Estudar en Ourense

Estudar en Ourense

No Campus de Ourense impártense actualmente 14 títulos de grao, 14 mestrados universitarios, e 7 programas de doutoramento nun total de oito centros, que abarcan todos os ámbitos de coñecemento.

Cómpre salientar que neste Campus se ofertan simultaneidades de estudos entre o Grao en Dereito e o Grao en ADE, o Grao en Informática e o Grao en ADE, e o Grao en Turismo e o Grao en Xeografía e Historia, o que lle confire singularidade dentro do sistema universitario de Galicia.

 

Titulacións de Grao:

 

Programas conxuntos (dobres graos):

 

Titulacións de Mestrado:

 

Programas de Doutoramento:

 

Para máis información, podes contactar con:
Área de Servizos á Comunidade do Campus de Ourense
asc-ou@uvigo.es
+34 988 387 102