Vista da sala da biblioteca central

A Biblioteca

A Biblioteca Universitaria ofrece un amplo conxunto de recursos de información, espazos e servizos para dar soporte ás actividades de aprendizaxe, docencia e investigación

Presente nos tres campus a través dunha rede formada por once bibliotecas coordinadas pola biblioteca central do campus de Vigo, a Biblioteca Universitaria forma parte da Vicerreitoría de Investigación. 

Aínda que está dirixida principalmente aos membros da comunidade universitaria, a biblioteca permite o acceso de persoas alleas a Universidade de Vigo en calidade de usuarios externos.

Se es estudante novo ou estudante estranxeiro e queres saber como dar os teus primeiros pasos na biblioteca, consulta a nosa Guía para o alumnado de novo ingreso ou a Guía para estudantes internacionais (en inglés).

A biblioteca xestiónase cun sistema de xestión da calidade certificado baixo a norma ISO 9001. Do mesmo xeito, forma parte de contornas cooperativas como CRUE-Rebiun, o Consorcio Bugalicia, Dialnet e UNICi2.

 

Restablecemento dos servizos da Biblioteca (15 xuño 2020)

O servizo bibliotecario irase restablecendo de maneira gradual consonte o establecido polas autoridades gobernamentais e universitarias. Por agora soamente se prestarán servizos, mediante cita previa, de préstamo e devolución de libros aos membros da comunidade universitaria (PDI, PAS e alumnado da UVigo), e de consulta en sala (só para PDI, PAS e alumnado matriculado en TFG, TFM e doutoramento).  As citas poderán solicitarse por teléfono ou por correo-e (correos e teléfonos de contacto de cada biblioteca).

Nestes momentos están xa en funcionamento, nos termos enriba indicados, todas as bibliotecas: central de Vigo, central de Ourense, central de Pontevedra, Torrecedeira, Ciencias Experimentais, Económicas, Filoloxía e Tradución, Industriais-Minas, Telecomunicación e Belas Artes (en horario de 9 a 19 h.), e Ciencias Xurídicas (en horario de 9 a 14 h.). O resto de servizos bibliotecarios segue a prestarse a distancia ou, no caso dos servizos só presenciais como as salas de estudo, atópanse suspendidos ata novo aviso. 

+ Información sobre o estado dos servizos bibliotecarios ante a propagación do virus COVID-19  consulta aquí

 

Horario ao público

De acordo coa instrución da Xerencia 3/2020, do 13 de xullo, todos os centros, as instalacións e as dependencias da Universidade de Vigo, incluídas as bibliotecas, permanecerán pechados entre o 5 e o 19 de agosto de 2020.

 • Biblioteca central de Vigo
  De 09:00 a 19:00 h. 
 • Biblioteca central de Ourense
  De 09:00 a 19:00 h.
 • Biblioteca central de Pontevedra  
  De 09:00 a 19:00 h.  
 • Biblioteca de Belas Artes
  De 09:00 a 19:00 h. 
 • Biblioteca de Ciencias Económicas e Empresariais
  De 09:00 a 19:00 h. 
 • Biblioteca de Ciencias Experimentais
  De 09:00 a 19:00 h. 
 • Biblioteca de Ciencias Xurídicas e do Traballo
  De 09:00 a 14:00 h. 
 • Biblioteca de Filoloxía e Tradución
  De 09:00 a 19:00 h. 
 • Biblioteca de Industriais-Minas
  De 09:00 a 19:00 h. 
 • Biblioteca de Telecomunicación
  De 09:00 a 19:00 h. 
 • Biblioteca de Torrecedeira
  De 09:00 a 19:00 h. 

* Durante estes horarios especiais as bibliotecas só prestan un servizo de espazo de estudo e de consulta de materiais bibliográficos de libre acceso, pero non outros servizos ordinarios como préstamo, préstamo interbibliotecario, acceso a recursos electrónicos etc.

* Durante estes horarios especiais as bibliotecas só prestan un servizo de espazo de estudio e de consulta de materiais bibliográficos de libre acceso, pero non outros servizos ordinarios como préstamo, préstamo interbibliotecario, acceso a recursos electrónicos etc.

 

 • Queres presentar unha queixa ou unha suxestión? Preme aquí.
 • Queres participar na nosa enquisa de satisfacción? Preme aquí.

Normativas

Regulamento da biblioteca [PDF]326.32 KB Normativa de préstamo [PDF]72.73 KB Normativa uso salas traballo en grupo [PDF]162.67 KB Normativa de doazóns bibliográficas [PDF]223.65 KB Normativa de expurgacións [PDF]44.02 KB

 

Redes sociais