Vista da sala da biblioteca central

A Biblioteca

A Biblioteca Universitaria ofrece un amplo conxunto de recursos de información, espazos e servizos para dar soporte ás actividades de aprendizaxe, docencia e investigación

Presente nos tres campus a través dunha rede formada por once bibliotecas coordinadas pola biblioteca central do campus de Vigo, a Biblioteca Universitaria forma parte da Vicerreitoría de Investigación. 

Aínda que está dirixida principalmente aos membros da comunidade universitaria, a biblioteca permite o acceso de persoas alleas a Universidade de Vigo en calidade de usuarios externos.

Se es estudante novo ou estudante estranxeiro e queres saber como dar os teus primeiros pasos na biblioteca, consulta a nosa Guía para o alumnado de novo ingreso ou a Guía para estudantes internacionais (en inglés).

A biblioteca xestiónase cun sistema de xestión da calidade certificado baixo a norma ISO 9001. Do mesmo xeito, forma parte de contornas cooperativas como CRUE-Rebiun, o Consorcio Bugalicia, Dialnet e UNICi2.

 

Co gallo do inicio do novo curso no marco da situación xerada pola Covid-19, a partir do 7 de setembro a Biblioteca Universitaria abrirá as súas portas ao público, aínda que con algunhas limitacións derivadas da aplicación de medidas de seguridade e hixiene.  Desde a devandita data, as once bibliotecas permitirán o uso das súas salas e postos de estudo consonte o establecido nas Instrucións de reapertura das salas de estudo das bibliotecas da Universidade de Vigo e, para o préstamo de libros, de acordo coas Instrucións para o préstamo de obras da Biblioteca.  A información sobre os horarios e a capacidade máxima permitida nas bibliotecas pode consultarse no apartado "As bibliotecas" da nosa web.

 

* Podes ver aquí que postos quedan libres na túa biblioteca (selecciona a biblioteca e pulsa o botón "enviar")

Despexa as túas dúbidas sobre o funcionamento da Biblioteca durante a crise da COVID-19 na nosa FAQ

 

Aviso: de acordo coa decisión do equipo de goberno, nas fins de semana comprendidas entre o sábado 19 de decembro e o domingo 24 de xaneiro, abrirán as bibliotecas centrais de Vigo, Ourense e Pontevedra e a biblioteca de Torrecedeira en horario de 9 a 21 h. Nestes horarios de fin de semana non se expiden carnés de usuario/a externo/a.

 

Horario ao público

 • Biblioteca central de Vigo, de 08:30 a 21:00 h. 
 • Biblioteca central de Ourense, de 08:30 a 21:00 h.
 • Biblioteca central de Pontevedra, de 08:30 a 21:00 h.  
 • Biblioteca de Belas Artes, de 08:30 a 20:45 h. 
 • Biblioteca de Ciencias Económicas e Empresariais, de 08:30 a 20:45 h. 
 • Biblioteca de Ciencias Experimentais, de 08:30 a 20:45 h. 
 • Biblioteca de Ciencias Xurídicas e do Traballo, de 08:30 a 20:45 h. 
 • Biblioteca de Filoloxía e Tradución, de 08:30 a 20:45 h. 
 • Biblioteca de Industriais-Minas, de 08:30 a 20:45 h. 
 • Biblioteca de Telecomunicación, de 08:30 a 20:45 h. 
 • Biblioteca de Torrecedeira, de 08:30 a 21:00 h. 

 • Biblioteca central de Vigo: 9:00 - 21:00 h.
 • Biblioteca central de Ourense: 9:00 - 21:00 h.
 • Biblioteca central de Pontevedra: 9:00 - 21:00 h.
 • Biblioteca de Torrecedeira: 9:00 - 21:00 h. (só estudantado da UVigo)

* Durante estes horarios especiais as bibliotecas só prestan un servizo de espazo de estudo e de consulta de materiais bibliográficos de libre acceso, pero non outros servizos ordinarios como préstamo, préstamo interbibliotecario, acceso a recursos electrónicos etc.

* Durante estes horarios especiais as bibliotecas só prestan un servizo de espazo de estudio e de consulta de materiais bibliográficos de libre acceso, pero non outros servizos ordinarios como préstamo, préstamo interbibliotecario, acceso a recursos electrónicos etc.

 

 • Queres presentar unha queixa ou unha suxestión? Preme aquí.
 • Queres participar na nosa enquisa de satisfacción? Preme aquí.

Normativas

Regulamento da biblioteca [PDF]326.32 KB Normativa de préstamo [PDF]72.73 KB Normativa uso salas traballo en grupo [PDF]162.67 KB Normativa de doazóns bibliográficas [PDF]223.65 KB Normativa de expurgacións [PDF]44.02 KB

 

Redes sociais