María Asunción Longo González

Profesor/a titular de universidade

Departamento

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M074V11 M074112 Biotecnoloxía industrial OB 2
V02M074V11 M074113 Procesos e produtos biotecnolóxicos OB 4
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 11
V12G350V01 G350922 Procesos e produtos biotecnolóxicos OP 51
V12G350V01 G350923 Química orgánica industrial OP 33
V11M085V02 M085303 Calidade dos produtos da pesca e da acuicultura OB 0.0
V11M085V02 M085304 Seguridade alimentaria dos productos da pesca e da acuicultura OB 0.0
V11M085V02 M085405 Prácticas externas OB 10
V11M085V02 M085406 Traballo Fin de Máster OB 10
2022/2023
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11M085V02 M085105 Seguridade e calidade alimentaria. Hixiene, toxicoloxía e lexislación alimentaria. Prevención de riscos. OB 0.0
V11M085V02 M085406 Traballo Fin de Máster OB 0.0
V11M085V02 M085205 Conservación polo frío: Procedementos e tecnoloxías de conxelación e refrigeración OB 0.0
V11M085V02 M085108 Aspectos empresariais e sociais OB 0.0
V11M085V02 M085107 Aspectos medioambientais OB 6
V11M085V02 M085206 Conservación polo calor: Conservas apertizadas e pasteurizadas OB 0.0
V11M085V02 M085301 Tratamentos Físicos e Químicos OB 0.0
V02M074V11 M074113 Procesos e produtos biotecnolóxicos OB 4
V02M074V11 M074112 Biotecnoloxía industrial OB 2
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 17
V12G350V01 G350922 Procesos e produtos biotecnolóxicos OP 51
V12G350V01 G350923 Química orgánica industrial OP 33
2021/2022
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 4
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 2
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 21
V12G350V01 G350922 Procesos e produtos biotecnolóxicos OP 51
V12G350V01 G350923 Química orgánica industrial OP 33
V12G360V01 G360606 Tecnoloxía química OB 3
V11M085V02 M085303 Calidade dos produtos da pesca e da acuicultura OB 0.0
V11M085V02 M085304 Seguridade alimentaria dos productos da pesca e da acuicultura OB 0.0
V11M085V02 M085405 Prácticas externas OB 10
V11M085V02 M085406 Traballo Fin de Máster OB 10
2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G360V01 G360606 Tecnoloxía química OB 52
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 2
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 4
V11M085V02 M085107 Aspectos medioambientais OB 6
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 23
V12G350V01 G350922 Procesos e produtos biotecnolóxicos OP 51
V12G350V01 G350923 Química orgánica industrial OP 25
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G360V01 G360606 Tecnoloxía química OB 79
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 23
V12G350V01 G350922 Procesos e produtos biotecnolóxicos OP 51
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 4
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 2
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V11M085V02 M085107 Aspectos medioambientais OB 6
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 23
V12G350V01 G350922 Procesos e produtos biotecnolóxicos OP 51
V12G360V01 G360606 Tecnoloxía química OB 77
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 2
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 4
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 4
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 2
V12G360V01 G360606 Tecnoloxía química OB 27
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 20
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V02M074V01 M074105 Biotecnoloxía Industrial OB 2
V02M074V01 M074106 Procesos e Produtos Biotecnolóxicos OB 4
V11M085V01 M085201 Aspectos Medioambientais OB 8
V12G350V01 G350504 Química industrial OB 15

  2022/2023

  Obtención de gas renovable por codixestión anaerobia de residuos orgánicos para subministro na rede de gas natural. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño de novos sistemas bifásicos biocompatibles para a separación de colorantes. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2021/2022

  Deseño de novos procesos de separación para a mellora da producción de biodiesel - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Implementación de novos sistemas de separación de lipasas extremófilas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Mantemento preventivo da unidade de evaporación dunha planta de produción de leite condensado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Extracción de metais mediante sistemas bifásicos biocompatibles - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2020/2021

  Estudo da aplicación dunha lipase inmovilizada para a produción dun biocombustible. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dun procedemento para a extracción de compostos fitotóxicos de orixe vexetal. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  'Illamento de microorganismos termófilos de Caldas de Reis para a produción de encimas lipolíticas' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Inmobilización de lipase B de Candida antarctica (CALB) e estudo das propiedades do biocatalizador obtido - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Optimización e escalado da produción de enzimas lipolíticas extremófilas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Procedemento enzimático para a produción de biodiésel partindo de aceites de fritura usados - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Selección dun biocatalizador extremofílico, optimización e escalado da súa produción. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Comparación da eficacia da lipase de Thermomyces lanuginosus en forma líquida e inmobilizada nun proceso de transesterificación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Aproveitamento de residuos do municipio de Boiro para a producción de biogás e a sua aplicación no mesmo concello. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2019/2020

  Utilización de dimetilcarbonato y biodisolventes para la mejora del proceso de producción de biodiesel - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Aplicación de disolventes de nova xeración para a extracción de biocatalizadores. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Deseño dunha planta piloto para a produción de líquidos iónicos biodegradables. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007