Universidade de Vigo

Novas
Novas
O reitor avanza diferentes medidas ante a posibilidade de que o curso se complete de xeito non presencial

Nunha carta ao PDI, Reigosa avoga por prepararse para completar as clases de forma virtual

Somos a experiencia, a confianza e o lugar onde cremos nas persoas.

Slider da portada

Axenda

Tamén na UVigo

Tarxetas de contido da portada