Recursos materiais e servizos


A Facultade de Ciencias dispón no Edificio Politécnico do Campus das Lagoas de Ourense dun total de 14 aulas para docencia presencial, 2 destas aulas teñen unha capacidade de 140 alumnos (70 en posición de exame) e 12 delas teñen unha capacidade de 54 alumnos. Todas as aulas contan con cobertura wifi, o que permite ao alumnado a acceder a recursos online dispostos nas ferramentas de docencia dos que dispón a Universidade de Vigo (http://faitic.uvigo.es/), así como de sistemas de proxección multimedia. Ademais, a Facultade de Ciencias dispón de 2 Aulas de Informática, de 24 posicións cada unha delas, onde se imparte a docencia que require un soporte informático específico. Ditas aulas fóra dos periodos docentes atópanse en réxime de libre acceso, facilitando ao alumnado o uso dos recursos correspondentes. Ademais da infraestructura informática, ditas aulas dispoñen tamén de sistemas de proxección multimedia das mesmas características que as Aulas para docencia presencial.

A Facultade de Ciencias dispón, ademais, no Edificio Politécnico do Campus das Lagoas de Ourense dun total de 10 laboratorios docentes para docencia práctica, con capacidades comprendidas entre os 12 e os 24 alumnos. Estes laboratorios dispoñen das infraestructuras necesarias para impartir a docencia de laboratorio recollida na presente memoria. Ademais existen outros 10 laboratorios de investigación das áreas de coñecemento implicadas equipados coas seguintes infraestructuras:

 • HPLC
 • Cromatógrafo de gases
 • Muestradores de calidade biolóxica ambiental.
 • Difracción de luz por laser.
 • Espectofotómetros.
 • Espectofluorímetros.
 • IR.
 • Viscosímetros/Reómetros.
 • Tensiómetros.
 • Balanzas Langmuir.
 • Microscopios.
 • Microscopios de ángulo Brewster.
 • Reactores de alta presión.
 • Fermentadores.

A Facultade de Ciencias dispón ademais dun invernadero e dunha leira de prácticas no Campus Universitario que permitiría a impartición da docencia específica das asignaturas da Especialidade de Ciencias Agrarias e Alimentarias.

A Universidade de Vigo dispón tamén dunha Planta Piloto no Centro de Investigación, Transferencia e Innovación (CITI), sito no Parque Tecnolóxico de Galicia (Ourense) de 800 m2. Dita planta ten un carácter mixto docente e investigador e dispón do seguinte equipamiento e infraestructuras a escala piloto que permitiría impartir a docencia específica das asignaturas da Especialidade de Procesos na Industria Alimentaria:

 • Equipo multi-tecnoloxía de procesamiento con membranas
 • Extractor de CO2 supercrítico
 • Unidade de purificación de biomoléculas
 • Equipo de fermentación de cubas múltiples
 • Equipo de fermentación de 50 litros con xerador de vapor
 • Reactor de alta presión
 • Equipo de Altas Presións Hidrostáticas (HPP)
 • Clarificadora centrífuga

No momento actual, a Universidade de Vigo ten asinado un convenio marco de colaboración coa fundación Centro Tecnolóxico da Carne e da Calidade Alimentaria, sito no Parque Tecnolóxico de Galicia (Ourense), que dispón dunha Planta Piloto para a elaboración de produtos alimentarios.

Adicionalmente o alumno poderá facer uso da Biblioteca Central da Universidade de Vigo. Na web http://www.biblioteca.uvigo.es/biblioteca_gl/ atópase toda a información necesaria sobre a mesma. Por outra banda na Biblioteca Central do Campus de Ourense, onde se sitúa a Facultade de Ciencias (http://about.me/bcour) disponse actualmente de 400 postos de lectura.
No seguinte enlace http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*gag/ atopamos o catálogo da universidade coa bibliografía recomendada, recursos electrónicos, novas adquisiciones, buzón de suxestións e blog da Universidade.
Para rematar, para complementar devanditos medios materiais contamos con medios virtuales dispoñibles na propia páxina Web do máster e, sobre todo, co soporte da plataforma tecnolóxica para o ensino virtual da Universidade de Vigo (FAITIC/PlataformaTEMA). Os coordinadores e moitos dos docentes do máster teñen xa experiencia con esta plataforma nas asignaturas de grado, polo que non haberá tan sequera ningún custo de entrada na adaptación do soporte virtual á docencia do máster.

Os mecanismos de revisión e mantemento dos materiais realizaranse de acordo co establecido no SGIC (Sistema de Garantía Interna de Calidade) da Facultade de Ciencias da Universidade de Vigo. O documento completo atópase na páxina web da facultade http://www.fcou.uvigo.é/s-garantia-de-calidade.html
Existen unha serie de rutinas orientadas a garantir o mantemento dos mesmos para que desempeñen de forma sostida no tempo a función para a que están previstos. Con ese fin actúase en colaboración directa coa Unidade Técnica da Universidade de Vigo.

As instalacións cumpren cos requisitos de accesibilidad que marca a normativa vigente. Regularmente se evalúa a accesibilidad dos mesmos para persoas discapacitadas e todos os anos revísanse e eméndanse as posibles incidencias respecto diso en colaboración co Vicerrectorado correspondente e a mencionada Unidade Técnica.

Dado o carácter experimental do Master en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria e Ambiental faise moi importante a posta a piques de todos os mecanismos necesarios para a seguridade e prevención de riscos nos laboratorios, aulas e plans de urxencia. Neste sentido a Universidade de Vigo creou o "Servizo de Prevención de Riscos Laborais" co fin de garantir a saúde e seguridade de todas as persoas que traballan nas instalacións da Universidade de Vigo. Entre as accións das que se ocupan pódense mencionar a planificación das diferentes actividades de prevención, capacitación para o traballo e a información sobre seguridade e saúde, a realización de inspeccións de seguridade. Na páxina web de devandito servizo (http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/prevencion/) descríbense todos os protocolos de actuación incluído o "Manual de Seguridade e saúde nos laboratorios":
(http://www.uvigo.es/opencms/export/sites/uvigo/sites/default/uvigo/DOCUMENTOS/xerencia/DVD.014_-_Galego_Laboratorio.pdf).

Debido a que o Doutorado en Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria posúe na actualidade a Mención cara á Excelencia os alumnos poden acceder a recursos externos e bolsas de viaxe específicos para Doutoramentos con devandita mención dedicadas a axudas para a asistencia a congresos e estancias no estranxeiro ou outras universidades que sirvan de apoio aos doctorandos na súa formación e permítanlles obter a Mención Internacional no seu Doutoramento. Tamén poden acceder ás axudas propias da Universidade de Vigo para realizar asistencias a congresos, ligazon . Xeralmente ao redor do 50% dos alumnos que solicitan estas axudas obteñen subvención.

Finalmente apuntar que a Comisión Académica do Master realiza reunións anuais cos alumnos co obxectivo de orientar aos futuros egresado sobre posibilidades profesionais para optimizar a súa inserción laboral.

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal