DUVI

Diario da Universidade de Vigo

O seu autor é o investigador do Grupo Ephyslab Iago Algarra

A primeira tese do Campus da Auga avanza no coñecemento dos principais mecanismos de transporte de humidade

O estudo foi defendido este luns de xeito telemático

Etiquetas
  • Estudantes
  • Medios
  • PAS
  • PDI
  • Público externo
  • Ourense
  • Medio Ambiente
  • Publicacións
  • Investigación
DUVI Ourense 30/03/2020

No marco do proxecto de especialización do campus de Ourense como Campus da Auga, no ano 2017 botou a andar o seu primeiro produto académico, o Programa de Doutoramento de Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento. Este luns, o investigador do Grupo Ephyslab da Universidade de Vigo (CIM-UVigo) Iago Algarra defendeu, de xeito telemático, a primeira tese de doutoramento feita no marco deste programa. Nela avanza no coñecemento dos principais mecanismos de transporte de humidade no planeta e no vínculo entre eles. 

José Eugenio López, coordinador deste programa de doutoramento, sinala como a presentación desta tese supón “un fito esperado desde que se iniciou”. Na actualidade, indica, están matriculados no Programa de Doutoramento de Auga, Sustentabilidade e Desenvolvemento, no que ademais da Universidade de Vigo participa o Instituto Politécnico do Porto e a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 51 estudantes de 15 titulacións diferentes e procedentes de España, Brasil, Camerún, Cuba, Francia, Portugal, Italia, Ecuador, Perú e Venezuela. Sobre este logro, Iago Algarra destaca pola súa banda como “espero que a miña tese sexa a primeira de moitas” xa que, subliña, “o campus de Ourense ten unha enorme potencialidade e unha mostra é a súa especialización a través deste Campus da Auga”. 

Transporte global de humidade

A tese presentada este luns levou por título Moisture transport associated with atmospheric rivers and low level tets at global scale, estivo dirixida por Luís Gimeno e Raquel Olalla Nieto e foi posible grazas a un contrato FPI no marco do Proxecto Evocar, centrado no estudo do transporte de humidade no Ártico. Segundo explica Iago Algarra, o obxectivo fundamental da súa tese foi “investigar o vínculo entre os principais mecanismos de transporte de humidade, concretamente os chamados chorros de baixo nivel (low-level jets) e os ríos atmosféricos, e o transporte global de humidade, co suposto xeral da forte advección de vapor de auga por parte destas dúas estruturas meteorolóxicas”. O traballo, indica, centrouse na localización e caracterización das principais rexións onde estes sistemas, responsables da maior parte do transporte de humidade a escala global, toman a súa humidade para ser despois transportada. Para a análise do comportamento da humidade, comenta o investigador da Universidade de Vigo, empregou o modelo de dispersión de partículas Flexpart. “O uso deste modelo permite rastrexar, ben cara adiante ou ben cara atrás no tempo, as parcelas de aire coa finalidade de localizar aquelas rexións onde estas gañan humidade (fontes de humidade) ou onde a perden (sumidoiros de humidade)”, explica Iago Algarra. 

Os chorros de baixo nivel, comenta o egresado en Ciencias Ambientais, “poden ser definidos como corredores de vento nos que o seu máximo de velocidade ocorre dentro do primeiro quilómetro da troposfera”. Nos últimos anos, engade o investigador, o interese nestes sistemas está aumentando debido ao feito de que “son o principal mecanismo de transporte de humidade nas rexións tropicais e subtropicais e é precisamente nestas áreas onde se concentra a maior cantidade de vapor de auga na troposfera inferior”. Sobre os ríos atmosféricos, detalla Iago Algarra, son “fundamentais en rexións extratropicais” e “responsables do transporte de grandes cantidades de auga ao longo de correntes relativamente estreitas dende os trópicos ata latitudes medias”. En xeral, describe, estes ríos atmosféricos “proporcionan a maior parte do transporte de humidade a longa distancia, o que representa preto do 90% do fluxo de vapor de auga meridional”. Así, apunta o investigador da Universidade de Vigo, cando “un río atmosférico alcanza terra frecuentemente está asociado a eventos de precipitación extrema e a posibles inundacións posteriores”.

As conclusións

Entre as conclusións extraídas do estudo, o investigador do campus de Ourense destaca como “a alta sensibilidade do contido de vapor de auga na atmosfera coa temperatura suxire unha atmosfera máis húmida baixo futuros escenarios de quecemento global. Espéranse maiores relacións de evaporación e precipitación e polo tanto unha intensificación do ciclo hidrolóxico actual. Un maior contido de vapor de auga proxectará un maior transporte global de humidade”. A análise da relación fonte-sumidoiro de humidade na tese, detalla Iago Algarra, “amosa unha importante modulación do transporte de humidade por parte dos chorros de baixo nivel”. Polo que respecta aos ríos atmosféricos, centrándose no caso do Ártico, o traballo conclúe que son os sectores do Atlántico Norte e Pacífico Norte os que constitúen fundamentalmente as portas de entrada para os ríos atmosféricos que alcanzan o dominio ártico. 

Na tese de doutoramento, o seu autor tamén examina o vínculo entre a dinámica atmosférica en América do Sur e as precipitacións invernais en Sudáfrica. “Atopouse que unha particular fase do South American Low-Level Jet coñecida como No Chaco Jet Event transporta humidade dende a rexión continental de América do Sur (particularmente, dende unha rexión que inclúe a conca do río Paraná e a conca sur do río Amazonas) cara a conca oceánica do Atlántico Sur occidental e central”, indica o investigador. Esta humidade, engade, “é posteriormente recollida e transportada polos ríos atmosféricos que alcanzan a costa oeste de Sudáfrica”. “As dúas marxes do Atlántico Sur amosan estar conectadas pola combinación de dúas das estruturas máis importantes de transporte de humidade”, subliña por último o investigador da Universidade de Vigo.