José Luís Legido Soto

Catedrático/a de universidade

Departamento

Docencia

2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 47
V10G060V01 G060904 Métodos en análise xeográfica OP 26
V02G030V01 G030102 Física: Física dos procesos biolóxicos FB 64
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V10G060V01 G060102 Física: Física I FB 10
V11G200V01 G200202 Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II FB 28
V02G030V01 G030202 Bioloxía: Técnicas básicas de campo e teledetección FB 10
V02G030V01 G030102 Física: Física dos procesos biolóxicos FB 24
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 16
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02G030V01 G030102 Física: Física dos procesos biolóxicos FB 68
V11G200V01 G200202 Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II FB 6
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 5
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02G030V01 G030102 Física: Física dos procesos biolóxicos FB 11
V11G200V01 G200201 Física: Física II FB 9
V11G200V01 G200202 Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II FB 21
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 6
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02G030V01 G030102 Física: Física dos procesos biolóxicos FB 4
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 48
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02G030V01 G030102 Física: Física dos procesos biolóxicos FB 20
V11G200V01 G200202 Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II FB 30
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 11
V12G320V01 G320102 Física: Física I FB 4
2013/2014
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02G030V01 G030102 Física: Física dos procesos biolóxicos FB 7
V12G320V01 G320102 Física: Física I FB 15
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 7
V10M011V01 M011218 Procesamento Láser de Supercificies Finas OP 0.0
V10M011V01 M011219 Procesamento de Materiais mediante Láser de Alta Potencia OP 0.0
V10M011V01 M011221 Modelos e Simulación Numérica en Aplicacións dos Láseres OP 0.0
V10M011V01 M011222 Técnicas de Caracterización de Películas Delgadas e de Superficies OP 0.0
V10M011V01 M011223 Física de Dieléctricos OP 0.0
V10M011V01 M011224 Física de Disolucións OP 0.0
V10M011V01 M011225 Física dos Fenómenos Críticos OP 0.0
V10M011V01 M011226 Materiais Poliméricos OP 0.0
V10M011V01 M011227 Propiedades do Transporte OP 0.0
V10M011V01 M011228 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V10M089V01 M089101 Aspectos Epidemiolóxicos Clínicos e Terapéuticos do Termalismo e a Balneoterapia OB 0.0
V10M089V01 M089103 Química da Auga Mineral e Termal e dos Produtos Derivados OB 8
V10M089V01 M089104 Equipamento e Tecnoloxía dos Centros Termais e de Talasoterapia OB 5
V10M089V01 M089106 Aspectos Físicos do Termalismo OB 8
V10M089V01 M089107 Lexislación en Termalismo. Organizaicón e Xetión de Centros Termais e de Talasoterapia. Turismo de Saúde OB 0.0
V10M089V01 M089108 Preparación dun Proxecto de Investigación I OB 10
V10M089V01 M089201 Avances en Hidroloxía Médica, Balneoterapia e Talasoterapia OP 0.0
V10M089V01 M089202 Investigación en Hidroloxía Médica, Balneoterapia e Talasoterapia OP 0.0
V10M089V01 M089204 Ampliación en Química Analítica das Augas Minerais, Termais e dos Produtos Derivados OP 0.0
