Universidade de Vigo

Novas

A Universidade en cifras

Titulacións

55
Graos

7
PCEO

69
Mestrados

45
Doutoramentos

37
Títulos propios

Personas

20 130
Estudantes

1501
PDI

818
PAS

638
Persoal investigador

Instalacións

3
Campus

42
Edificios

11
Bibliotecas

2
Residencias

71 528 m2
Instalacións deportivas

Investigación

178
Proxectos de investigación

10
Centros de investigación

53 976
Publicacións

260
Patentes

3075
Teses

5 485 115, 84 €
Actividades do artigo 60 da LOSU

40
Empresas emerxentes e derivadas

Internacional

1108
Estudantado internacional

959
Estudantado estranxeiro

58
Nacionalidades

1
Universidades europeas

Ecoloxía

1 029 000 kWh
Enerxía fotovoltaica

603 680 kWh
Biomasa

976 820 kWh
Xeotermia

Axenda