Universidade de Vigo

Novas
Novas
A EE Forestal avalía as condicións para o aproveitamento enerxético a grande escala da biomasa residual

O catedrático Luis Ortiz, xunto a diferentes mostras da biomasa analizada para este estudo

Somos a experiencia, a confianza e o lugar onde cremos nas persoas.

Slider da portada

Tamén na UVigo

Tarxetas de contido da portada