V10M089V01 M089205 Ampliación en Equipamento e Tecnoloxía Termal OP 5
V10M089V01 M089206 Xestión e Seguridade da Calidade das Augas nos Centros con Auga OP 12
V10M089V01 M089208 Física Aplicada ao Termalismo OP 8
V10M089V01 M089209 Peloides OP 8
V10M089V01 M089210 Historia e Documentación do Termalismo OP 0.0
V10M089V01 M089211 Preparación dun Proxecto de Investigación II OP 7
V10G060V01 G060102 Física: Física I FB 5
V10G060V01 G060202 Física: Física II FB 10
V10M011V01 M011101 Física da Variabilidade e o Cambio Climático OP 0.0
V10M011V01 M011102 Modelización Numérica de Despersión de Contaminantes OP 0.0
V10M011V01 M011103 Bases Físicas de Modelos Atmosféricos e Climáticos OP 0.0
V10M011V01 M011104 Física Estatística OP 0.0
V10M011V01 M011105 Física Computacional OP 0.0
V10M011V01 M011106 Física Matemática OP 0.0
V10M011V01 M011107 Técnicas Experimentais en Termofísica OP 0.0
V10M011V01 M011108 Análise Térmica de Polímeros OP 0.0
V10M011V01 M011201 Procesado, Estrutura e Morfoloxía de Materiais e Polímeros OP 0.0
V10M011V01 M011202 Tratamento e Xestión de Residuos Sólidos Urbanos OP 0.0
V10M011V01 M011203 Contaminantes de Tipo Físico OP 0.0
V10M011V01 M011204 Física de Teledetección OP 0.0
V10M011V01 M011207 Aplicacións da Holografía OP 0.0
V10M011V01 M011208 Física do Cosmos OP 0.0
V10M011V01 M011209 Física Solar OP 0.0
V10M136V01 M136111 Técnicas de Caracterización de Películas Delgadas e de Superficie OP 0.0
V10M136V01 M136112 Aplicacións dos Láseres OP 0.0
V10M136V01 M136110 Modelos e Simulación Numérica en Aplicacións dos Láseres OP 0.0
V10M136V01 M136113 Física Estatística OP 0.0
V10M136V01 M136114 Física Computacional OP 0.0
V10M136V01 M136115 Física Matemática OP 0.0
V10M136V01 M136201 Física de Dieléctricos OP 0.0
V10M136V01 M136202 Procesado, Estruturas e Morfolóxía de Materiais Poliméricos OP 0.0
V10M136V01 M136203 Procesos Físicos en Oceanografía OP 0.0
V10M136V01 M136204 Aplicacións da Holografía OP 0.0
V10M136V01 M136205 Física do Cosmos OP 0.0
V10M136V01 M136206 Física Solar OP 0.0
V10M136V01 M136207 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V10M136V01 M136301 Física de Disolucións OP 0.0
V10M136V01 M136302 Materiais Poliméricos OP 0.0
V10M136V01 M136303 Física dos Fenómenos Críticos OP 0.0
V10M136V01 M136304 Propiedades de Transporte OP 0.0
V10M136V01 M136306 Tratamento e Xestión de Residuos Sólidos Urbanos OP 10
V10M136V01 M136307 Contaminantes de Tipo Físico OP 0.0
V10M136V01 M136308 Física da Teledetección OP 0.0
V10M136V01 M136108 Procesamento de Materiais Mediante Láseres de Alta Potencia OP 0.0
V10M136V01 M136109 Tecnoloxías Ópticas de Medida e Inspección OP 0.0
V10M089V01 M089212 Estatística Aplicada OP 0.0
V10M089V01 M089213 Seminarios Científicos OP 5
V10M089V01 M089214 Prácticas Externas OP 11
V10M089V01 M089215 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V10M136V01 M136101 Técnicas Experimentais en Física Aplicada OP 0.0
V10M136V01 M136102 Análise Térmica de Polímeros OP 0.0
V10M136V01 M136103 Propiedades Mecánicas de Polímeros OP 0.0
V10M136V01 M136104 Física da Variabilidade e o Cambio Climático OP 0.0
V10M136V01 M136105 Modelización Numérica de Dispersión de Contaminantes OP 0.0
V10M136V01 M136106 Bases Físicas de Modelos Atmosféricos e Climáticos OP 0.0
