Banner con mozos e mozas para difundir a xornada Xoves para xoves

Xoves para xoves

A Universidade de Vigo, o Consello Social da Universidade de Vigo e a ONG Helsinki España-University Network organizan, por primeira vez en Vigo, un curso para converterse en persoas formadoras voluntarias en dereitos humanos e obxectivos de desenvolvemento sostible (ODS) para o proxecto Xoves para xoves.

  • Lugar: sala I do Edificio Miralles, campus universitario, 36310 Vigo
  • Datas: do 10 ao 14 de decembro de 2018
  • Horario: de 15.00 a 20.00 h
  • Persoas destinatarias: estudantes menores de 30 anos matriculados en calquera titulación da Universidade de Vigo (50 prazas)

Despois desta preparación, os voluntarios e voluntarias impartirán, en parellas, catro sesións de formación en dereitos humanos e ODS nun centro escolar da provincia de Pontevedra, en horario lectivo, durante o primeiro cuadrimestre do ano 2019.

A asistencia recoñecerase academicamente con 23 horas ECTS
 


Xoves para xoves é un proxecto de voluntariado universitario para promover a educación dos dereitos humanos e os ODS en centros escolares.
 

Obxectivo xeral

Contribuír ao desenvolvemento dunha cultura universal dos dereitos humanos na que a mocidade coñeza os seus propios dereitos e as súas obrigas;como membros responsables dunha sociedade libre e pacífica, pluralista e inclusiva.

Obxectivos específicos 

1. Mellorar o coñecemento e as ferramentas dos mozos e mozas universitarios para que se convertan en promotores activos da defensa e o respecto dos dereitos humanos.

2. Espertar o interese dos nenos e nenas en idade escolar cara a valores como a tolerancia, o respecto, a non discriminación e a igualdade que derive en cambios reais de valores e actitudes.

3. Fomentar o voluntariado como ferramenta de participación xuvenil e mecanismo para a promoción, protección e realización dos dereitos humanos.
 


Inscrición

Podes inscribirte aquí ata o 7 de decembro

 


Programa

 

Luns, 10 de decembro

15.00-15.30 h Inauguración e conmemoración do 70 aniversario da Declaración Universal dos Dereitos Humanos.
15.30-17.00 h Principios de dereitos humanos, valores subxacentes e protección.
Susana Álvarez González, Área de Filosofía do Dereito, Facultade de Dereito, Universidade de Vigo
17.00-17.15 h Pausa
17.15-18.45 h Principais textos reguladores dos dereitos humanos e a súa protección. 
Laura Movilla, Área de Dereito Internacional Público, Facultade de Dereito, Universidade de Vigo
18.45-19.00 h Pausa
19.00-20.00 h Reparto do material.
María Jaén, secretaria xeral de Helsinki España e Ángela Suárez, coordinadora do proxecto Xoves para Xoves Helsinki España

Martes, 11 de decembro

15.00-16.30 h Axenda 2030. Plan e chamamento mundial. 
María Jaén, secretaria xeral, Helsinki España
16.30-17.30 h Correlación entre os dereitos humanos e os obxectivos de desenvolvemento sostible. 
María Jaén e Ángela Suárez, Helsinki España
17.30-18.00 h Pausa
18.00-19.00 h Regulación e sostibilidade en pesca e actividade marítima. ODS 14.
Manuel Varela, profesor da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Universidade de Vigo
19.00-20.00 h Emprego infantil en ámbito pesqueiro. Piratería.
Belén Sánchez, Área de Dereito Internacional Público e Relacións Internacionais, Facultade de Dereito, Universidade de Vigo

 Mércores, 12 de decembro

15.00-16.30 h Tolerancia, non discriminación.
Antonio Heredero, avogado, Fundación Balms                                                                                                                  
15.00-16.30 h Pausa
17.00-19.00 h Acoso. Redes sociais.
Carmen Jordá, experta en ciberseguridade
19.00-20.00 h Dinámicas.
María Jaén e Ángela Suárez, Helsinki España

 Xoves, 13 de decembro

15.00-16.30 h Desigualdade e pobreza.
Alba Bugarín, técnica da Oficina de Voluntariado, Concello de Vigo                                                                             
16.30-16.45 h Pausa
16.45-18.15 h Refuxiados. Inmigración. Caso Rohingya.
Ana Pardo, traballadora social, Asociación Provivienda
18.15-18.30 h Pausa
18.30-20.00 h Reparto de centros escolares y dinámicas.
María Jaén e Ángela Suárez, Helsinki España

Venres, 14 de decembro

15.00-18.30 h    Igualdade de xénero. Dinámicas.
   Celia Garrido, experta en xénero
18.00-19.00 h    Igualdade de oportunidades. ODS 5.
   Águeda Gómez, directora da Unidade de Igualdade, Universidade de Vigo
19.00-20.00 h    Dinámicas.
   Ángela, coordinadora do proxecto Xoves para xoves, Helsinki España
20.00 h    Fin das xornadas.

 

Máis información:

Área de Responsabilidade Social e Cooperación
Vicerreitoría de Responsabilidade Social, Igualdade e Cooperación
+34 986 130 222
direc.rsco@uvigo.es