Información e apoio ao estudantado

 

Información sobre o seguro escolar


Información sobre o servizo de asesoramento e promoción do estudante

Desde a Universidade de Vigo:

 1. Gabinete Psicopedagógico: a disposición dos estudantes para orientarlles e asistirlles tanto en cuestións académicas como noutras de índole persoal. Preténdense os seguintes obxectivos:
  • Asesorar aos estudantes na planificación e desenvolvemento da súa traxectoria académica e profesional.
  • Adecuar  e  optimizar  as  decisións  académicas,  maximizando  a  variedade  de  as posibilidades das saídas profesionais.
  • Incrementar os niveis de autoestima e de motivación persoal e profesional.
  • Mellorar os hábitos de estudo, a organización dos traballos e aprender distintas técnicas de estudo para conseguir un maior éxito ao ancho da carreira
 2. Programa de Apoio á Integración do Alumnado con Necesidades Especiais (PIUNE): para facilitar a súa vida académica e garantir o seu dereito ao estudo.
 3. Servizo de Información, Orientación e Promoción do Estudante (S.I.O.P.E.): os obxectivos deste servizo son:
  • Informar e orientar aos futuros alumnos universitarios sobre:
   • O  acceso  a  a  universidade,  notas  de  corte,  vinculacións  de  os  estudos medios cos universitarios, pasarelas, etc...
   • A  oferta  educativa  da  Universidade  de  Vigo  e  outras  universidades  do Estado.
  • Informar tanto aos actuais alumnos universitarios, como aos que xa finalizaron a súa carreira sobre:
   • Todo  o  que  a  Universidade  de  Vigo  ofrece  durante  a súa  permanencia  na mesma.
   • As posibilidades de formación unha vez rematada a carreira (másteres e cursos de  especialización,  outros  cursos,  Xornadas,  Premios,  Congresos,  etc...)  e tamén  bolsas  ou  axudas  convocadas  por  institucións  externas  a  a Universidade de Vigo.
 4. Fundación Universidade de Vigo: atópase dotada de persoal técnico que traballa para:
  • Proporcionar  un  servizo  integral  de  información,  asesoramento  e  formación  en  o ámbito da orientación profesional para o emprego.
  • Fomentar as oportunidades de achegamento á práctica e o exercicio profesional dos/as universitarios/as.
  • As principais áreas de actuación son:  
   • Xestión de prácticas en empresas e institucións públicas e persoais.
   • Xestión de ofertas de emprego.
   • Orientación e asesoramento individualizado na busca de emprego.
   • Formación para o emprego.
 5. Área de Emprego: as principais áreas de actuación son:
  • Xestión de prácticas preprofesionales en empresas e institucións públicas e privadas.
  • Xestión de ofertas de emprego.
  • Asesoramento personalizado para a elaboración do itinerario profesional axustado a cada perfil.
  • Orientación e asesoramento individualizado na procura de emprego.
  • Accións en grupo para a procura activa de emprego.
  • Información e asesoramento a empresas e institucións na procura do perfil universitario axustado para cubrir prácticas/postos de traballo.
  • Deseño e implementación de estudos sobre diversos temas que afecten o mercado laboral e á inserción laboral dos/as universitarios/as.
 6. Oficina de Relacións Internacionais (ORI): leva a cabo, entre outras, as seguintes actividades:
  • Información e asesoramento á comunidade universitaria sobre os diferentes programas internacionais no ámbito da educación superior.
  • Fomento e xestión da mobilidade de alumnado e profesorado propios e estranxeiros, en especial no marco dos programas Sócrates, ISEP, bolsas MAE e programas de cooperación da Universidade de Vigo.
  • Con respecto aos estudantes da Universidade de Vigo proporciona: asesoramento aos candidatos seleccionados con estes programas sobre a documentación que deben presentar, información sobre a contía das bolsas e posibles axudas complementarias, así como, sobre as xestións que teñen que realizar coas universidades de destino.
  • Con respecto ao profesorado da Universidade de Vigo, a ORI facilita información sobre os programas de intercambio de docencia e programas de cooperación internacional.
  • Con respecto aos estudantes estranxeiros, xestiona a aceptación dos que participan nun programa de intercambio, elabora a Guía do estudante estranxeiro e envía os paquetes informativos sobre a Universidade de Vigo, con información sobre os diferentes campus e cidades, recepción, visados, viaxe, busca de aloxamento, matrícula e posibilidades de estudos en colaboración cos responsables de relacións internacionais.
  • Elaboración e negociación de acordos de cooperación internacional.
  • Asegura a presenza da Universidade de Vigo en foros e encontros de educación internacionais