V10M136V01 M136107 Procesamento Láser de Superficies e Capas Finas OP 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02G030V01 G030201 Bioloxía: Solo, medio acuático e clima FB 6
V02G030V01 G030102 Física: Física dos procesos biolóxicos FB 24
V10M011V01 M011215 Física Oceanográfica OP 0.0
V10M011V01 M011206 Aplicacións dos Láseres OP 0.0
V10M011V01 M011207 Aplicacións da Holografía OP 0.0
V10M011V01 M011208 Física do Cosmos OP 0.0
V10M011V01 M011209 Física Solar OP 0.0
V10M011V01 M011210 Propiedades Físicas de Líquidos e Fenómenos Críticos OP 0.0
V10M011V01 M011211 Modelos Teóricos de Líquidos e Simulación Molecular OP 0.0
V10M011V01 M011212 Ciencia e Tecnoloxía de Polímeros OP 0.0
V10M011V01 M011213 Aplicacións Físicas ao Medio Ambiente OP 20
V10M011V01 M011214 Física Atmosférica e Medioambiental OP 0.0
V10M011V01 M011222 Técnicas de Caracterización de Películas Delgadas e de Superficies OP 0.0
V10M011V01 M011223 Física de Dieléctricos OP 0.0
V10M011V01 M011224 Física de Disolucións OP 0.0
V10M011V01 M011225 Física dos Fenómenos Críticos OP 0.0
V10M011V01 M011226 Materiais Poliméricos OP 0.0
V10M011V01 M011227 Propiedades do Transporte OP 0.0
V10M011V01 M011228 Traballo de Fin de Máster OB 5
V10M011V01 M011219 Procesamento de Materiais mediante Láser de Alta Potencia OP 0.0
V10M011V01 M011220 Tecnoloxía Óptica de Medida e Inspección OP 0.0
V10M011V01 M011221 Modelos e Simulación Numérica en Aplicacións dos Láseres OP 0.0
V10M011V01 M011216 Física Computacional OP 0.0
V10M011V01 M011217 Procesamento Láser e Técnicas Fotónicas OP 0.0
V10M011V01 M011218 Procesamento Láser de Supercificies Finas OP 0.0
V10M011V01 M011101 Física da Variabilidade e o Cambio Climático OP 0.0
V10M011V01 M011102 Modelización Numérica de Despersión de Contaminantes OP 0.0
V10M011V01 M011103 Bases Físicas de Modelos Atmosféricos e Climáticos OP 0.0
V10M011V01 M011104 Física Estatística OP 0.0
V10M011V01 M011105 Física Computacional OP 0.0
V10M011V01 M011106 Física Matemática OP 0.0
V10M011V01 M011107 Técnicas Experimentais en Termofísica OP 10
V10M011V01 M011108 Análise Térmica de Polímeros OP 0.0
V10M011V01 M011109 Propiedades Mecánicas de Polímeros OP 0.0
V10M011V01 M011201 Procesado, Estrutura e Morfoloxía de Materiais e Polímeros OP 0.0
V10M011V01 M011202 Tratamento e Xestión de Residuos Sólidos Urbanos OP 10
V10M011V01 M011203 Contaminantes de Tipo Físico OP 15
V10M011V01 M011204 Física de Teledetección OP 0.0
V10M011V01 M011205 Procesos Físicos en Oceanografía OP 0.0
V12G320V01 G320102 Física: Física I FB 4
V12G320V01 G320202 Física: Física II FB 6
V10M089V01 M089101 Aspectos Epidemiolóxicos Clínicos e Terapéuticos do Termalismo e a Balneoterapia OB 0.0
V10M089V01 M089103 Química da Auga Mineral e Termal e dos Produtos Derivados OB 5
V10M089V01 M089104 Equipamento e Tecnoloxía dos Centros Termais e de Talasoterapia OB 5
V10M089V01 M089106 Aspectos Físicos do Termalismo OB 5
V10M089V01 M089107 Lexislación en Termalismo. Organizaicón e Xetión de Centros Termais e de Talasoterapia. Turismo de Saúde OB 5
V10M089V01 M089108 Preparación dun Proxecto de Investigación I OB 5
V10M089V01 M089204 Ampliación en Química Analítica das Augas Minerais, Termais e dos Produtos Derivados OP 5
V10M089V01 M089205 Ampliación en Equipamento e Tecnoloxía Termal OP 0.0
V10M089V01 M089208 Física Aplicada ao Termalismo OP 5
V10M089V01 M089209 Peloides OP 5
