José Manuel Hermida Ramón

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11M131V01 M131101 Lingua Europea OB 13
V11M131V01 M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica OB 1
V11M131V01 M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación OB 1
V11M131V01 M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos OB 1
V11M131V01 M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico OB 1
V11M131V01 M131106 Métodos da Química Teórica I OB 1
V11M131V01 M131107 Métodos da Química Teórica II OB 1
V11M131V01 M131109 Dinámica das Reaccións Químicas OP 1
V11M131V01 M131110 Estados Excitados OP 1
V11M131V01 M131111 Sólidos OP 1
V11M131V01 M131112 Linux e Linux de Xestión OP 1
V11M131V01 M131114 Láseres OP 1
V11M131V01 M131115 Bioquímica Computacional OP 1
V11M131V01 M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia Condensada OB 1
V11M131V01 M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas OB 1
V11M131V01 M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización por Ordenador OB 1
V11M131V01 M131304 Aplicacións OB 1
V11M131V01 M131305 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V11G201V01 G201110 Química: Laboratorio de química II FB 54
V11G200V01 G200301 Física III OB 0.0
V11G200V01 G200401 Ferramentas informáticas e de comunicación en química OB 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11M131V01 M131109 Dinámica das Reaccións Químicas OP 1
V11M131V01 M131110 Estados Excitados OP 1
V11M131V01 M131111 Sólidos OP 1
V11M131V01 M131112 Linux e Linux de Xestión OP 1
V11M131V01 M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada OP 5
V11M131V01 M131114 Láseres OP 1
V11M131V01 M131115 Bioquímica Computacional OP 1
V11M131V01 M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia Condensada OB 1
V11M131V01 M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas OB 1
V11M131V01 M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización por Ordenador OB 10
V11M131V01 M131304 Aplicacións OB 1
V11M131V01 M131305 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V11M131V01 M131101 Lingua Europea OB 14
V11M131V01 M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica OB 1
V11M131V01 M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación OB 1
V11M131V01 M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos OB 1
V11M131V01 M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico OB 1
V11M131V01 M131106 Métodos da Química Teórica I OB 1
V11M131V01 M131107 Métodos da Química Teórica II OB 1
V11G200V01 G200401 Ferramentas informáticas e de comunicación en química OB 13
V11G200V01 G200301 Física III OB 36
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11G200V01 G200401 Ferramentas informáticas e de comunicación en química OB 60
V11M131V01 M131109 Dinámica das Reaccións Químicas OP 1
V11M131V01 M131110 Estados Excitados OP 1
V11M131V01 M131111 Sólidos OP 1
V11M131V01 M131112 Linux e Linux de Xestión OP 1
V11M131V01 M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada OP 10
V11M131V01 M131114 Láseres OP 1
V11M131V01 M131115 Bioquímica Computacional OP 1
V11M131V01 M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia Condensada OB 1
V11M131V01 M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas OB 1
V11M131V01 M131101 Lingua Europea OB 14
V11M131V01 M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica OB 1
V11M131V01 M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación OB 1
V11M131V01 M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos OB 1
V11M131V01 M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico OB 1
V11M131V01 M131106 Métodos da Química Teórica I OB 1
V11M131V01 M131107 Métodos da Química Teórica II OB 1
V11M131V01 M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización por Ordenador OB 10
V11M131V01 M131304 Aplicacións OB 1
V11M131V01 M131305 Traballo Fin de Máster OB 0.0
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11G200V01 G200403 Química física II OB 63
V11M131V01 M131109 Dinámica das Reaccións Químicas OP 1
V11M131V01 M131110 Estados Excitados OP 1
V11M131V01 M131111 Sólidos OP 1
V11M131V01 M131112 Linux e Linux de Xestión OP 1
V11M131V01 M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada OP 10
V11M131V01 M131114 Láseres OP 1
V11M131V01 M131115 Bioquímica Computacional OP 1
V11M131V01 M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia Condensada OB 1
V11M131V01 M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas OB 1
V11M131V01 M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización por Ordenador OB 1
V11M131V01 M131304 Aplicacións OB 1
V11M131V01 M131305 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V11M131V01 M131101 Lingua Europea OB 14
V11M131V01 M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica OB 1
V11M131V01 M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación OB 1
V11M131V01 M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos OB 1
V11M131V01 M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico OB 1
V11M131V01 M131106 Métodos da Química Teórica I OB 1
V11M131V01 M131107 Métodos da Química Teórica II OB 1
V11M147V01 M147133 Seminario de Máster OP 4
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11M131V01 M131107 Métodos da Química Teórica II OB 1
V11M131V01 M131109 Dinámica das Reaccións Químicas OP 1
