Vista da sala da biblioteca central

A Biblioteca

A Biblioteca Universitaria ofrece un amplo conxunto de recursos de información, espazos e servizos para dar soporte ás actividades de aprendizaxe, docencia e investigación

Presente nos tres campus a través dunha rede formada por once bibliotecas coordinadas pola biblioteca central do campus de Vigo, a Biblioteca Universitaria forma parte da Vicerreitoría de Investigación. 

Aínda que está dirixida principalmente aos membros da comunidade universitaria, a biblioteca permite o acceso de persoas alleas a Universidade de Vigo en calidade de usuarios externos.

Se es estudante novo ou estudante estranxeiro e queres saber como dar os teus primeiros pasos na biblioteca, consulta a nosa Guía para o alumnado de novo ingreso ou a Guía para estudantes internacionais (en inglés).

A biblioteca xestiónase cun sistema de xestión da calidade certificado baixo a norma ISO 9001. Do mesmo xeito, forma parte de contornas cooperativas como Rebiun, o CISUG (antes Consorcio Bugalicia), Dialnet e UNICi2.

 

NOVO AVISO SOBRE O USO DE MÁSCARAS NAS BIBLIOTECAS (12 setembro 2022)

Consonte os acordos adoptados polo Comité COVID-19 da UVigo, as persoas que desexen acceder ás bibliotecas e que teñan síntomas compatibles con COVID-19 ou teñan un resultado positivo confirmado, deberán levar obrigatoriamente unha máscara FFP2 mentres permanezan no interior das instalacións bibliotecarias.  Doutra banda, para o resto de persoas, mantéñense en vigor as medidas hixiénicas de lavado de mans e de protección ao tusir ou esbirrar.

 

Horario ao público

 • Biblioteca central de Vigo, de 8:30 a 21:00 h. (horario reducido de Nadal, do 21 de decembro ao 5 de xaneiro, de 9:15 a 20:45 h.)
 • Biblioteca central de Ourense, de 8:30 a 21:00 h. (horario reducido de Nadal, do 21 de decembro ao 5 de xaneiro, de 9:15 a 20:45 h.)
 • Biblioteca central de Pontevedra, de 8:30 a 21:00 h. (horario reducido de Nadal, do 21 de decembro ao 5 de xaneiro, de 9:15 a 20:45 h.)
 • Biblioteca de Belas Artes, de 8:30 a 20:45 h. (horario reducido de Nadal, do 21 de decembro ao 5 de xaneiro, de 9:15 a 13:45 h.)
 • Biblioteca de Ciencias Económicas e Empresariais, de 8:30 a 20:45 h. (horario reducido de Nadal, do 21 de decembro ao 5 de xaneiro, de 9:15 a 13:45 h.)
 • Biblioteca de Ciencias Experimentais, de 8:30 a 20:45 h. (horario reducido de Nadal, do 21 de decembro ao 5 de xaneiro, de 9:15 a 13:45 h.) 
 • Biblioteca de Ciencias Xurídicas e do Traballo, de 8:30 a 20:45 h. (horario reducido de Nadal, do 21 de decembro ao 5 de xaneiro, de 9:15 a 13:45 h.) 
 • Biblioteca de Filoloxía e Tradución, de 8:30 a 20:45 h. (horario reducido de Nadal, do 21 de decembro ao 5 de xaneiro, de 9:15 a 13:45 h.)
 • Biblioteca de Industriais-Minas, de 8:30 a 20:45 h. (horario reducido de Nadal, do 21 de decembro ao 5 de xaneiro, de 9:15 a 13:45 h.) 
 • Biblioteca de Telecomunicación, de 8:30 a 20:45 h. (horario reducido de Nadal, do 21 de decembro ao 5 de xaneiro, de 9:15 a 13:45 h.) 
 • Biblioteca de Torrecedeira, de 8:30 a 21:00 h. (horario reducido de Nadal, do 21 de decembro ao 5 de xaneiro, de 9:15 a 20:45 h.)

 • Biblioteca central de Vigo: desde o sábado 3 de decembro de 2022 ao domingo 22 de xaneiro de 2023 (agás os días 24, 25 e 31 de decembro, e 1 e 6 de xaneiro) en horario de 9 a 21 h.  Os festivos do 6 e do 8 de decembro abrirá co mesmo horario de fin de semana.
 • Biblioteca de Torrecedeira: desde o sábado 3 de decembro de 2022 ao domingo 22 de xaneiro de 2023 (agás os días 24, 25 e 31 de decembro, e 1 e 6 de xaneiro) en horario de 9 a 21 h.  Os festivos do 6 e do 8 de decembro abrirá co mesmo horario de fin de semana.
 • Biblioteca central de Ourense: desde o sábado 3 de decembro de 2022 ao domingo 22 de xaneiro de 2023 (agás os días 24, 25 e 31 de decembro, e 1 e 6 de xaneiro) en horario de 9 a 21 h.  Os festivos do 6 e do 8 de decembro abrirá co mesmo horario de fin de semana.
 • Biblioteca central de Pontevedra: desde o sábado 3 de decembro de 2022 ao domingo 22 de xaneiro de 2023 (agás os días 24, 25 e 31 de decembro, e 1 e 6 de xaneiro) en horario de 9 a 21 h.  Os festivos do 6 e do 8 de decembro abrirá co mesmo horario de fin de semana.

* Durante estes horarios de fin de semana as bibliotecas só prestan un servizo de espazo de estudo, pero non outros servizos ordinarios como préstamo, préstamo interbibliotecario, acceso a recursos electrónicos etc.

 • Biblioteca de Torrecedeira: de luns a venres do 5 ao 20 de decembro (agás festivos) e do 9 ao 25 de xaneiro, en horario ata a 1 h. da madrugada.
 • Biblioteca central de Ourense: de luns a venres do 5 ao 20 de decembro (agás festivos) e do 9 ao 25 de xaneiro, en horario ata a 1 h. da madrugada.
 • Biblioteca central de Pontevedra: de luns a venres do 5 ao 20 de decembro (agás festivos) e do 9 ao 25 de xaneiro, en horario ata a 1 h. da madrugada.

* Durante estes horarios nocturnos, a partir das 21 h. as bibliotecas só prestan un servizo de espazo de estudo, pero non outros servizos ordinarios como préstamo, préstamo interbibliotecario, acceso a recursos electrónicos etc.

 • Queres presentar unha queixa ou unha suxestión? Preme aquí.
 • Queres participar na nosa enquisa de satisfacción? Preme aquí.

Normativas

Regulamento da biblioteca [PDF] aprobado polo Consello de Goberno o 21 marzo 2018326.32 KB Normativa de Préstamo 202280.84 KB Normativa uso salas traballo en grupo [PDF]162.67 KB Normativa de doazóns bibliográficas [PDF]223.65 KB Normativa de expurgacións [PDF]44.02 KB

 

Redes sociais