Estudantes pasan por baixo do emblemático reloxio do Campus de Ourense

exemplo de onde se escribe o pé de foto

Ourense, o campus da auga

O Campus da Auga é un proceso de especialización para converter ao Campus de Ourense en líder na investigación e na docencia en materias relativas á auga.

 

Descúbrenos

Estuda en Ourense

Estuda en Ourense

No Campus de Ourense impártense actualmente 14 títulos de grao, 14 mestrados universitarios, e 7 programas de doutoramento nun total de oito centros, que abarcan todos os ámbitos de coñecemento.

Ver titulacións

Investiga en Ourense

Investiga en Ourense

O Campus de Ourense destaca pola súa intensa actividade investigadora, albergando diversos grupos de investigación que desenvolven permanentemente o seu traballo nas súas instalacións.

Investiga canda nós

Cultura en Ourense

Cultura en Ourense

A oficina de actividades culturais, integrada na Vicerreitoría do campus de Ourense, é a responsable da programación e da xestión cultural no seu ámbito e da difusión das actividades culturais entre a comunidade universitaria e tamén na súa contorna.

Ver oferta cultural

Deporte en Ourense

A Universidade de Vigo considera o deporte un aspecto esencial na formación integral do estudantado. A Área de Benestar, Saúde e Deporte é un exemplo a seguir neste eido, sendo o seu obxectivo primordial levar a práctica do exercicio físico e do deporte nas mellores condicións a todos os membros da comunidade universitaria.

BE MUVER

Deporte en Ourense