Vicerrectorado del Campus de Pontevedra

Eva María Lantarón Caeiro, vicerreitora do Campus de Pontevedra

 

Eva María Lantarón Caeiro é diplomada en Fisioterapia pola Universidad de Vigo (1998) e doutora pola Universidad de Málaga (2010). É especialista en Fisioterapia Respiratoria pola Universidade da Coruña e en Drenaxe Linfático Manual pola Université Libre de Bruxelles. Realizou unha estadía de docencia e de investigación cunha bolsa da AECI na Universidade Federal do Río Grande del Norte (Natal-Brasil) e dúas no Hospital Clínico Universitario de Valencia (España).

Profesora da Universidade de Vigo desde abril de 1999, obtivo a praza de titular de escola universitaria en 2003 e de profesora titular de universidade en 2010. Imparte docencia nas materias de fisioterapia respiratoria e masoterapia especial e valoración en fisioterapia, entre outras. Tamén imparte cursos de formación continuada especializada.

En relación á súa actividade investigadora, é membro do Grupo FS1-Fisioterapia. A súa produción científica abarca a coautoría de máis de 40 artigos científicos (oito incluídos no JCR), dous capítulos de libro e 29 capítulos de libro/comunicación, máis de 100 comunicacións a congresos de ámbito nacional e internacional. Dirixiu unha tese de doutoramento e máis de 50 TFG:

Desde decembro de 2020 preside a Conferencia nacional de decanos e decanas de facultades de fisioterapia. Desenvolveu en dúas ocasións o cargo de decana na Facultade de Fisioterapia, onde tamén foi tamén vicedecana. Na Escola Universitaria de Fisioterapia foi subdirectora e secretaria académica. Coordinou as prácticas académicas externas da titulación de fisioterapia durante máis de 18 años  e o título durante tres.

Foi vicepresidenta do COFIGA de 2000 a 2011 así como conselleira do Consello Xeral de Colexios de Fisioterapeutas de España desde a súa fundación ata 2011. Dirixiu o IV Curso de posgrao en fisioterapia termal e balneoterapia así como diversos cursos de formación continuada e coordinou o Curso de posgrao de especialista en fisioterapia do deporte en catro das súas edicións. 

 • Ana Belén Fernández Souto
  Directora da Área do Campus de Especialización Crea
  +34 986 802 080
  vic.pon@uvigo.gal
 • Luis Torres Vázquez
  Director de área adxunto á vicerreitora do campus de Pontevedra
  +34 986 802 080
  vic.pon@uvigo.gal 

 • Las de proyección, coordinación y representación de la universidad en el ámbito territorial del campus de Pontevedra.
 • Las relacionadas directamente con los asuntos específicos del campus de Pontevedra.
 • Las derivadas de la descentralización administrativa en el campus de Pontevedra.
 • Las relativas al campus de Pontevedra de áreas propias de los otros vicerrectorados que se encuentren descentralizadas.
 • Las relacionadas con la planificación, coordinación y ejecución de políticas y acciones relativas al Campus CREA S2i, en coordinación con el Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e Innovación, en el marco de las políticas generales que la universidad defina para sus campus de especialización.
 • Las relaciones, en representación del rector, con las instituciones y con las empresas de carácter público y privado, así como la firma de todo tipo de protocolos y de convenios relacionados con las actividades de estas, cuando así sea considerado oportuno por el rector.
 • Las relativas a empresas y a instituciones, incluidas las cátedras de empresa y los cursos complementarios, y la firma de convenios de colaboración y los de cooperación educativa en todas las materias objeto de esta delegación.
 • Las relacionadas con las empresas de base tecnológica y los viveros de empresas en el ámbito de influencia del campus de Pontevedra-Campus Crea S2i.
 • Las relativas a la tramitación de proyectos de investigación, tanto en el ámbito nacional como autonómico, así como contratos al amparo del artículo 83 de la LOU, en el ámbito de influencia del campus de Pontevedra.
 • Las correspondientes a las estructuras propias de investigación y centros propios de investigación referentes al Campus Crea S2i, en coordinación con el Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e Innovación.
 • Las correspondientes a las relaciones con agentes de investigación nacionales e internacionales y con otros centros de I+D+i en el ámbito de especialización del Campus Crea S2i, en coordinación con el Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e Innovación.
 • Las referidas a la convocatoria de bolsas propias en el ámbito de las competencias delegadas en los puntos anteriores y sus procedimientos derivados.

 

Agenda

 

Casa das Campás
Rúa Don Filiberto 9-11 
36002 Pontevedra
+34 986 802 080
vic.pon@uvigo.gal