Desde o Centro:

 1. Xornadas informativas para alumnado de novo ingreso.
 2. Xornadas informativas para alumnado existente.

Estas xornadas organízanse ao comezo de cada curso aos novos e actuais estudantes, onde se lles ofrece información básica para realizar a súa actividade como tales, presentándolles a estrutura organizativa da Escola, así como o sentido e estrutura dos seus estudos, informándolles do funcionamento dos diferentes servizos da Escola (biblioteca, aulas de informática, salas de lectura, comedor, transportes…), en particular e da Universidade de Vigo en xeral. Nesta Xornada ofréceselles información xeral de carácter académico que lles oriente sobre o desenvolvemento dos seus estudos con vistas ao mellor aproveitamento das actividades formativas programadas de forma específica para cada curso e cada titulación. Tamén se presentan nesta xornada a oferta de mobilidade da Escola de Enxeñaría Industrial, coa colaboración da Oficina de Relacións Internacionais (ORI). A información destes programas é accesible desde a páxina Web da Escola, na súa solapa Internacional.

 1. Delegación de Alumnos
 2. Actividades paralelas de apoio dentro do curso académico.
 3. Talleres ou conferencias sobre tecnoloxías ou procesos específicos.


Información sobre cursos a estudantes

 • Área virtual Bubela: funciona como unha plataforma de xestión académica en liña para administrar ou dirixir os diferentes cursos que a Universidade de Vigo pon a disposición da comunidade universitaria e aos que se pode acceder a través de Internet.
 • Servizo de Extensión Universitaria: ocúpase da elaboración dunha amplila programación cultural estruturada por cuadrimestres, que englobla actuacións teatrais, concertos e espectáculos de rúa. Ao mesmo tempo prepara diferentes ciclos como Universium ou Semana de Cinema Submarino, cursos e talleres nos que abordan materias de interese formativo para os estudantes. Extensión Universitaria tamén se encarga de convocar os premios de creación artística, unha convocatoria anual dirixida a disciplinas como a creación audiovisual, a fotografía, pintura e maquetas musicais.
 • Estudos de posgrao e outros cursos
 • Cursos ou xornadas ofertadas pola EEI: durante o curso académico organízanse varios cursos, xornadas, talleres ou conferencias sobre tecnoloxías ou procesos específicos relacionados cos distintos títulos impartidos na EEI. Estas actividiades publicítanse no apartado de Noticias da web do Centro e a través de twitter e facebook.


Información sobre actividades culturais, deportivas e de voluntariado

 • Vicerreitorado de Extensión Universitaria: ten competencias sobre as actividades de proxección da Universidade na vida cultural e deportiva; servizos sociais, aloxamento e atención e información á comunidade universitaria; organización, realización e seguimento dous cursos de extensión universitaria; asociacións universitarias e voluntariado; normativa e validación de créditos de libre elección e ECTS e, por último, no Programa para maiores.
 • Programa para maioresInformación sobre o plan de acción titorial

A través da área de Calidade da Universidade de Vigo, o centro dispón dun documento-marco que ten como finalidade guiar e motivar a institucionalización e sistematización do Plan de Acción Tutorial nos centros da Universidade de Vigo, dando resposta ás esixencias impostas polo EEES e constituíndo unha evidencia dentro do Sistema de Garantía de Calidade do centro. A información atópase dispoñible no seguinte na web do Área de Calidade da Universidade de Vigo.

 

Reitoría | Campus Universitario | C.P. 36.310 Vigo (Pontevedra) | España | Tlf: +34 986 812 000 | informacion@uvigo.es            Accesibilidade | Mapa web | Aviso Legal