V10M089V01 M089210 Historia e Documentación do Termalismo OP 5
V10M089V01 M089211 Preparación dun Proxecto de Investigación II OP 5
V10M089V01 M089212 Estatística Aplicada OP 5
V10M089V01 M089213 Seminarios Científicos OP 5
V10M089V01 M089214 Prácticas Externas OP 5
V10M089V01 M089215 Traballo de Fin de Máster OB 5
2011/2012
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V10M011V01 M011228 Traballo de Fin de Máster OB 5
V10M011V01 M011219 Procesamento de Materiais mediante Láser de Alta Potencia OP 0.0
V10M011V01 M011220 Tecnoloxía Óptica de Medida e Inspección OP 0.0
V10M011V01 M011221 Modelos e Simulación Numérica en Aplicacións dos Láseres OP 0.0
V10M011V01 M011222 Técnicas de Caracterización de Películas Delgadas e de Superficies OP 0.0
V10M011V01 M011223 Física de Dieléctricos OP 0.0
V10M011V01 M011224 Física de Disolucións OP 0.0
V10M011V01 M011225 Física dos Fenómenos Críticos OP 0.0
V10M011V01 M011226 Materiais Poliméricos OP 0.0
V10M011V01 M011227 Propiedades do Transporte OP 0.0
V10M011V01 M011215 Física Oceanográfica OP 0.0
V10M011V01 M011216 Física Computacional OP 0.0
V10M011V01 M011217 Procesamento Láser e Técnicas Fotónicas OP 0.0
V10M011V01 M011218 Procesamento Láser de Supercificies Finas OP 0.0
V10M011V01 M011206 Aplicacións dos Láseres OP 0.0
V10M011V01 M011207 Aplicacións da Holografía OP 0.0
V10M011V01 M011101 Física da Variabilidade e o Cambio Climático OP 0.0
V10M011V01 M011102 Modelización Numérica de Despersión de Contaminantes OP 0.0
V10M011V01 M011103 Bases Físicas de Modelos Atmosféricos e Climáticos OP 0.0
V10M011V01 M011104 Física Estatística OP 0.0
V10M011V01 M011106 Física Matemática OP 0.0
V10M011V01 M011107 Técnicas Experimentais en Termofísica OP 10
V10M011V01 M011108 Análise Térmica de Polímeros OP 0.0
V10M011V01 M011109 Propiedades Mecánicas de Polímeros OP 0.0
V10M011V01 M011201 Procesado, Estrutura e Morfoloxía de Materiais e Polímeros OP 0.0
V10M011V01 M011202 Tratamento e Xestión de Residuos Sólidos Urbanos OP 10
V10M011V01 M011203 Contaminantes de Tipo Físico OP 25
V10M011V01 M011204 Física de Teledetección OP 0.0
V10M011V01 M011205 Procesos Físicos en Oceanografía OP 0.0
V10M011V01 M011208 Física do Cosmos OP 0.0
V10M011V01 M011209 Física Solar OP 0.0
V10M011V01 M011210 Propiedades Físicas de Líquidos e Fenómenos Críticos OP 0.0
V10M011V01 M011211 Modelos Teóricos de Líquidos e Simulación Molecular OP 0.0
V10M011V01 M011212 Ciencia e Tecnoloxía de Polímeros OP 0.0
V10M011V01 M011213 Aplicacións Físicas ao Medio Ambiente OP 20
V10M011V01 M011214 Física Atmosférica e Medioambiental OP 0.0
V10M011V01 M011105 Física Computacional OP 0.0
V02G030V01 G030102 Física: Física dos procesos biolóxicos FB 13
V02G030V01 G030201 Bioloxía: Solo, medio acuático e clima FB 15
V12G380V01 G380202 Física: Física II FB 16
V12G330V01 G330202 Física: Física II FB 3
V12G360V01 G360102 Física: Física I FB 3
V10M089V01 M089104 Equipamento e Tecnoloxía dos Centros Termais e de Talasoterapia OB 5
V10M089V01 M089106 Aspectos Físicos do Termalismo OB 5
V10M089V01 M089108 Preparación dun Proxecto de Investigación I OB 5
V10M089V01 M089208 Física Aplicada ao Termalismo OP 5
V10M089V01 M089209 Peloides OP 7
V10M089V01 M089211 Preparación dun Proxecto de Investigación II OP 5
V10M089V01 M089213 Seminarios Científicos OP 5
V10M089V01 M089215 Traballo de Fin de Máster OB 5
