José Ignacio Armesto Quiroga

Profesor/a titular de universidade

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M093V01 M093109 Programación Avanzada de Autómatas OB 14
V04M093V01 M093214 Prácticas Externas OP 0.0
V04M093V01 M093215 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M192V01 M192206 Robótica médica OP 22
V04M196V01 M196105 Integración con outras tecnoloxías OB 2
V09M148V01 M148402 Automática OB 24
V09G290V01 G290705 Enxeñaría de sistemas e control OP 0.0
V04M141V02 M141111 Enxeñaría de Control e Automatización Industrial OP 28
V12G330V01 G330401 Fundamentos de automatización OB 51
V12G330V01 G330991 Traballo de Fin de Grao OB 0.0
V12G420V01 G420502 Fundamentos de automática e control OB 51
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G360V01 G360801 Control e automatización industrial OB 0.0
O06G460V01 G460106 Informática: Adquisición e procesamento do sinal FB 0.0
V12G330V01 G330401 Fundamentos de automatización OB 51
V12G320V01 G320203 Informática: Informática para a enxeñaría FB 5
V12G420V01 G420502 Fundamentos de automática e control OB 87
V09M148V01 M148402 Automática OB 24
V12G380V01 G380403 Fundamentos de automática OB 39
V04M141V02 M141111 Enxeñaría de Control e Automatización Industrial OP 28
V04M192V01 M192206 Robótica médica OP 6
V04M093V01 M093109 Programación Avanzada de Autómatas OB 14
V04M093V01 M093214 Prácticas Externas OP 0.0
V04M093V01 M093215 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V04M141V02 M141111 Enxeñaría de Control e Automatización Industrial OP 28
361E001V01 361E001T01 Introdución á industria 4.0 OB 10
361E001V01 361E001T02 Introdución aos sistemas de control industrial OB 15
361E001V01 361E001T03 Cumprimento e xestión da ciberseguridade industrial OB 0.0
361E001V01 361E001T04 Redes industriais (familia SCALANCE de SIEMENS) OB 0.0
361E001V01 361E001T05 Virtualización en arquitecturas de control industrial (familia VSPHERE de VMWARE) OB 0.0
361E001V01 361E001T06 Sistemas de supervisión (solucións ZABBIX) OB 0.0
361E001V01 361E001T07 Firewalls de nova xeración (familia FORTIGATE de FORTINET) OB 0.0
361E001V01 361E001T08 Sistemas de detección de intrusións (familia SCADA GUARDIAN de NOZOMI NETWORKS) OB 0.0
361E001V01 361E001T09 Sistemas de xestión de eventos e información de seguridade (solucións MICROSOFT AZURE SENTINEL) OB 0.0
361E001V01 361E001T10 Traballo final de curso OB 0.0
V04M093V01 M093109 Programación Avanzada de Autómatas OB 14
V04M093V01 M093214 Prácticas Externas OP 0.0
V04M093V01 M093215 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V12G330V01 G330401 Fundamentos de automatización OB 33
V12G420V01 G420502 Fundamentos de automática e control OB 51
V09M148V01 M148402 Automática OB 24
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G330V01 G330401 Fundamentos de automatización OB 33
V12G420V01 G420502 Fundamentos de automática e control OB 57
V09M148V01 M148402 Automática OB 32
V04M141V02 M141111 Enxeñaría de Control e Automatización Industrial OP 28
V04M093V01 M093109 Programación Avanzada de Autómatas OB 14
V04M093V01 M093214 Prácticas Externas OP 0.0
V04M093V01 M093215 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V09M148V01 M148402 Automática OB 24
V12G330V01 G330401 Fundamentos de automatización OB 33
V04M093V01 M093106 Enxeñaría de Control Aplicada OP 14
V04M093V01 M093109 Programación Avanzada de Autómatas OB 14
V04M093V01 M093208 Maquinaria Intelixente: Concepto E-machine OP 5
V04M093V01 M093214 Prácticas Externas OP 0.0
V04M093V01 M093215 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M161V01 M161210 Instalacións Complementarias OP 11
V04M127V01 M127205 Sistemas de Medición e Control OB 5
V04M127V01 M127209 Traballo de Fin de Máster OB 0.0
V04M141V02 M141111 Enxeñaría de Control e Automatización Industrial OP 28
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V09M148V01 M148402 Automática OB 32.00
V12G330V01 G330401 Fundamentos de automatización OB 33
V04M093V01 M093208 Maquinaria Intelixente: Concepto E-machine OP 5.00
V04M093V01 M093214 Prácticas Externas OP 0.00
V04M093V01 M093215 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V04M127V01 M127205 Sistemas de Medición e Control OB 5.00
V04M127V01 M127209 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V12G380V01 G380403 Fundamentos de automática OB 0.00
V12G340V01 G340403 Fundamentos de automática OB 48.00
V04M093V01 M093109 Programación Avanzada de Autómatas OB 14.00
V04M141V02 M141111 Enxeñaría de Control e Automatización Industrial OP 28.00
V04M161V01 M161210 Instalacións Complementarias OP 11
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G380V01 G380403 Fundamentos de automática OB 33
V12G320V01 G320405 Fundamentos de automatización OB 36.00
V12G330V01 G330401 Fundamentos de automatización OB 65.00
V12G340V01 G340403 Fundamentos de automática OB 30.00
V04M127V01 M127205 Sistemas de Medición e Control OB 5.00
V04M127V01 M127209 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V04M141V01 M141309 Sistemas Automáticos de Produción Integrados OP 18.00
V04M141V02 M141111 Enxeñaría de Control e Automatización Industrial OP 28.00
V04M161V01 M161210 Instalacións Complementarias OP 11.00
V09M148V01 M148402 Automática OB 32.00
V04M093V01 M093109 Programación Avanzada de Autómatas OB 14.00
V04M093V01 M093208 Maquinaria Intelixente: Concepto E-machine OP 4.00
V04M093V01 M093214 Prácticas Externas OP 0.00
V04M093V01 M093215 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
312110V01 312110655 Instalacións de sistemas de automatización e de datos OP 0.00
V09M148V01 M148402 Automática OB 32.00
V04M093V01 M093109 Programación Avanzada de Autómatas OB 5.00
V04M093V01 M093214 Prácticas Externas OP 0.00
V04M093V01 M093215 Traballo de Fin de Máster OB 0.00
V04M093V01 M093104 Comunicacións Industriais OP 1.00
V04M116V02 M116211 Instalacións Complementarias OP 12.00
V04M141V01 M141309 Sistemas Automáticos de Produción Integrados OP 18.00
V04M141V02 M141111 Enxeñaría de Control e Automatización Industrial OP 28.00
V12G330V01 G330401 Fundamentos de automatización OB 65.00

  2022/2023

  Deseño dun sistema de control para servotimón de barcos - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Sistema de control de accesos nun centro educativo con Raspberry Pi - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e implementación dun sistema de comunicacions e unha pasarelas de xestión no entorno dun almacén automatizado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Automatización de comportas en presa derivadora e lectura de datos con tecnoloxías IoT - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Representación 3D de Xemelo Dixital de un robot industrial con ferramentas Open Source (Blender) para fabricación aditiva. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2020/2021

  Deselvolvemento dunha aplicación de lectura CAN para interconexión de diferentes equipos de ensaio. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Integración de nodos LoRaWAN para telemetría de auga e enerxía nunha plataforma IoT - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Integración dun lector de tarxetas de banda magnética para o pago en aparcadoiros con tarxetas de identificación. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Desenvolvemento de un software de supervisión, control y adquisición de datos de un sistema de abastecemento e saneamento de auga. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dun visor Scada reutilizable en Windows Presentation Foundation - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dunha ferramenta destinada á modificación dinámica do comportamento dunha cela de soldadura. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento dunha Smart Machine con ferramentas IoT, analítica e de realidade aumentada - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Montaxe e programación dun brazo robótico móvil baseado en Arduino - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Selección e implantación de plataforma IOT en nube privada para o seguimento e mantemento de equipos industriais - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Sistema de adquisición de datos para instalación de recuperación de CO2 - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Desarrollo de sistema SCADA y simulación del funcionamiento de una bomba de calor - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Implantación de un Sistema MESH-MOM en una fábrica de galletas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  Maqueta didactica para o estudo de sistemas de control PID - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Recoñecemento e localización de pezas para unha liña de paletizado mediante a librería OpenCv, e comunicación co robot correspondente mediante sockets UDP. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implantación dun sistema de adquisición de datos IoT para unha planta de acuicultura - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Elaboración dun Complemento de optimización de tempos para SolidWorks. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Integración dun sistema RFID nunha planta de control de procesos de mexturado, enchido e transporte. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento e implementación de arquitectura big data para elaboración de histórico en proceso de pintura - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Reducción de la tasa de retrabajo en una línea de producción de coolers EGR - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Validación de sistema de adquisición de datos con LabView - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e avaliación dunha célula robotizada a través da simulación en KUKA.SIM PRO dun proceso de aplicación de Ni pasta a un cooler, coa súa posterior implementación e programación nun robot industrial - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño eléctrico, programación offline e posta en marcha dunha máquina de control de roscas - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño de simuladores didácticos para sintonía de reguladores PID - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Estudo e investigación do comportamento dun módulo termoeléctrico para a automoción. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Implantación Efectiva da Innovación no Ámbito dos Sistemas Mecatrónicos baseada en Bases de Coñecemento dun Centro de Investigación Colaborativo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2016/2017

  Monitorización e adquisición das características eléctricas dunha planta mediante a ferramenta SCADA Wonderware - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aplicación industrial de Marcado láser - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño de un drone de despegue vertical e vóo horizontal - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño e desenvolvemento dunha estrutura híbrida para vehículos e desenvolvemento dunha célula robótica prototipo futuros - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2015/2016

  Resumen da tecnoloxía presente nos procesos de pirólisis de alta temperatura en aplicación industriales - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Cálculo das Cargas de Soporte en Equipos de Transporte Continuo de Material - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño e implementación dun sistema de posicionamento de rotor baseado en sensores Hall para un xerador Brushless instalado nun novo concepto de central undimotriz - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007