Universidade de Vigo

Novas
Novas
O golfo de Bizkaia constitúe unha zona de atrapamento para os plásticos que chegan a el

Concentración de partículas (en ‰). Panel da esquerda: plásticos de gran tamaño. Panel da dereita: microplásticos (< 5mm). Os círculos representan a concentración en costa

Somos a experiencia, a confianza e o lugar onde cremos nas persoas.

Slider da portada

Axenda

Axenda
6 de marzo ás 11:00, 20 de setembro ás 20:00
Vigo

Tamén na UVigo

Tarxetas de contido da portada