Universidade de Vigo

Novas
Novas
A primeira tese do Campus da Auga avanza no coñecemento dos principais mecanismos de transporte de humidade

A tese centrouse no estudo dos chamados chorros de baixo nivel e os ríos atmosféricos

Somos a experiencia, a confianza e o lugar onde cremos nas persoas.

Slider da portada

Tamén na UVigo

Tarxetas de contido da portada