Calendario de implantacion

 

 • Cronograma de implantación do título

Calendario de implantación
Data da Reunión da Comisión de Verificación de plans de estudio
 
30/09/2013
Data Limíte para acreditación
 
30/09/2014
Data Limíte de comunicación á Xunta de Galicia
 
30/03/2014

 

 • Información sobre a adaptación ao novo plan de estudos, no seu caso, dos e das estudantes dos estudos existentes

O órgano competente para o recoñecemento de créditos neste Master da Facultade de Ciencias da Universidade de Vigo é a súa Comisión Académica, polo que será a encargada de levar a cabo os procesos de adaptación ao novo plan de estudos de Master. O Decanato da Facultade de Ciencias establecerá as canles adecuadas para que os estudantes poidan cursar as súas dúbidas e reclamaciones sobre os procesos de adaptación, que serán respondidas e resoltas pola Comisión Académica.

O recoñecemento de créditos de estudantes procedentes da Titulación de Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria realizarase de acordo coa coincidencia de contidos e competencias das materias a convalidar. Con todo, a Comisión Académica do Master poderá establecer de forma personalizada equivalencias correspondentes en función das circunstancias específicas de cada estudante de forma particularizada. Como orientación xeral terase en conta a seguinte táboa de adaptación:

 • Acondicionamento Organoléptico vs Acondicionamento Organoléptico
 • Hidroloxía vs Augas termales: innovación e desenvolvemento
 • Hidrocoloides na Industria Alimentaria vs Alteración de interfases biolóxicas por axentes contaminantes
 • Cinética e Temodinámica dous Procesos Biotecnolóxicos vs Análises de datos en cinéticas microbianas e enzimáticas
 • Autenticidade Alimentaria vs Autenticidad Alimentaria
 • Contaminación Abiótica de Alimentos, Contaminación Biótica de Alimentos vs  Avances en toxicología ambiental implicaciones en seguridade agroalimentaria e ambiental
 • Bioclimatoloxía, Agrometeoroloxía vs Bioclimatología de plantas de interese económico
 • Bioestatística e Deseño Experimental vs Bioestadística e deseño Experimental
 • Materias Primas, Mellora Vexetal, Agricultura Biolóxica vs Claves para a sostenibilidad da produción vegetal
 • Aditivos Alimentarios vs Compostos fenólicos, compoñentes bioactivos dos alimentos
 • Deseño Asistido por Ordenador vs Deseño Asistido por Ordenador
 • Deseño de Novos Produtos Alimentarios vs Deseño de novos produtos alimentarios
 • Xestión de Organismos Certificadores de Produtos Alimentarios vs Deseño experimental aplicado ás indicacións xeográficas agroalimentarias
 • Agronomía e Produción de Materias Primas vs Avaliación da Transferencia de Contaminantes Atmosféricos ao sistema Planta-Solo-Auga
 • Fertilizantes e Fertilización vs Fertilizantes e Fertilización
 • Fitopatoloxía vs Implicaciones ambientais das partículas biologicas atmosféricas
 • Materiais para Contacto Alimentario vs Tecnoloxía do Envasado Investigación e innovación de alimentos envasados
 • Monitorización e Control vs Monitorización e control de procesos
 • Operacións de Separación vs Operacións de separación avanzadas
 • Procesos de Transformación na Industria Alimentaria, Deseño de Procesos na Industria Alimentaria vs Preparación, transformación e diversificación na industria dos alimentos
 • Procesos Avanzados de Extracción vs Procesos Avanzados de Extracción
 • Química dos Produtos Fitosanitarios vs Química dos Produtos Fitosanitarios
 • Análise de Perigos e Puntos Críticos (APPC), Control de Calidade na Industria Alimentaria vs Riscos Químicos na Cadea Alimentaria
 • Microbioloxía Industrial, Tecnoloxía Enzimática vs Selección e aplicación de microorganismos para uso tecnolóxico
 • Documentación vs Técnicas de documentación para a investigación
 • Técnicas e Equipos Auxiliares, Técnicas Instrumentais vs Técnicas instrumentales para a análise agroalimentario e medioambiental
 • Traballo Fín de Master (Investigación) vs Traballo Fín de Master (Investigación)


Si considérase necesario, a Comisión Académica poderá programar actividades complementarias para completar a formación dos estudantes trala súa adaptación. A Comisión Académica, a través do Decanato da Facultade de Ciencias, poderá facer recomendaciones aos estudantes, individualmente ou en grupo, sobre a conveniencia de cursar unhas ou outras destas actividades, ou sobre o enfoque determinado que deberían dar á optatividad en aras da coherencia final dos seus estudos cos obxectivos da titulación.

Os ensinos que se extinguen por este plan proposto corresponden ás do título de Máster Universitario en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria de acordo co Decreto de 2007.
O cronograma de extinción do plan de estudos é o seguinte:

 1. Habilitar a matrícula no curso 2014/15 para que os alumnos matriculados a tempo parcial durante o curso 2013/14 poidan matricularse nas asignaturas que lles faltan para completar os seus estudos.
 2. Elaborar e aprobar a guía docente da titulación a extinguir e as guías docentes das materias (xullo 2014).
 3. Extinción do plan de estudos en curso académico 2015/16.

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal