Universidade de Vigo

Novas

Somos a experiencia, a confianza e o lugar onde cremos nas persoas.

Slider da portada

Axenda

Axenda
PRESNTACIÓN DA RUTA  DO ARBORETO DO CAMPUS Que se deseñou unha ruta e vouche a mandar… a ruta… o carteliño … porque  vanse colocar dous carteis un ao inicio da ruta que vai ser como ves ahí no carteliño onde estar o gin onde o cruceiro…. ahí seriá o inico da ruta e a ruta sería como ves se ves un pouco o directorio vanse poñer dous carteis. un no incio e outro vai ir onde está o CEIP A Xunqueira… o principio enfronte dese colexio… estes carteis teñen ahí arriba a dereita un código qr entón se están instalad

Presentación da ruta do arboreto do campus

Pontevedra
-
Axenda
17 de xaneiro ás 20:30
Pontevedra
19 de xaneiro
De 9:00 a 19:30
Ourense

Tamén na UVigo

Tarxetas de contido da portada