Nena coas mans colocadas en forma de lentes sobre os ollos

Igualdade

Unha universidade para todas e todos

A Universidade de Vigo ten como prioridade, en liña coa Axenda 2030, favorecer a cultura do respecto, da igualdade e da inclusión, garantindo que todas as persoas que conforman a nosa comunidade poidan desenvolver a súa actividade académica e laboral con dignidade e nun espazo libre de violencias de xénero e de máximo respecto dos dereitos humanos.

Dúas científicas investigando

Políticas de igualdade

Co obxectivo de acadar a excelencia universitaria, a Unidade de Igualdade constitúe o instrumento político responsable da incorporación transversal do principio de igualdade efectiva entre mulleres e homes. Para isto, promove medidas que garantan a igualdade de condicións e realiza o seguimento e cumprimento da lexislación e dos plans que se adoptan.

VER POLÍTICAS

Varias rapazas e rapaces miran á cámara e teñen pintadas nas palmas das mans a frase "Non ao acoso"

Prevención de acoso sexual e por razón de sexo

O compromiso que temos como institución pública é a  consolidación dun entorno no que se respecte a dignidade de todas as persoas integrantes da súa comunidade, non tolerando dentro do seu ámbito ningún tipo de comportamento de acoso sexual ou por razón de sexo.

MÁIS INFORMACIÓN

Docencia e formación con perspectiva de xénero

Unha docencia con perspectiva de xénero estimula o pensamento crítico e promove a igualdade de xénero

Máis información

Dúas estudantes con libros no exterior do MTI

 

Muller con máscara violeta

Cátedra de feminismos 4.0

Honoris Causa UVigo

Afondar na igualdade

Dispomos dunha serie de ferramentas para facilitar a toda a  comunidade universitaria a introdución da perspectiva de xénero na súa actividade docente, investigadora e de xestión.

MÁIS INFORMACIÓN

Tres mulleres sentadas nunha mesa nunha facultade

Boletín informativo e recursos

Consulta o noso boletín informativo, ferramentas, ligazóns de interese... todos os recursos á túa disposición.

Ver os recursos