investigadora_uvigo_2

Xestión da investigación

Baixo a coordinación da  Vicerreitoría de Investigación,Transferencia e Innovación, os diferentes servizos e órganos da Universidade de Vigo relacionados coa investigación interactúan e colaboran entre si para acadar os obxectivos dunha entidade innovadora como a nosa.

No desenvolvemento das súas funcións, esta vicerreitoría está apoiada e asesorada por:


Servizos

Órganos colexiados

 

Vicerreitoría de Investigación, Transferencia e Innovación
Edificio Filomena Dato
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 813 597
vicinv@uvigo.gal