Javier Pérez Guerra

Catedrático/a de universidade

Curriculum Vitae

Leer más

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V01G180V01 G180402 Morfosintaxe do primeiro idioma estranxeiro: Inglés OB 40
V01M121V01 M121203 Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa OP 15
V01M121V01 M121107 Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa OB 0.0
V01M121V01 M121109 Modelos e teorías lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa OB 9
V02M066V09 M066232 Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras OB 16
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V09 M066232 Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras OB 16
V01M121V01 M121109 Modelos e teorías lingüísticas e a súa aplicación á lingua inglesa OB 9
V01M121V01 M121203 Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa OP 15
V01G180V01 G180902 Estrutura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés OP 44
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V09 M066232 Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras OB 16
V01M121V01 M121107 Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa OB 6
V01M121V01 M121203 Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa OP 15
V01G180V01 G180902 Estrutura do primeiro idioma estranxeiro: Inglés OP 52
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M066V09 M066232 Estratexias de Innovación Docente no Campo das Linguas Estranxeiras OB 16
V01M121V01 M121107 Modelos e Teorías Lingüísticas e a súa Aplicación á Lingua Inglesa OB 6
V01M121V01 M121202 Lingüística Informática e de Corpus Aplicadas á Lingua Inglesa OP 11
V01M121V01 M121203 Cognición e Procesos Cognitivos en Lingua Inglesa OP 15
V01G180V01 G180105 Idioma moderno: Primeiro idioma estranxeiro II: Inglés FB 0.0

2019/2020

Pasivización e relativización como estratexias de coloquialización en inglés oral contemporáneo: Un estudo baseado en corpus - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Unha proposta de ensino dunha lingua estranxeira nun contexto de diversidade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Obradoiro de contextualización para o alumnado de español lingua estranxeira nivel A2 da EOI- Os murais de Vigo: achegando a cidade ao alumnado estranxeiro - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A ensinanza dunha lingua estranxeira a estudantes con deficiencia visual ou cegueira - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
DAT: Detección e anotación computacional de ‘temas’ sistémico-funcionales en corpus de lingua inglesa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Sobre o uso do complementante ''que'' en inglés - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Pen Pals: unha proposta de proxecto interdisciplinario baseado na comunicación escrita entre nacións celtas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Fragmentos no inglés actual: un estudo baseado en corpus - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As seccións bilingües no Conservatorio Superior de Música de Vigo: unha proposta de mellora - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
'Cooptation' no inglés contemporáneo: un estudo basado en corpus - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Conditionals & Technology - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
O uso das novas tecnoloxías na aula - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Factores lingüísticos e culturais na aprendizaxe de linguas estranxeiras: mobilidade e contacto - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Dificultades específicas da apredizaxe: Actividades de writing dirixidas ao alumnado de 4º de ESO con dislexia (aula de inglés) - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Pedagoxía teatral: unha proposta de implementación - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Gamificación: aplicacións para introducir videoxogos na aula - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Da teoría a práctica: proposta de innovación docente a través das TIC na aula de idiomas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Correlación temática e sintáctica entre os xéneros textuais: unha perspectiva sistémico-funcional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise dos temas na lingüística sistémica funcional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun proxecto colaborativo empregando Wikipedia na aprendizaxe de linguas estranxeiras - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Estudo baseado en corpus sobre gonna en xornais e revistas británicos e americanos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Literatura e cine na ensinanza da lingua inglesa para estudiantes de 1º de Bacharelato. Romeo e Xulieta: William Shakespeare e Baz Luhrmann - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Por unha educación inclusiva: proposta de programación docente dirixida a alumnado coa síndrome de Asperger na ensinanza de linguas estranxeiras - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proposta didáctica para Educación non presencial postobrigatoria e/ou complementaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A subtitulación como método de aprendizaxe de inglés - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2015/2016

Sobre that no inglés actual: literatura e datos da man - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dificultades na produccion do ingles por parte dos falantes de español coma primeira lingua - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
He's like, "I finished my degree!". A study on the english quotative system - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Insubordinación en frases con if you want - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Sobre that no inglés actual: literatura e datos da man - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007