonio
Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos
Teoría de máquinas e mecanismos/V12G330V01304
Alonso Rodriguez Jose Antonio
Diseño en la ingeniería
Oficina técnica/V12G330V01604
Alvarez Llorente Gema
Organización de empresas y marketing
Empresa: Introdución á xestión empresarial/V12G330V01201
Area Carracedo Ivan Carlos
Matemática aplicada ii
Matemáticas: Cálculo I/V12G330V01104; Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais/V12G330V01204
Bajo Palacio Ignacio
Matemática aplicada ii
Matemáticas: Álxebra e estatística/V12G330V01103; Matemáticas: Cálculo I/V12G330V01104
Barreiro Blas Antonio
Ingeniería de sistemas y automática
Enxeñaría de control/V12G330V01602
Blanco Garcia Jesus
Física aplicada
Física: Física I/V12G330V01102; Física: Física II/V12G330V01202
Bolaño García Sandra
Química inorgánica
Química: Química/V12G330V01205
Boutinguiza Larosi Mohamed
Física aplicada
Física: Física I/V12G330V01102; Física: Física II/V12G330V01202
Bravo Bernardez Jorge
Química inorgánica
Química: Química/V12G330V01205
Caamaño Martínez José Carlos
Ingeniería de los materiales, mecánica aplicada y construcción
Resistencia de materiais/V12G330V01405
Cachafeiro Lopez Maria Alicia
Matemática aplicada i
Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais/V12G330V01204
Calvo Ruibal Natividad
Matemática aplicada ii
Matemáticas: Álxebra e estatística/V12G330V01103
Camaño Portela Jose Luis
Ingeniería de sistemas y automática
Informática industrial/V12G330V01501
Cameselle Fernandez Claudio
Ingeniería química
Tecnoloxía medioambiental/V12G330V01603
Cancela Carral María Ángeles
Ingeniería química
Química: Química/V12G330V01205
Castejon Lafuente Alberto Elias
Matemática aplicada i
Matemáticas: Álxebra e estatística/V12G330V01103
Castelo Boo Santiago
Informática
Informática: Informática para a enxeñaría/V12G330V01203
Cereijo Fernandez Santiago
Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos
Teoría de máquinas e mecanismos/V12G330V01304
Cisneros Garcia Maria del Carmen
Química analítica y alimentaria
Química: Química/V12G330V01205
Collazo Fernández Antonio
Ingeniería de los materiales, mecánica aplicada y construcción
Ciencia e tecnoloxía dos materiais/V12G330V01301
Collazo Rodríguez Benjamín Alejandro
Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos
Teoría de máquinas e mecanismos/V12G330V01304
Comesaña Piñeiro Rafael
Física aplicada
Resistencia de materiais/V12G330V01405
Corbacho Rosas Eusebio Tirso
Matemática aplicada i
Complementos de formación/V12G330V01502
Cordeiro Alonso Jose Maria
Matemática aplicada i
Matemáticas: Cálculo I/V12G330V01104; Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais/V12G330V01204
Corralo Domonte Francisco Javier
Diseño en la ingeniería
Expresión gráfica: Expresión gráfica/V12G330V01101
Cortes Redin María Begoña
Ingeniería de los materiales, mecánica aplicada y construcción
Ciencia e tecnoloxía dos materiais/V12G330V01301
Costas Perez Lucia
Tecnología electrónica
Electrónica dixital e microcontroladores/V12G330V01601
Crespo Casal Alvaro
Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos
Teoría de máquinas e mecanismos/V12G330V01304
Cruz Freire Jose Manuel
Ingeniería química
Química: Química/V12G330V01205
Delgado Romero Mª Emma
Ingeniería de sistemas y automática
Enxeñaría de control/V12G330V01602
Diaz de Bustamante Jaime
Economía aplicada
Matemáticas: Álxebra e estatística/V12G330V01103; Matemáticas: Cálculo I/V12G330V01104
Doiro Sancho Manuel
Organización de empresas y marketing
Fundamentos de organización de empresas/V12G330V01403
Durany Castrillo Jose
Matemática aplicada ii
Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais/V12G330V01204
Echeverría Boan Mayrén
Ingeniería química
Tecnoloxía medioambiental/V12G330V01603
Eguizábal Gándara Luis Eduardo
Tecnología electrónica
Fundamentos de electrónica/V12G330V01402; Instrumentación electrónica I/V12G330V01503
Fariña Rodríguez José
Tecnología electrónica
Electrónica dixital e microcontroladores/V12G330V01601
