Teresa Dolores Estévez Abeleira

Profesor/a axudante doutor/a

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03G720V01 G720212 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 46
V08G081V01 G081203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 77
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 12
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 16
V08M110V11 M110113 Práctica Civil I OB 10
O03M110V11 M110211 Práctica Civil II OB 10
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 10
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 11
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
V08G081V01 G081203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 111
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
V03G720V01 G720212 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 50
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 8
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 14
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 8
V08G081V01 G081203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 111
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 10
V03G720V01 G720212 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 36
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08G081V01 G081203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 111
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 6
V08M110V01 M110103 Práctica Civil I OB 4
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 5
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 6
V03G720V01 G720212 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 66
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 10
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 10
P04M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 4
V08G081V01 G081203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 53
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 8
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 10
V03G720V01 G720212 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 66
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 11
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 7
O03M110V01 M110201 Práctica Civil II OB 10
V08G081V01 G081203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 55
V03G720V01 G720212 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 66
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V08G081V01 G081203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 79
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 8
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 7
V03G720V01 G720212 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 51
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03G720V01 G720212 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 51
V08G080V01 G080204 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 0.0
V08G081V01 G081203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 93
V08G081V01 G081301 Dereito civil I. Obrigas e contratos OB 9
V08M042V01 M042102 Medidas de Protección do Menor en Situación de Risco e Desamparo OB 2
V08M042V01 M042204 Traballo de Fin de Máster OB 0.0

  2022/2023

  Fundamentos xurídicos das persoas con discapacidade: os seus dereitos e medidas legais a través das modificacións establecidas na lei 8/2021, de 2 de xuño - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A pensión compensatoria e alimenticia: Unha visión xurisprudencial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A garda e custodia dos fillos cando deixan de convivir cos seus proxenitores. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Actuacións de protección dos menores en situación de desamparo: o acollemento residencial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O dereito á propia imaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Custodia compartida: xurisprudencia e análise do domicilio - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  A liberdade de testar e o sistema de lexítimas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A reforma do Código Civil pola Lei 8/2021 con especial referencia á protección das persoas con discapacidade no dereito de sucesións - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  O retorno do menor a súa familia de orixe. Problemática. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Menores en situación de desamparo: actuacións para a súa protección - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Parella de feito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Réxime legal da sucesión intestada no dereito común e breve referencia á súa regulación en Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A protección xurídica do menor: un achegamento ó acollemento familiar en Galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Menores en situación de desamparo: causas e efectos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  Privación da patria potestade nos casos de violencia de xénero - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B

  2020/2021

  A protección xurídica do menor en situación de risco e desamparo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007 PCEO tipo B
  “As institucións protectoras do sistema de protección de menores en España.” - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A desheredación: análisis xurídico dende unha perspectiva teórica e práctica - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A firma na contratación electrónica. A firma electrónica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  A desherdanza de fillos e descendentes no Código Civil: estudo doutrinal e xurisprudencial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A adopción no ordenamento xurídico español - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A protección xurídica do menor nas situacións de risco e desamparo: Acollemento residencial en Centros Específicos para menores con Problemas de Conduta. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A figura da apartación no dereito civil de galicia - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Situacións de risco e desamparo: un estudo da protección xurídica do menor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  O interés superior do menor e o problema do retorno a familia biolóxica do menor acollido - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A sucesión paccionada na Lei do Dereito civil de Galicia: en particular o pacto de mellora. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Vicios do consentimento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2017/2018

  O pacto de mellora no Dereito civil de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A lexítima dos fillos e descendentes no Dereito común e na Lei de Dereito Civil de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  O desherdamento de fillos e descendentes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Menores en situación de risco e desamparo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O Rexistro Civil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007