302111V01 302111104 Física dos procesos biolóxicos TR 0.0
2010/2011
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
302111V01 302111104 Física dos procesos biolóxicos TR 0.0
V10M011V01 M011105 Física Computacional OP 0.0
V10M011V01 M011101 Física da Variabilidade e o Cambio Climático OP 0.0
V10M011V01 M011102 Modelización Numérica de Despersión de Contaminantes OP 0.0
V10M011V01 M011103 Bases Físicas de Modelos Atmosféricos e Climáticos OP 0.0
V10M011V01 M011104 Física Estatística OP 0.0
V10M011V01 M011215 Física Oceanográfica OP 0.0
V10M011V01 M011216 Física Computacional OP 0.0
V10M011V01 M011220 Tecnoloxía Óptica de Medida e Inspección OP 0.0
V10M011V01 M011221 Modelos e Simulación Numérica en Aplicacións dos Láseres OP 0.0
V10M011V01 M011219 Procesamento de Materiais mediante Láser de Alta Potencia OP 0.0
V10M011V01 M011217 Procesamento Láser e Técnicas Fotónicas OP 0.0
V10M011V01 M011218 Procesamento Láser de Supercificies Finas OP 0.0
V10M011V01 M011206 Aplicacións dos Láseres OP 0.0
V10M011V01 M011207 Aplicacións da Holografía OP 0.0
V10M011V01 M011208 Física do Cosmos OP 0.0
V10M011V01 M011209 Física Solar OP 0.0
V10M011V01 M011210 Propiedades Físicas de Líquidos e Fenómenos Críticos OP 0.0
V10M011V01 M011211 Modelos Teóricos de Líquidos e Simulación Molecular OP 0.0
V10M011V01 M011212 Ciencia e Tecnoloxía de Polímeros OP 0.0
V10M011V01 M011213 Aplicacións Físicas ao Medio Ambiente OP 20
V10M011V01 M011214 Física Atmosférica e Medioambiental OP 0.0
V10M011V01 M011106 Física Matemática OP 0.0
V10M011V01 M011107 Técnicas Experimentais en Termofísica OP 10
V10M011V01 M011108 Análise Térmica de Polímeros OP 0.0
V10M011V01 M011109 Propiedades Mecánicas de Polímeros OP 0.0
V10M011V01 M011201 Procesado, Estrutura e Morfoloxía de Materiais e Polímeros OP 0.0
V10M011V01 M011202 Tratamento e Xestión de Residuos Sólidos Urbanos OP 10
V10M011V01 M011203 Contaminantes de Tipo Físico OP 25
V10M011V01 M011204 Física de Teledetección OP 0.0
V10M011V01 M011205 Procesos Físicos en Oceanografía OP 0.0
V12G360V01 G360202 Física: Física II FB 13
V11G200V01 G200301 Física III OB 15
V10M011V01 M011222 Técnicas de Caracterización de Películas Delgadas e de Superficies OP 0.0
V10M011V01 M011223 Física de Dieléctricos OP 0.0
V10M011V01 M011224 Física de Disolucións OP 0.0
V10M011V01 M011225 Física dos Fenómenos Críticos OP 0.0
V10M011V01 M011226 Materiais Poliméricos OP 0.0
V10M011V01 M011227 Propiedades do Transporte OP 0.0
V02G030V01 G030102 Física: Física dos procesos biolóxicos FB 15
310112V01 310112321 Mecánica de fluídos e ondas OB 30
2009/2010
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
302111V01 302111104 Física dos procesos biolóxicos TR 0.0
V02G030V01 G030201 Bioloxía: Solo, medio acuático e clima FB 0.0
V02G030V01 G030102 Física: Física dos procesos biolóxicos FB 0.0
V10M011V01 M011107 Técnicas Experimentais en Termofísica OP 20
V10M011V01 M011202 Tratamento e Xestión de Residuos Sólidos Urbanos OP 15
V10M011V01 M011213 Aplicacións Físicas ao Medio Ambiente OP 20

2015/2016

Deseño de un fotobiorreactor para a captura de dióxido de carbono dunha caldeira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Onde a vida reside no Universo: de cometas a supernovas. Un estudo de revisión dende o ámbito da Astrobioloxía. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007