Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones Institucionales

Mónica Valderrama Santomé, vicerreitora de Comunicación e Relacións Institucionais

 

Licenciada en Xornalismo pola Universidade de Santiago de Compostela, licenciada e doutora en Publicidade e Relacións Públicas pola Universidade de Vigo e premio extraordinario de Doutoramento, é profesora do Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidade . 
Ten experiencia profesional en diferentes medios de comunicación galegos de prensa escrita e colaboradora habitualmente nas revistas Extradixital e The Conversation

Conta con múltiples publicacións científicas, monográficos, participacións en congresos, comités de redacción, revisión, coordinación de manuais e conferencias. Directora de tres teses doutorais e de preto dun cento de proxectos fin de carreira e de  grao, realizou estancias en centros estranxeiros nas universidades de Anahuac (campus Xalapa e Cancún), PUC-Minas Gerais (Brasil), Colima (México), Lumsa e Campobasso (Italia), Wroclaw (Polonia) e Zadar (Croacia). 

Desempeñou varios cargos de xestión: vicedecana de Calidade da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación, coordinadora do Grao de Comunicación Audiovisual e directora do Mestrado en dirección de arte publicitaria. Desde o ano 2018 é vicerreitora de Comunicación e Relacións Institucionais e é unha das responsables da Unidade de Cultura Científica e Innovación da Universidade de Vigo.

Pertence ao grupo de innovación docente ComTecArt dirixido polo profesor Antonio Pino do Departamento de Enxeñaría das Tecnoloxías de Telecomunicacións e, desde o ano 2000, imparte diferentes materias dos títulos vencellados á comunicación e á produción publicitaria en medios audiovisuais

No eido da investigación, é membro do grupo CP2 da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación e conta con dous sexenios recoñecidos. As liñas de traballo desenvolvidas van da análise e uso de medios virtuais, as novas tendencias en comunicación, creatividade en medios audiovisuais emerxentes, evolución da produción publicitaria, novos formatos, identidade corporativa, redes sociais; ata as novas tecnoloxías aplicadas á comunicación das organizacións.

 • Julinda Molares Cardoso
  Directora del Área de Imagen
  +34 986 813 411
  dirimaxe@uvigo.gal
 • M.ª del Carmen Echevarría Figueroa
  Jefa del Gabinete de Prensa 
  +34 986 813 604 
  duvi@uvigo.gal

 • Las referidas a la identidad corporativa de la universidad y a la gestión de la comunicación interna y externa.
 • Las relaciones, en representación del rector, con las instituciones, organismos y empresas de carácter público y privado, así como la firma de todo tipo de convenios y protocolos relacionados con las actividades de estas, cuando así sea considerado oportuno por el rector.
 • Las relacionadas con la comunicación en los ámbitos de la orientación y fomento del empleo y de las iniciativas empresariales.
 • Las relacionadas con la comunicación relativa a las actividades docentes, en colaboración con el Vicerrectorado de Estudiantado y Empleabilidad.
 • Las relacionadas con la comunicación relativa a las actividades de I+D+i, en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e Innovación.
 • Las relacionadas con empresas e instituciones, incluida la firma de convenios de colaboración en todas las materias objeto de esta delegación.
 • Las relacionadas con el patrimonio inmaterial.
 • Las referidas a la convocatoria de bolsas propias en el ámbito de las competencias delegadas en los puntos anteriores y sus procedimientos derivados.

 

Agenda

 

Edificio Miralles
As Lagoas, Marcosende
36310 Vigo
+34 986 130 222
viccom@uvigo.gal