V11M131V01 M131110 Estados Excitados OP 1
V11M131V01 M131111 Sólidos OP 1
V11M131V01 M131112 Linux e Linux de Xestión OP 1
V11M131V01 M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada OP 16
V11M131V01 M131114 Láseres OP 0.0
V11M131V01 M131115 Bioquímica Computacional OP 1
V11M131V01 M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia Condensada OB 1
V11M131V01 M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas OB 1
V11M131V01 M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización por Ordenador OB 1
V11M131V01 M131304 Aplicacións OB 1
V11M131V01 M131305 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V11M147V01 M147133 Seminario de Máster OP 4
V11M131V01 M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica OB 1
V11M131V01 M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación OB 1
V11M131V01 M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos OB 1
V11M131V01 M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico OB 1
V11M131V01 M131106 Métodos da Química Teórica I OB 1
V11G200V01 G200403 Química física II OB 46
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11G200V01 G200402 Métodos numéricos en química OB 8
V11M147V01 M147133 Seminario de Máster OP 11
V11M131V01 M131102 Fundamentos Matemáticos da Mecánica Cuántica OB 1
V11M131V01 M131103 Mecánica Estatística e Aplicacións en Simulación OB 1
V11M131V01 M131104 Simetría en Átomos, Moléculas e Sólidos OB 1
V11M131V01 M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico OB 24
V11M131V01 M131106 Métodos da Química Teórica I OB 1
V11M131V01 M131107 Métodos da Química Teórica II OB 1
V11M131V01 M131108 Profundización nos Métodos da Química Teórica OP 1
V11M131V01 M131109 Dinámica das Reaccións Químicas OP 1
V11M131V01 M131110 Estados Excitados OP 1
V11M131V01 M131111 Sólidos OP 1
V11M131V01 M131112 Linux e Linux de Xestión OP 1
V11M131V01 M131114 Láseres OP 0.0
V11M131V01 M131115 Bioquímica Computacional OP 1
V11M131V01 M131301 Teoría Avanzada da Estrutura Electrónica e da Materia Condensada OB 1
V11M131V01 M131302 Técnicas Computacionais Avanzadas OB 1
V11M131V01 M131303 Dinámica Química e Molecular e Simulación e Modelización por Ordenador OB 1
V11M131V01 M131304 Aplicacións OB 1
V11M131V01 M131305 Traballo Fin de Máster OB 0.0
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11G200V01 G200403 Química física II OB 21
V11G200V01 G200202 Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II FB 88
V11M131V01 M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico OB 32
2013/2014
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11M131V01 M131105 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico OB 18
V11G200V01 G200403 Química física II OB 21
V11G200V01 G200202 Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II FB 72
V11M131V01 M131113 Laboratorio de Química Teórica Aplicada OP 10
311110V01 311110303 Química física II TR 0.0
2012/2013
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11M030V01 M030105 Curso de Nivelación (Química) OP 15
V11M030V01 M030205 Estados de Agregación OP 15
V11M030V01 M030207 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico OB 22
V11G200V01 G200202 Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II FB 74
311110V01 311110303 Química física II TR 0.0
2011/2012
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11G200V01 G200202 Química, física e xeoloxía: Laboratorio integrado II FB 63
V11M030V01 M030105 Curso de Nivelación (Química) OP 14
V11M030V01 M030205 Estados de Agregación OP 14
V11M030V01 M030207 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico OB 20
311110V01 311110303 Química física II TR 0.0
2010/2011
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G360V01 G360205 Química: Química FB 60
V11M030V01 M030105 Curso de Nivelación (Química) OP 16
V11M030V01 M030205 Estados de Agregación OP 16
V11M030V01 M030207 Técnicas Computacionais e Cálculo Numérico OB 12
311110V01 311110303 Química física II TR 60
2009/2010
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11M030V01 M030205 Estados de Agregación OP 16
V11M030V01 M030105 Curso de Nivelación (Química) OP 16
311110V01 311110326 Química física experimental OB 0.0
311110V01 311110303 Química física II TR 0.0

Tutorías presenciales horario fijo

El docente tiene una oferta de tutorías presenciales en horario fijo con la siguiente programación:

Día de la semana
Mércores
Rango de horas
11:30 - 13:30
Lugar
Bloque 3, 3ª Planta, Despacho 26, Facultade de Química
Cuatrimestre
2º Cuatrimestre (2020/2021)

Tutorías presenciales concertadas

El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo 1º Cuatrimestre (2020/2021). Para concertar una cita puedes hacerlo desde tu Secretaría Online.

El docente tiene una oferta de tutorías presenciales concertadas durante el periodo 2º Cuatrimestre (2020/2021). Para concertar una cita puedes hacerlo desde tu Secretaría Online.

2018/2019

Solvatación dun electrón libre en interfaces auga-aire. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Transferencia protónica intramolecular nos estados fundamental e excitados do ácido urocánico en disolución acuosa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2016/2017

Estudo Computacional dun Electrón Libre en Medio Acuoso - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007