Universidade de Vigo

Novas
Novas
O proxecto Alehoop obterá proteínas dietéticas de biomasa residual de macroalgas e leguminosas

Imaxe dos traballos de laboratorio que se están realizando no marco do proxecto

Somos a experiencia, a confianza e o lugar onde cremos nas persoas.

Slider da portada

Tamén na UVigo

Tarxetas de contido da portada