DUVI

Diario da Universidade de Vigo

13 entidades de seis países da UE participan no proxecto Wheatbiome

A UVigo participa nunha investigación europea para desentrañar o potencial do microbioma do trigo e desenvolver alimentos e pensos máis sans e sostibles 

Con 5 millóns de euros de orzamento, o proxecto prolongarase ata decembro de 2026

Etiquetas
  • Entidades Colaboradoras
  • Medios
  • PDI
  • Vigo
  • Internacional
  • Investigación
Mª del Carmen Echevarría Figueroa DUVI 10/04/2023

Rosa Pérez Gregorio (UVigo) e Susana Soares (Requimte, Rede de Química e Tecnoloxía, participada polas universidades Nova de Lisboa e de Porto) son as líderes e autoras da idea a partir da que se xestou o proxecto europeo Wheatbiome, que conta cun orzamento de 5 millóns de euros e no que participan 13 entidades de Portugal, España, Polonia, Países Baixos, Lituania e Hungría. “O proxecto xurdiu como fusión da liña de traballo de Susana (compostos bioactivos da dieta e percepción do sabor) e da miña (compostos bioactivos da dieta e impacto na saúde: modulación de enfermidades (auto) inmunes causadas por alimentos), cando ambas formabamos parte do grupo de investigación de LAQV-Requimte, Foodphenolab”, explica Rosa Pérez, que destaca que a súa idea inicial, era o deseño de alimentos combinando saúde e sabor, porque “de nada sirve que eu mire que un determinado alimento/suplemento ten un impacto determinado na saúde, se logo o consumidor o rexeita por motivos organolépticos, que van moito máis aló dun ensaio sensorial, xa que a variabilidade no sentido do gusto é inmensurable”, sinala a investigadora, Ramón y Cajal do grupo CF1 (Food and Health Omics) da UVigo.

O impulso definitivo ao proxecto WheatbiomeUnravelling the Potential of the Wheat Microbiome for the Development of Healthier, More Sustainable and Resilient Wheat-derived Food & Feed Products, chegaría no ano 2021 da man do catedrático da Universidade de Vigo Jesús Simal (actual IP de Wheatbiome pola UVigo), que lles permitiu a Rosa Pérez e Susana Soares acabar de completar a idea inicial co seu consello de utilizar o trigo por unha cuestión de sostenibilidade. “A elección do trigo foi idea de Jesús porque é un cultivo con baixas necesidades hídricas e polo tanto sostible. Do mesmo xeito, eu traballo na modulación da enfermidade celíaca, que está en aumento, e pareceunos que encaixaba todo: por un lado, utilizar un cultivo sostible, pero, polo outro, intentar entender se é posible minimizar o efecto prexudicial do consumo de glute”, detalla Rosa Pérez.

Obxectivos principais do proxecto e achega da UVigo

Xunto á UVigo, a Universitat de València e as empresas Contactica, Isanatur Spain e Editorial Agrícola Española conforman a representación española no proxecto que ten como obxectivo principal comprender de que modo a microbiota impacta, dunha banda, o cultivo do trigo e a calidade nutricional de forma xeral e específica, respecto ás proteínas causantes la enfermidade celíaca; a produción de novos alimentos para humanos e animais usando microbiota autóctona con carácter probiótico, así como outros microorganismos con coñecida capacidade probiótica; a percepción de sabor a través do estudo da interacción composición alimento-microbiota, alimento-microbiota humana, e o impacto na saúde a través dos estudo da interacción composición alimento microbiota, alimento-microbiota humana.
“Contamos con expertos das áreas de edafoloxía e química agrícola, ciencia e tecnoloxía dos alimentos e nutrición, alimentación animal e ciencias veterinarias, bioloxía molecular e celular e nutrixenómica e estudos clínicos”, detalla a coordinadora de Wheatbiome, que engade que este traballo será complementado con expertos en transferencia de coñecemento (formación ao sector primario), a industria alimentaria (encargada dos prototipos de alimentos a testar en humanos) e un equipo de bioinformáticos, para desenvolver unha ferramenta de toma de decisións nunha perspectiva transnacional para modelizar os datos obtidos para predicir comportamentos futuros. 

