Investigación con perspectiva de xénero

Investigación con perspectiva de xénero

A perspectiva de xénero é un elemento fundamental no sistema de ciencia e de innovación para favorecer a igualdade entre mulleres e homes, tanto nos organismos públicos de I+D+I como nos proxectos de investigación, a fin de alcanzar unha ciencia de maior excelencia e calidade.

 

Contidos propios

Outros contidos

 

Para máis información, podes contactar con:

 
Unidade de Igualdade 
Edificio Ernestina Otero
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
igualdade@uvigo.gal
+34 986 813 419

Instagram