Faro Rivas Emilio
Matemática aplicada ii
Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais/V12G330V01204
Fernandez Alvarez Antonio
Diseño en la ingeniería
Expresión gráfica: Expresión gráfica/V12G330V01101
Fernández Armesto Julio Alfonso
Ingeniería de los materiales, mecánica aplicada y construcción
Resistencia de materiais/V12G330V01405
Fernandez Doval Angel Manuel
Física aplicada
Física: Física II/V12G330V01202
Fernandez Fernandez Jose Luis
Física aplicada
Física: Física II/V12G330V01202
Fernández García José Ramón
Dpto. Externo
Matemáticas: Álxebra e estatística/V12G330V01103; Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais/V12G330V01204
Fernández Requejo Patricia
Ingeniería química
Tecnoloxía medioambiental/V12G330V01603
Fernandez Silva Celso
Ingeniería de sistemas y automática
Fundamentos de automatización/V12G330V01401
Fernández Ulloa Antonio
Dpto. Externo
Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación/V12G330V01302
Fiestras Janeiro Gloria
Estadística e investigación operativa
Matemáticas: Álxebra e estatística/V12G330V01103
Figueroa Martínez Raúl
Ingeniería de los materiales, mecánica aplicada y construcción
Ciencia e tecnoloxía dos materiais/V12G330V01301
Fonseca Bon Cecilio
Matemática aplicada i
Matemáticas: Álxebra e estatística/V12G330V01103
García Bugarín Mercedes
Química inorgánica
Química: Química/V12G330V01205
Garcia Conde Secundina
Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos
Mecánica de fluídos/V12G330V01404
Garcia Lorenzo Antonio
Organización de empresas y marketing
Fundamentos de organización de empresas/V12G330V01403
Garrido González María Luz
Organización de empresas y marketing
Empresa: Introdución á xestión empresarial/V12G330V01201
Godoy Malvar Eduardo
Matemática aplicada ii
Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais/V12G330V01204
Gomez Barbeito Jose Antonio
Ingeniería eléctrica
Sistemas trifásicos e máquinas eléctricas/V12G330V01505
Gómez Rúa María
Estadística e investigación operativa
Matemáticas: Álxebra e estatística/V12G330V01103
Gonzalez Cespon Jose Luis
Diseño en la ingeniería
Oficina técnica/V12G330V01604
González Dacosta Jacinto
Informática
Informática: Informática para a enxeñaría/V12G330V01203
Gonzalez Estevez Emilio Jose Antonio
Ingeniería eléctrica
Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas/V12G330V01303
González Piñeiro Luis
Diseño en la ingeniería
Expresión gráfica: Expresión gráfica/V12G330V01101
Gonzalez-Portela Garrido Alicia Trinidad
Organización de empresas y marketing
Empresa: Introdución á xestión empresarial/V12G330V01201
Gonzalez-Portela Garrido Alicia Trinidad
Organización de empresas y marketing
Empresa: Introdución á xestión empresarial/V12G330V01201
Gonzalez Rodriguez Elena
Diseño en la ingeniería
Expresión gráfica: Expresión gráfica/V12G330V01101
Gonzalez Santamaria Pedro
Organización de empresas y marketing
Empresa: Introdución á xestión empresarial/V12G330V01201
González Vázquez Beatriz
Organización de empresas y marketing
Empresa: Introdución á xestión empresarial/V12G330V01201
Guirado Fernández Juan José
Diseño en la ingeniería
Expresión gráfica: Expresión gráfica/V12G330V01101
Guitián Saco María Beatriz
Ingeniería química
Química: Química/V12G330V01205
Illán González Jesús Ricardo
Matemática aplicada i
Matemáticas: Álxebra e estatística/V12G330V01103; Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais/V12G330V01204
Izquierdo Belmonte Pablo
Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos
Teoría de máquinas e mecanismos/V12G330V01304
Lago Ferreiro Alfonso
Tecnología electrónica
Fundamentos de electrónica/V12G330V01402
Legido Soto Jose Luis
Física aplicada
Física: Física I/V12G330V01102; Física: Física II/V12G330V01202
Lopez Figueroa Concepto Esteban
Diseño en la ingeniería
Expresión gráfica: Expresión gráfica/V12G330V01101
Lopez Gonzalez Miguel Fernando
Ingeniería química
Tecnoloxía medioambiental/V12G330V01603
Lopez Vazquez Jose Carlos
