varias persoas diante da ECIMAT

Visitas

Ofrecemos visitas para coñecer os campus e están orientadas desde diferentes perspectivas. Pódense realizar nos tres campus tanto visitas académicas como de sensibilización e educación ambiental (ecolóxico-paisaxísticas).

 

Visitas académicas


Campus de Vigo

Organízanse por áreas de coñecemento:

  • Área humanística e xurídico-social: Facultade de Filoloxía e Tradución, Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo e Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
  • Área tecnolóxica: Escola de Enxeñaria Industrial, Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía e Escola de Enxeñaría de Telecomunicación
  • Área científica: Facultades de Bioloxía, Ciencias do Mar e Química

Campus de Ourense

  • Escola Superior de Enxeñaría Informática e Facultades de Ciencias, Ciencias da Educación, Ciencias Empresariais e Turismo, Dereito e Historia

Campus de Pontevedra

  • Escola de Enxeñaría Forestal e Facultades de Fisioterapia, Belas Artes, Ciencias da Educación e do Deporte e Ciencias Sociais e da Comunicación.

 

SOLICITA UNHA VISITA

 

Sensibilización e educación ambiental


 

Están organizadas pola Oficina de Medio Ambiente da Universidade de Vigo (OMA) e promoven a sensibilización e educación ambiental a partir de programas educativos, itinerarios ambientais e outros labores semellantes.

Unha das actividades máis recurrentes é a realización de rutas ambientais polo campus de Vigo para os nenos e as nenas dos colexios que así o soliciten. Estas rutas están pensadas para convivir coa natureza nunha contorna propicia para iso. En segundo lugar, dende a OMA realízanse rutas polo campus de Vigo e polo campus de Ourense co fin de que calquera persoa interesada poida realizalas. En terceiro lugar, a OMA leva a cabo campañas específicas de concienciación e sensibilización nas que trata de involucrar á maior cantidade de xente posible. Para lograr este fin, a OMA organiza diversos eventos ao longo do ano, en especial coas celebracións anuais relacionadas coa sostibilidade e a natureza.

 

Queres solicitar unha visita para o teu colexio?

Chámanos ao +34 986 813 883
ou escríbenos no enderezo oma2@uvigo.es