En canto ao papel que a UVigo desenvolve no proxecto Wheatbiome, o catedrático Jesús Simal sinala que “se centra en investigar os efectos dos novos produtos derivados do trigo, fermentados ou non, na súa calidade hixiénico-sanitaria e nutricional e a riqueza en compostos bioactivos, realizando estudos de proteómica e metabolómica, así como estudos de interacción entre proteínas e compostos bioactivos, determinando a súa bioaccesibilidade  e a bioctividade de propiedades antioxidante, prebiótica e antiinflamatoria en ensaios in vitro, para entender os potenciais efectos dietéticos do seu consumo animal e humano”, detalla o docente e investigador o Departamento de Química analítica e alimentaria. Estes traballos serán realizados na área de Nutrición e Bromatoloxía, da calidade hixiénico-sanitaria e nutricional e a riqueza en compostos bioactivos encargarase o grupo de investigación AA1, liderado polo catedrático Jesús Simal e os estudos de interacción molecular, bioaccesibilidade  e a bioctividades serán desenvolvidos no CF1, baixo a dirección de Rosa Pérez.

Os microorganismos, protagonistas 

Rosa Pérez incide no enfoque amplo deste proxecto, que non se centra unicamente na microbiota do trigo. “Os microorganismos están presentes constantemente na nosa vida cotiá e ata hai moi pouco non se lle prestaba a atención que merecen, aínda que creo que desde a pandemia todos aprendemos a ver eses minúsculos como capaces de cambiar as nosas vidas”, reflexiona a investigadora Ramón y Cajal da UVigo. Rosa Pérez lembra que os microorganismos son quen de modular desde a carga dun certo contaminante ambiental, a aspectos relacionados coa seguridade e calidade alimentaria, a saúde dun solo ou a saúde humana. “Son biomarcadores ou quizais responsables  de alteracións nos nosos ecosistemas. Unha dibiosis é un cambio na ecoloxía habitual ou natural dun determinado ambiente (sexa este un solo, ou un intestino) e nos estudos de saúde, cada vez máis escóitase falar de disbiosis microbiana”, un desequilibrio que en humanos foi estudado, principalmente, a nivel intestinal, aínda que o primeiro contacto cun alimento é a boca e non se coñece o impacto destas poboacións microbianas na saúde, nin na percepción do sabor de determinados alimentos. 

“Algunhas persoas, como pacientes oncolóxicos, perderon a capacidade de percibir un sabor e sábese que a súa microbiota a nivel intestinal mudou, pero, que pasa coa microbiota presente na cavidade oral?, pregunta Rosa Pérez, que sinala que se se trasladan as relacións microbiota humana-saúde a un solo, e pensamos que diferentes microorganismos o habitan dependendo das características fisicoquímicas o ambientais dese solo, “pódese plantexar ata que punto este microorganismo e a súa interacción coa planta poden impactar o seu metabolismo ou produción de nutrientes”. Para a coordinadora principal de Wheatbiome chegar a comprender os mecanismos e variables que afectan á composición microbiona dun determinado solo ou planta permitiría aprender a modulalo equilibrando sostibilidade e calidade e seguridade alimentaria e saúde humana. “Se conseguimos ademais, establecer as bases para avaliar o impacto no sabor dos alimentos e integrar todas estas variables para construír unha ferramenta de toma de decisións, estaríamos contribuíndo ao desenvolvementos das bases para construír sistemas alimentarios sostibles, resilientes, saudables e organolépticamente aceptados polo consumidor”, explica Rosa Pérez, que sinala os microorganismos como os verdadeiros protagonistas en Wheatbiome.