Vista da sala da biblioteca central

A Biblioteca

A Biblioteca Universitaria ofrece un amplo conxunto de recursos de información, espazos e servizos para dar soporte ás actividades de aprendizaxe, docencia e investigación

Presente nos tres campus a través dunha rede formada por once bibliotecas coordinadas pola biblioteca central do campus de Vigo, a Biblioteca Universitaria forma parte da Vicerreitoría de Investigación. 

Aínda que está dirixida principalmente aos membros da comunidade universitaria, a biblioteca permite o acceso de persoas alleas a Universidade de Vigo en calidade de usuarios externos.

Se es estudante novo ou estudante estranxeiro e queres saber como dar os teus primeiros pasos na biblioteca, consulta a nosa Guía para o alumnado de novo ingreso ou a Guía para estudantes internacionais (en inglés).

A biblioteca xestiónase cun sistema de xestión da calidade certificado baixo a norma ISO 9001. Do mesmo xeito, forma parte de contornas cooperativas como Rebiun, o CISUG (antes Consorcio Bugalicia), Dialnet e UNICi2.

 

AVISO IMPORTANTE (29 outubro 2021)

De acordo coas indicacións do Comité Asesor sobre a COVID-19 da Universidade de Vigo, queda en suspenso a limitación da capacidade máxima das bibliotecas de xeito que, desde hoxe, venres 29 de outubro, o 100 % dos postos de estudo queda á libre disposición das persoas usuarias sen que sexa necesario identificarse para acceder a un posto.

Lémbrase que segue a ser obrigatório o uso da máscara para acceder e permanecer no interior das bibliotecas, así como o respecto da distancia interpersoal de seguridade de 1,5 m para circular e transitar polas instalacións bibliotecarias.

As persoas alleas á comunidade universitaria que queiran acceder ás bibliotecas da universidade, deben ter o carné de usuario/a externo/a da Biblioteca Universitaria en vigor. 

 

Horario ao público

 • Biblioteca central de Vigo, de 8:30 a 21:00 h. (do 20 de decembro ao 7 de xaneiro aberta de 9:00 a 20:45 h. aínda que a partir das 19 h. a biblioteca só presta servizo de espazo de estudo, pero non outros servizos ordinarios como préstamo, préstamo interbibliotecario, acceso a recursos electrónicos etc.)
 • Biblioteca central de Ourense, de 8:30 a 21:00 h. (do 20 de decembro ao 7 de xaneiro aberta de 9:00 a 20:45 h. aínda que a partir das 19 h. a biblioteca só presta servizo de espazo de estudo, pero non outros servizos ordinarios como préstamo, préstamo interbibliotecario, acceso a recursos electrónicos etc.)
 • Biblioteca central de Pontevedra, de 8:30 a 21:00 h.(do 20 de decembro ao 7 de xaneiro aberta de 9:00 a 20:45 h. aínda que a partir das 19 h. a biblioteca só presta servizo de espazo de estudo, pero non outros servizos ordinarios como préstamo, préstamo interbibliotecario, acceso a recursos electrónicos etc.)
 • Biblioteca de Belas Artes, de 8:30 a 20:45 h. (do 20 de decembro ao 7 de xaneiro aberta de 9:00 a 13:45 h.)
 • Biblioteca de Ciencias Económicas e Empresariais, de 8:30 a 20:45 h. (do 20 ao 30 de decembro aberta de 9:00 a 13:45 h., e do 3 ao 7 de xaneiro de 9:00 a 18:45 h.).
 • Biblioteca de Ciencias Experimentais, de 8:30 a 20:45 h. (do 20 de decembro ao 7 de xaneiro aberta de 9:00 a 13:45 h.)
 • Biblioteca de Ciencias Xurídicas e do Traballo, de 8:30 a 20:45 h. (do 20 de decembro ao 7 de xaneiro aberta de 9:00 a 13:45 h.)
 • Biblioteca de Filoloxía e Tradución, de 8:30 a 20:45 h. (do 20 de decembro ao 7 de xaneiro aberta de 9:00 a 13:45 h.)
 • Biblioteca de Industriais-Minas, de 8:30 a 20:45 h. (do 20 de decembro ao 7 de xaneiro aberta de 9:00 a 18:50 h.)
 • Biblioteca de Telecomunicación, de 8:30 a 20:45 h. (do 20 de decembro ao 7 de xaneiro aberta de 9:00 a 13:45 h.)
 • Biblioteca de Torrecedeira, de 8:30 a 21:00 h. (do 20 de decembro ao 7 de xaneiro aberta de 9:00 a 20:45 h.)

 • Biblioteca central de Vigo, de 9 a 21 h. fins de semana desde o sábado 27 de novembro ao domingo 23 de xaneiro, máis os festivos de 6 e 8 de decembro (os días 24, 25 e 31 de decembro e 1 e 6 de xaneiro as bibliotecas permanecerán pechadas).
 • Biblioteca de Torrecedeira, de 9 a 21 h. fins de semana desde o sábado 27 de novembro ao domingo 23 de xaneiro, máis os festivos de 6 e 8 de decembro (os días 24, 25 e 31 de decembro e 1 e 6 de xaneiro as bibliotecas permanecerán pechadas).
 • Biblioteca central de Ourense, de 9 a 21 h. fins de semana desde o sábado 27 de novembro ao domingo 23 de xaneiro, máis os festivos de 6 e 8 de decembro (os días 24, 25 e 31 de decembro e 1 e 6 de xaneiro as bibliotecas permanecerán pechadas)
 • Biblioteca central de Pontevedra, de 9 a 21 h. fins de semana desde o sábado 27 de novembro ao domingo 23 de xaneiro, máis os festivos de 6 e 8 de decembro (os días 24, 25 e 31 de decembro e 1 e 6 de xaneiro as bibliotecas permanecerán pechadas)

* Durante estes horarios de fin de semana as bibliotecas só prestan un servizo de espazo de estudo, pero non outros servizos ordinarios como préstamo, préstamo interbibliotecario, acceso a recursos electrónicos etc.

 • Biblioteca de Torrecedeira, aberta ata a 1 h. da madrugada, desde o luns 29 de novembro ata o 17 de decembro (agás festivos), e desde o luns 10 de xaneiro ata o mércores 26 de xaneiro.
 • Biblioteca central de Ourense, aberta ata a 1 h. da madrugada, desde o luns 29 de novembro ata o 17 de decembro (agás festivos), e desde o luns 10 de xaneiro ata o mércores 26 de xaneiro.
 • Biblioteca central de Pontevedra, aberta ata a 1 h. da madrugada, desde o luns 29 de novembro ata o 17 de decembro (agás festivos), e desde o luns 10 de xaneiro ata o mércores 26 de xaneiro.

* Durante estes horarios nocturnos, a partir das 21 h. as bibliotecas só prestan un servizo de espazo de estudo, pero non outros servizos ordinarios como préstamo, préstamo interbibliotecario, acceso a recursos electrónicos etc.

 

 • Queres presentar unha queixa ou unha suxestión? Preme aquí.
 • Queres participar na nosa enquisa de satisfacción? Preme aquí.

Normativas

Regulamento da biblioteca [PDF]326.32 KB Normativa de préstamo [PDF]72.73 KB Normativa uso salas traballo en grupo [PDF]162.67 KB Normativa de doazóns bibliográficas [PDF]223.65 KB Normativa de expurgacións [PDF]44.02 KB

 

Redes sociais