Universidade de Vigo

Novas
Novas
A UVigo dótase de ferramentas para detectar e tratar os incumprimentos relacionados coa obriga de impartir docencia virtual

Os centros comunicarán ás irregularidades á Reitoría que estudará os casos e tomará medidas

Somos a experiencia, a confianza e o lugar onde cremos nas persoas.

Slider da portada

Tamén na UVigo

Tarxetas de contido da portada