Física aplicada
Física: Física II/V12G330V01202
Lopez Vidal Maria Pilar
Organización de empresas y marketing
Empresa: Introdución á xestión empresarial/V12G330V01201
Lorenzo Paniagua Javier
Organización de empresas y marketing
Empresa: Introdución á xestión empresarial/V12G330V01201
Lusquiños Rodriguez Fernando
Física aplicada
Física: Física I/V12G330V01102; Física: Física II/V12G330V01202
Machado Dominguez Fernando
Tecnología electrónica
Instrumentación electrónica I/V12G330V01503
Mandado Alonso Marcos
Química física
Química: Química/V12G330V01205
Manzanedo Garcia Antonio
Ingeniería de sistemas y automática
Enxeñaría de control/V12G330V01602; Fundamentos de automatización/V12G330V01401
Marin Martin Ricardo
Ingeniería de sistemas y automática
Informática industrial/V12G330V01501
Martinez Brey Eduardo
Matemática aplicada i
Matemáticas: Cálculo I/V12G330V01104; Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais/V12G330V01204
Martínez Fernández Javier
Dpto. Externo
Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación/V12G330V01302
Martinez Martinez Antonio
Matemática aplicada i
Matemáticas: Cálculo I/V12G330V01104
Martínez-Peñalver Freire Carlos
Tecnología electrónica
Fundamentos de electrónica/V12G330V01402
Martín Mendez Alberto Lucio
Matemática aplicada ii
Matemáticas: Álxebra e estatística/V12G330V01103
Matias Fernandez Jose Maria
Estadística e investigación operativa
Matemáticas: Álxebra e estatística/V12G330V01103
Mato Corzón Marta María
Física aplicada
Física: Física I/V12G330V01102; Física: Física II/V12G330V01202
Mejias Sacaluga Ana Maria
Organización de empresas y marketing
Fundamentos de organización de empresas/V12G330V01403
Miguez Garcia Edelmiro
Ingeniería eléctrica
Fundamentos de teoría de circuítos e máquinas eléctricas/V12G330V01303
Moure Varela Andrés
Ingeniería química
Tecnoloxía medioambiental/V12G330V01603
Novoa Rodriguez Xose Ramon
Ingeniería química
Química: Química/V12G330V01205
Novo Ramos Bernardino
Ingeniería eléctrica
Sistemas trifásicos e máquinas eléctricas/V12G330V01505
Orge Alvarez Beatriz Prudencia
Ingeniería química
Tecnoloxía medioambiental/V12G330V01603
Pardo Aguirre Felix
Física aplicada
Física: Física I/V12G330V01102; Física: Física II/V12G330V01202
Pardo Fernandez Juan Carlos
Estadística e investigación operativa
Matemáticas: Álxebra e estatística/V12G330V01103
Pastoriza Santos Vicente
Tecnología electrónica
Instrumentación electrónica I/V12G330V01503
Patiño Barbeito Faustino
Diseño en la ingeniería
Expresión gráfica: Expresión gráfica/V12G330V01101
Paz Domonte Enrique
Ingeniería de sistemas y automática
Fundamentos de automatización/V12G330V01401
Pazo Prieto Jose Antonio
Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos
Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos
Paz Penín María Concepción
Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos
Mecánica de fluídos/V12G330V01404
Pelaez Lourido Gerardo
Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos
Teoría de máquinas e mecanismos/V12G330V01304
Pelaez Lourido Gustavo Carlos
Diseño en la ingeniería
Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación/V12G330V01302
Pequeño Aboy Horacio
Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos
Termodinámica e trasmisión de calor/V12G330V01305
Pérez Cota Manuel
Informática
Informática: Informática para a enxeñaría/V12G330V01203
Perez Garcia Ernestina
Ingeniería química
Tecnoloxía medioambiental/V12G330V01603
Pérez Vázquez María Consuelo
Ingeniería de los materiales, mecánica aplicada y construcción
Ciencia e tecnoloxía dos materiais/V12G330V01301
Posé Blanco José
Diseño en la ingeniería
Oficina técnica/V12G330V01604
Poza González Francisco
Tecnología electrónica
Instrumentación electrónica I/V12G330V01503
Quintans Graña Camilo
Tecnología electrónica
Electrónica dixital e microcontroladores/V12G330V01601
Quintero Martínez Félix
Física aplicada
Física: Física I/V12G330V01102; Física: Física II/V12G330V01202
