Vista da sala da biblioteca central

A Biblioteca

A Biblioteca Universitaria ofrece un amplo conxunto de recursos de información, espazos e servizos para dar soporte ás actividades de aprendizaxe, docencia e investigación

Presente nos tres campus a través dunha rede formada por once bibliotecas coordinadas pola biblioteca central do campus de Vigo, a Biblioteca Universitaria forma parte da Vicerreitoría de Investigación. 

Aínda que está dirixida principalmente aos membros da comunidade universitaria, a biblioteca permite o acceso de persoas alleas a Universidade de Vigo en calidade de usuarios externos.

Se es estudante novo ou estudante estranxeiro e queres saber como dar os teus primeiros pasos na biblioteca, consulta a nosa Guía para o alumnado de novo ingreso ou a Guía para estudantes internacionais (en inglés).

A biblioteca xestiónase cun sistema de xestión da calidade certificado baixo a norma ISO 9001. Do mesmo xeito, forma parte de contornas cooperativas como Rebiun, o CISUG (antes Consorcio Bugalicia), Dialnet e UNICi2.

 

MODIFICACIÓN DA OBRIGA DO USO DE MÁSCARAS NAS BIBLIOTECAS (22 abril 2022)

De acordo coas medidas aprobadas onte polo Comité Covid da Universidade de Vigo, verbo do uso de máscaras nas bibliotecas infórmase do seguinte:

 • Durante a permanencia no interior das bibliotecas resulta especialmente recomedado o uso de máscara, tanto por parte dos usuarios/as como do persoal.  En todo caso, o seu uso é obrigatorio nos ascensores. 
 • Perante a presenza de síntomas compatibles coa COVID-19 (tose, etc.) ou en caso de resultado positivo confirmado, é obrigatorio o uso da máscara.
 • O persoal de atención ao público queda obrigado a levar máscara en todas as interaccións presenciais cos usuarios/as (préstamos, consultas de referencia, etc.) ou outras persoas.
 • Mantéñense en vigor as medidas de ventilación (criterio xeral de 10 minutos cada hora) e as medidas hixiénicas personais de desinfección/lavado de mans e protección ao toser e esbirrar.

 

Horario ao público

 • Biblioteca central de Vigo, de 8:30 a 21:00 h. 
 • Biblioteca central de Ourense, de 8:30 a 21:00 h. 
 • Biblioteca central de Pontevedra, de 8:30 a 21:00 h.
 • Biblioteca de Belas Artes, de 8:30 a 20:45 h. 
 • Biblioteca de Ciencias Económicas e Empresariais, de 8:30 a 20:45 h. 
 • Biblioteca de Ciencias Experimentais, de 8:30 a 20:45 h. 
 • Biblioteca de Ciencias Xurídicas e do Traballo, de 8:30 a 20:45 h. 
 • Biblioteca de Filoloxía e Tradución, de 8:30 a 20:45 h. 
 • Biblioteca de Industriais-Minas, de 8:30 a 20:45 h. 
 • Biblioteca de Telecomunicación, de 8:30 a 20:45 h. 
 • Biblioteca de Torrecedeira, de 8:30 a 21:00 h. 

--

* Durante estes horarios de fin de semana as bibliotecas só prestan un servizo de espazo de estudo, pero non outros servizos ordinarios como préstamo, préstamo interbibliotecario, acceso a recursos electrónicos etc.

--

* Durante estes horarios nocturnos, a partir das 21 h. as bibliotecas só prestan un servizo de espazo de estudo, pero non outros servizos ordinarios como préstamo, préstamo interbibliotecario, acceso a recursos electrónicos etc.

 • Biblioteca central de Vigo: do 1 ao 15 de xullo de 9:15 a 20:45 h., e do 18 ao 29 de xullo de 9:15 a 18:45 h.  |  agosto de 9:15 a 13:45 h., agás do 4 ao 19 polo peche da universidade.
 • Biblioteca central de Ourense: do 1 ao 15 de xullo de 8:30 a 3 da madrugada, e do 18 ao 29 de xullo de 9:15 a 18:45 h.  |  agosto de 9:15 a 13:45 h., agás do 4 ao 19 polo peche da universidade.
 • Biblioteca central de Pontevedra: do 1 ao 15 de xullo de 9:15 a 3 da madrugada, e do 18 ao 29 de xullo de 9:15 a 18:45 h.  |  agosto de 9:15 a 13:45 h., agás do 4 ao 19 polo peche da universidade.
 • Biblioteca de Belas Artes: do 1 ao 22 de xullo de 9:15 a 18:45 h., e do 26 ao 31 de xullo de 9:15 a 13: 45 h.  |  agosto de 9:15 a 13:45 h., agás do 4 ao 19 polo peche da universidade.
 • Biblioteca de Ciencias Económicas e Empresariais: xullo de 9:15 a 18:45 h.  |  agosto de 9:15 a 13:45 h., agás do 4 ao 19 polo peche da universidade.
 • Biblioteca de Ciencias Experimentais: xullo de 9:15 a 18:45 h.  |  agosto de 9:15 a 13:45 h., agás do 4 ao 19 polo peche da universidade.
 • Biblioteca de Ciencias Xurídicas e do Traballo: xullo de 9:15 a 18:45 h. (do 26 ao 29 de xullo de 9:15 a 13:45) |  agosto pechado ata o 22.
 • Biblioteca de Filoloxía e Tradución: xullo de 9:15 a 18:45 h.  |  agosto de 9:15 a 13:45 h., agás do 4 ao 19 polo peche da universidade.
 • Biblioteca de Industriais-Minas: xullo de 9:15 a 18:45 h.  |  agosto de 9:15 a 13:45 h., agás do 4 ao 19 polo peche da universidade.
 • Biblioteca de Telecomunicación: xullo de 9:15 a 18:45 h.  |  agosto de 9:15 a 13:45 h., agás do 4 ao 19 polo peche da universidade.
 • Biblioteca de Torrecedeira: do 1 ao 15 de xullo de 9:15 a 3 da madrugada, e do 18 ao 29 de xullo de 9:15 a 18:45 h.  |  agosto de 9:15 a 13:45 h., agás do 4 ao 19 polo peche da universidade.
 • Queres presentar unha queixa ou unha suxestión? Preme aquí.
 • Queres participar na nosa enquisa de satisfacción? Preme aquí.

Normativas

Regulamento da biblioteca [PDF] aprobado polo Consello de Goberno o 21 marzo 2018326.32 KB Normativa de préstamo [PDF]72.73 KB Normativa uso salas traballo en grupo [PDF]162.67 KB Normativa de doazóns bibliográficas [PDF]223.65 KB Normativa de expurgacións [PDF]44.02 KB

 

Redes sociais