Jose Carlos Prado Prado

Catedrático/a de universidade

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M186V01 M186101 Deseño estratéxico e sostible da cadea de subministración OB 22
V04M186V01 M186102 Servizo ó cliente e custos OB 5
V04M186V01 M186103 Dirección de persoas na cadea de subministración OB 15
V04M186V01 M186105 Planificación da demanda e as operacións OB 5
V04M186V01 M186106 Dirección de compras OB 6
V04M186V01 M186107 Deseño da rede de distribución física. Xestión de almacéns OB 5
V04M186V01 M186201 Deseño eficiente e sostible de envases e embalaxes OB 5
V04M186V01 M186202 Organización do transporte e loxística internacional OB 10
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 10
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 5
V04M141V01 M141317 Xestión de Produtos e Servizo ao Cliente OP 30
V04M120V06 M120110 Procesos transversais na industria do automóvil OB 7
V12G340V01 G340501 Xestión de produtos e servizo ao cliente OB 63
V12G420V01 G420501 Fundamentos de organización de empresas e xestión sanitaria OB 22
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 10
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 5
V04M161V01 M161102 Xestión de Proxectos OB 4
V12G340V01 G340501 Xestión de produtos e servizo ao cliente OB 38
V04M141V01 M141317 Xestión de Produtos e Servizo ao Cliente OP 48
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M161V01 M161102 Xestión de Proxectos OB 4
V04M170V01 M170302 Dirección Estratéxica OB 24
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 5
V04M141V01 M141317 Xestión de Produtos e Servizo ao Cliente OP 48
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 10
V12G340V01 G340501 Xestión de produtos e servizo ao cliente OB 51
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V01 M141317 Xestión de Produtos e Servizo ao Cliente OP 48
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 5
V04M170V01 M170206 Xestión de Produtos e Servizo ao Cliente OB 48
V04M170V01 M170101 Dirección de Recursos Humanos OB 24
V04M161V01 M161102 Xestión de Proxectos OB 4
V12G340V01 G340501 Xestión de produtos e servizo ao cliente OB 57
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 10
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M116V02 M116102 Xestión de Proxectos OB 4
V12G340V01 G340501 Xestión de produtos e servizo ao cliente OB 65
V04M120V05 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 10
V04M150V01 M150102 Xestión da Prevención e outras Técnicas Afíns OB 5
V04M146V01 M146303 Deseño e Dirección de Sistemas Produtivos e Loxísticos OB 17
V04M141V01 M141317 Xestión de Produtos e Servizo ao Cliente OP 48
312110V01 312110632 Deseño, planificación e xestión de sistemas loxísticos OP 0.0
312110V01 312110634 Organización do traballo e factor humano OP 0.0
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M116V02 M116102 Xestión de Proxectos OB 5
V04M120V02 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 10
V04M146V01 M146203 Dirección Estratéxica. Produción e Loxística OB 48
V04M146V01 M146204 Dirección de Produtos e Servizos OB 48
V04M141V01 M141317 Xestión de Produtos e Servizo ao Cliente OP 48
312110V01 312110632 Deseño, planificación e xestión de sistemas loxísticos OP 0.0
312110V01 312110633 Direción de produtos e servizo ao cliente OP 0.0
312110V01 312110634 Organización do traballo e factor humano OP 0.0
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 5
V12G340V01 G340501 Xestión de produtos e servizo ao cliente OB 41
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 5
V04M120V02 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 10
V04M116V02 M116102 Xestión de Proxectos OB 5
V12G340V01 G340501 Xestión de produtos e servizo ao cliente OB 87
312110V01 312110632 Deseño, planificación e xestión de sistemas loxísticos OP 0.0
312110V01 312110633 Direción de produtos e servizo ao cliente OP 0.0
312110V01 312110634 Organización do traballo e factor humano OP 0.0
2013/2014
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M120V02 M120103 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 10
V04M116V02 M116102 Xestión de Proxectos OB 5
V12G340V01 G340501 Xestión de produtos e servizo ao cliente OB 33
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 5
V04M059V01 M059204 Liderado. Sistemas de Participación do Persoal OB 6
V04M059V01 M059101 Sistema Loxístico e a Cadea de Subministración. Estratexia, Planificación e Operativa OB 7
V04M059V01 M059104 Custos Loxísticos e Servizo ao Cliente. Indicadores de Xestión OB 2
V04M059V01 M059105 Dirección de Compras. Aprovisionamentos e Xestión de Stocks OB 5
V04M059V01 M059202 Infraestruturas Loxísticas e Xestión do Transporte Nacional e Internacional OB 4
V04M059V01 M059203 Mellora Continua: Lean Production e Just in Time OB 4