Raimundez Alvarez Jose Cesareo
Ingeniería de sistemas y automática
Fundamentos de automatización/V12G330V01401
Rajoy Gonzalez Jose Antonio
Ingeniería de sistemas y automática
Fundamentos de automatización/V12G330V01401
Rey Losada Francisco Jesus
Química física
Química: Química/V12G330V01205
Ribas Perez Fernando Agustin
Física aplicada
Física: Física I/V12G330V01102; Física: Física II/V12G330V01202
Riveiro Rodríguez Belén
Ingeniería de los materiales, mecánica aplicada y construcción
Resistencia de materiais/V12G330V01405
Roa Corral Ernesto
Diseño en la ingeniería
Expresión gráfica: Expresión gráfica/V12G330V01101
Roca Pardiñas Javier
Estadística e investigación operativa
Matemáticas: Álxebra e estatística/V12G330V01103
Rodriguez Andina Juan Jose
Tecnología electrónica
Electrónica dixital e microcontroladores/V12G330V01601
Rodriguez Castro Francisco
Tecnología electrónica
Trabajo de Fin de Grao/V12G330V01991
Rodriguez Damian Amparo
Informática
Informática: Informática para a enxeñaría/V12G330V01203
Rodriguez Damian Maria
Informática
Informática: Informática para a enxeñaría/V12G330V01203
Rodriguez Dieguez Amador
Ingeniería de sistemas y automática
Informática: Informática para a enxeñaría/V12G330V01203
Rodriguez Paz Rafael
Diseño en la ingeniería
Fundamentos de sistemas e tecnoloxías de fabricación/V12G330V01302
Rodríguez Pérez Luis
Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos
Complementos de formación/V12G330V01502; Mecánica de fluídos/V12G330V01404
Rodríguez Rodríguez Ana M.
Ingeniería química
Química: Química/V12G330V01205
Román Espiñeira Miguel Ángel
Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos
Termodinámica e trasmisión de calor/V12G330V01305
Saez Lopez Juan
Ingeniería de sistemas y automática
Informática: Informática para a enxeñaría/V12G330V01203
Sanchez Bermudez Angel Manuel
Ingeniería química
Química: Química/V12G330V01205
Santos Navarro Jose Manuel
Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos
Termodinámica e trasmisión de calor/V12G330V01305
Sanz Dominguez Rafael
Ingeniería de sistemas y automática
Informática: Informática para a enxeñaría/V12G330V01203
Serra Rodriguez Julia Asuncion
Física aplicada
Física: Física I/V12G330V01102; Física: Física II/V12G330V01202
Sinde Cantorna Ana Isabel
Organización de empresas y marketing
Empresa: Introdución á xestión empresarial/V12G330V01201
Soto Campos Enrique
Tecnología electrónica
Electrónica dixital e microcontroladores/V12G330V01601
Soto Costas Ramon Francisco
Física aplicada
Física: Física II/V12G330V01202
Souto Torres Carlos Alberto
Física aplicada
Física: Física I/V12G330V01102; Física: Física II/V12G330V01202
Suarez Rodriguez Maria Carmen
Matemática aplicada i
Matemáticas: Cálculo II e ecuacións diferenciais/V12G330V01204
Trillo Rodriguez Jose Luis
Ingeniería de sistemas y automática
Fundamentos de automatización/V12G330V01401; Informática: Informática para a enxeñaría/V12G330V01203
Trillo Yáñez María Cristina
Física aplicada
Física: Física I/V12G330V01102; Física: Física II/V12G330V01202
Troncoso Saracho José Carlos
Diseño en la ingeniería
Expresión gráfica: Expresión gráfica/V12G330V01101
Uhia Vizoso Francisco José
Ingeniería mecánica, máquinas y motores térmicos y fluidos
Termodinámica e trasmisión de calor/V12G330V01305
Urgal González Begoña
Organización de empresas y marketing
Empresa: Introdución á xestión empresarial/V12G330V01201
Vazquez Nuñez Francisco Jose
Informática
Informática: Informática para a enxeñaría/V12G330V01203
Vázquez Pérez Juan Manuel
Física aplicada
Física: Física I/V12G330V01102; Física: Física II/V12G330V01202
Vecino Bello Xanel
Ingeniería química
Química: Química/V12G330V01205
Verdugo Matés Rafael
Tecnología electrónica
Electrónica dixital e microcontroladores/V12G330V01601; Fundamentos de electrónica/V12G330V01402
Vidal Vazquez Ricardo
Matemática aplicada i
Matemáticas: Cálculo I/V12G330V01104
 

SERVIZOS ADMINISTRATIVOS

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal