Nena coas mans colocadas en forma de lentes sobre os ollos

Igualdade

Unha universidade para todas e todos

A Universidade de Vigo ten como prioridade, en liña coa Axenda 2030, favorecer a cultura do respecto, da igualdade e da inclusión, garantindo que todas as persoas que conforman a nosa comunidade poidan desenvolver a súa actividade académica e laboral con dignidade e nun espazo libre de violencias de xénero e de máximo respecto dos dereitos humanos.

Dúas científicas investigando

Políticas de igualdade

Co obxectivo de acadar a excelencia universitaria, a Unidade de Igualdade constitúe o instrumento político responsable da incorporación transversal do principio de igualdade efectiva entre mulleres e homes. Para isto, promove medidas que garantan a igualdade de condicións e realiza o seguimento e cumprimento da lexislación e dos plans que se adoptan.

VER POLÍTICAS

Varias rapazas e rapaces miran á cámara e teñen pintadas nas palmas das mans a frase "Non ao acoso"

Prevención de acoso sexual e por razón de sexo

O compromiso que temos como institución pública é a  consolidación dun entorno no que se respecte a dignidade de todas as persoas integrantes da súa comunidade, non tolerando dentro do seu ámbito ningún tipo de comportamento de acoso sexual ou por razón de sexo.

MÁIS INFORMACIÓN

Docencia e formación con perspectiva de xénero

Unha docencia con perspectiva de xénero estimula o pensamento crítico e promove a igualdade de xénero

Máis información

Dúas estudantes con libros no exterior do MTI

Investigadoras na sala anecoica

Investigación con perspectiva de xénero

A perspectiva de xénero é un elemento fundamental no sistema de ciencia e de innovación para favorecer a igualdade entre mulleres e homes.

Saber máis

Muller con máscara violeta

Cátedra de feminismos 4.0

Honoris Causa UVigo

Afondar na igualdade

Dispomos dunha serie de ferramentas para facilitar a toda a  comunidade universitaria a introdución da perspectiva de xénero na súa actividade docente, investigadora e de xestión.

MÁIS INFORMACIÓN

Tres mulleres sentadas nunha mesa nunha facultade

Boletín informativo e recursos

Consulta o noso boletín informativo, ferramentas, ligazóns de interese... todos os recursos á túa disposición.

Ver os recursos