José Abundancia Domínguez

Profesor/a asociado/a T3

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03G720V01 G720314 Dereito civil II. Dereitos reais OB 32
O03G081V01 G081501 Dereito civil III. Familia e sucesións OB 54
O03G081V01 G081203 Dereito: Introdución ao dereito civil e dereito da persoa FB 53
O03M110V01 M110104 Práctica Mercantil OB 6

2019/2020

Práctica actual, leis e xurisprudencia relativas a s comunidades de montes veciñais en man común, con espcial atenció a situación en Galicia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os pactos sucesorios no Dereito Civil de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A partición da herdanza na lei de dereito civil de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Protección dos dereitos ao honor, a intimidade e a propia imaxe. Especial referencia a menores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

As diferenzas entre matrimonio e parellas de feito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

A partición da herdanza no dereito civil de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Os montes veciñais en mancomún: conflictividade e propiedade legal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Convenio matrimonial: Análise e posibilidades de axuste ou corrección - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A custodia compartida: Análise e desenvolvemento xurisprudencial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2014/2015

Dereito de familia e sucesións: a lexítima - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2013/2014

Dereito de familia e sucesións: a lexítima - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007