V04M055V01 M055101 Iniciación á Investigación OB 9
312110V01 312110632 Deseño, planificación e xestión de sistemas loxísticos OP 60
312110V01 312110634 Organización do traballo e factor humano OP 30
2012/2013
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
312110V01 312110632 Deseño, planificación e xestión de sistemas loxísticos OP 46
312110V01 312110634 Organización do traballo e factor humano OP 30
V04M021V04 M021102 Xestión de Proxectos e Xestión Económica OP 5
V12G340V01 G340501 Xestión de produtos e servizo ao cliente OB 51
V04M055V01 M055101 Iniciación á Investigación OB 10
V04M024V01 M024105 Outras Actuacións en Materia de Prevención de Riscos Laborais OB 5
V04M023V02 M023201 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 15
V04M059V01 M059101 Sistema Loxístico e a Cadea de Subministración. Estratexia, Planificación e Operativa OB 9
V04M059V01 M059104 Custos Loxísticos e Servizo ao Cliente. Indicadores de Xestión OB 3
V04M059V01 M059105 Dirección de Compras. Aprovisionamentos e Xestión de Stocks OB 5
V04M059V01 M059204 Liderado. Sistemas de Participación do Persoal OB 5
V04M059V01 M059202 Infraestruturas Loxísticas e Xestión do Transporte Nacional e Internacional OB 5
V04M059V01 M059203 Mellora Continua: Lean Production e Just in Time OB 5
V04M112V01 M112102 Xestión da Prevención e Outras Técnicas Afíns OB 9
2011/2012
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
312110V01 312110634 Organización do traballo e factor humano OP 30
312110V01 312110632 Deseño, planificación e xestión de sistemas loxísticos OP 120
312110V01 312110633 Direción de produtos e servizo ao cliente OP 60
V03M106V01 M106203 O Papel das Novas Tecnoloxías na Xestión Responsable da Produción OP 5
V04M059V01 M059204 Liderado. Sistemas de Participación do Persoal OB 5
V04M059V01 M059202 Infraestruturas Loxísticas e Xestión do Transporte Nacional e Internacional OB 5
V04M059V01 M059101 Sistema Loxístico e a Cadea de Subministración. Estratexia, Planificación e Operativa OB 9
V04M059V01 M059104 Custos Loxísticos e Servizo ao Cliente. Indicadores de Xestión OB 3
V04M059V01 M059105 Dirección de Compras. Aprovisionamentos e Xestión de Stocks OB 5
V04M055V01 M055101 Iniciación á Investigación OB 10
V04M024V01 M024105 Outras Actuacións en Materia de Prevención de Riscos Laborais OB 5
V04M021V03 M021102 Xestión de Proxectos e Xestión Económica OB 5
V04M023V01 M023201 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 15
2010/2011
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V03M043V01 M043204 O Papel das Novas Tecnoloxías na Xestión Responsable da Produción OP 6
312110V01 312110634 Organización do traballo e factor humano OP 30
312110V01 312110632 Deseño, planificación e xestión de sistemas loxísticos OP 120
312110V01 312110633 Direción de produtos e servizo ao cliente OP 60
V04M023V01 M023201 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 15
V04M021V01 M021102 Xestión de Proxectos e Xestión Económica OB 5
V04M059V01 M059101 Sistema Loxístico e a Cadea de Subministración. Estratexia, Planificación e Operativa OB 9
V04M059V01 M059104 Custos Loxísticos e Servizo ao Cliente. Indicadores de Xestión OB 3
V04M059V01 M059105 Dirección de Compras. Aprovisionamentos e Xestión de Stocks OB 10
V04M055V01 M055101 Iniciación á Investigación OB 10
V04M024V01 M024105 Outras Actuacións en Materia de Prevención de Riscos Laborais OB 5
V04M059V01 M059204 Liderado. Sistemas de Participación do Persoal OB 5
V04M059V01 M059202 Infraestruturas Loxísticas e Xestión do Transporte Nacional e Internacional OB 5
2009/2010
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M024V01 M024105 Outras Actuacións en Materia de Prevención de Riscos Laborais OB 5
V04M055V01 M055101 Iniciación á Investigación OB 10
V04M059V01 M059104 Custos Loxísticos e Servizo ao Cliente. Indicadores de Xestión OB 3
V04M059V01 M059101 Sistema Loxístico e a Cadea de Subministración. Estratexia, Planificación e Operativa OB 4
V03M043V01 M043204 O Papel das Novas Tecnoloxías na Xestión Responsable da Produción OP 6
V04M023V01 M023201 Aprovisionamento, Loxística e Técnicas de Calidade OB 15
312110V01 312110634 Organización do traballo e factor humano OP 0.0
312110V01 312110632 Deseño, planificación e xestión de sistemas loxísticos OP 0.0
312110V01 312110633 Direción de produtos e servizo ao cliente OP 0.0

2019/2020

