Universidade de Vigo

Novas
Novas
Utilizan peixes cebra para estudar a orixe e o desenvolvemento de enfermidades raras en humanos

O estudo confirma a idoneidade do peixe cebra como organismo modelo na realización de estudos xenéticos

Somos a experiencia, a confianza e o lugar onde cremos nas persoas.

Slider da portada

Axenda

Tamén na UVigo

Tarxetas de contido da portada