Dimensionamiento da plantilla dos centros loxísticos dunha empresa do sector textil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dunha 'Torre de control' aumentar a visibilidade e optimizar os recursos na cadea de subministración. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño, Desenvolvemento e Implementación dun plan de mellora de OEE´s nunha empresa do sector aeronáutico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, desenvolvemento e implementación de melloras baseadas na filosofía Lean nunha empresa industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, desenvolvemento e implementación dun plan de industrialización nunha empresa do sector aeronáutico. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e desenvolvemento dun plan de comunicación para unha empresa de maquinaria agrícola - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Creación dunha empresa de E-commerce: desenvolvemento dun plan comercial, deseño das operacións e viabilidade económica. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Desenvolvemento e Implantación dunha estratexia de compras para productos químicos nunha empresa de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora dun Terminal de Punto de Venda (TPV) e deseño de lanzamento dun novo para o mercado estadounidense. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Lanzamento dun novo produto nunha empresa estadounidense do sector electrónico de consumo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O rol do envase e embalaxe na era do comercio electrónico. Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de envase e embalaxe para unha liña de produtos de enxoval - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Deseño, desenvolvemento e implementación dunha sistemática para a redución dos tempos de preparación nunha empresa industrial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Os supermercados online en España: propostas de valor e estratexias loxísticas dos pure players. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e mellora do Sistema de Información dunha academia formativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, desenvolvemento e implantación dun supermercado kanban nunha empresa do sector da automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Desenvolvemento e implementación de melloras na montaxe de compoñentes nunha empresa do sector do automóbil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño dun novo layout e actuacións de mellora nunha empresa de espumado de asentos do sector do automóbil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, desenrrolo e implantación dun plan de mellora nunha empresa do sector das artes gráficas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, desenvolvemento e implantación de iniciativas de mellora nunha empresa da industria aeronáutica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión nunha empresa dedicada á produción técnica de eventos - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e implantación dun sistema de planificación, seguimento e análise da producción nunha empresa de matricería. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actualización das normas ISO 9001 e 14001 para a versión 2015 dunha empresa que deseña e desenvolve produtos electrónicos para uso no medio mariño - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento dunha Estratexia de Marketing para unha Plataforma de Exportacións e Importacións Internacional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise, diagnóstico e deseño do plan de mellora do sistema productivo / loxístico dunha empresa alimentaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Modelo de rendibilidade para o comercio electrónico en grandes cadeas de supermercados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Deseño, desarollo e implantación dun plan de mellora na xestión dunha fábrica de conservas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Análise, desenvolvemento e implantación dun sistema de almacenaxe automático de compoñentes e a súa integración cun sistema de guiado automático nunha empresa de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise, desenvolvemento e implantación dun sistema de almacenaxe automático de compoñentes e a súa integración cun sistema de guiado automático nunha empresa de automoción - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise, diagnóstico e plan de mellora da productividade nunha estación de servizo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plan de negocio para a incorporación dun novo produto nunha empresa de carpintería metálica - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Análise e Mellora dunha liña de Reprise nun taller de Embutición - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión comercial nunha empresa distribuidora - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Mellora e estandarización dos procesos dun almacén nunha empresa de calzado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Mellora e estandarización dos procesos dun almacén nunha empresa de calzado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007