Vicerreitoría do Campus de Pontevedra

Jorge Soto na porta da Casa das Campás en Pontevedra

Jorge Soto Carballo
Vicerreitor

Doutor en Ciencias da Educación, licenciado con grao en Filosofía e Ciencias da Educación e diplomado en Maxisterio. É autor de obras de carácter nacional e internacional sobre temática educativa. Foi investigador en diferentes institucións nacionais e internacionais. Participou en congresos, xornadas, seminarios, conferencias sobre o seu ámbito de estudo. Realizou un posgrao pola Universidad de Murcia sobre educación e formación a distancia a través de redes dixitais, e na Universidade de Santiago de Compostela sobre estudos migratorios e análise demográfica. 

Pertence ao Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa. É profesor contratado doutor na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. Tamén dá clase no Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo e no Máster en Profesorado. Foi finalista aos mellores docentes de España nos premios Educa (2017), na categoría de universidade. Dirixiu numerosos traballos de mestrado e de grao. É membro do equipo de investigación GIES-10 e da rede interuniversitaria de investigación RIES. Conseguiu o terceiro Premio Nacional de Investigación na modalidade de investigación educativa (2003). Forma parte do comité de redacción da Revista de Investigación en Educación da Universidade de Vigo, é membro do consello asesor da Revista Galega do Ensino da Xunta de Galicia e do Consello de Redacción da Revista Interuniversitaria de Teoría da Educación editada pola Universidad de Salamanca. É avaliador de revistas nacionais e estranxeiras. Así mesmo é membro da Sociedade Española de Pedagoxía.

Foi membro do Tribunal de Garantías da Universidade de Vigo e do Claustro, da Comisión de Calidade, da Comisión UNESCO en favor dos dereitos da infancia, da Comisión de Calidade da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte e da Comisión de Garantía de Calidade dentro da Comisión Académica do Máster en Profesorado. É membro da Comisión Permanente da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.

 

 • As de proxección, coordinación e representación da universidade no ámbito territorial do campus de Pontevedra.
 • As relacionadas directamente cos asuntos específicos do campus de Pontevedra.
 • As derivadas da descentralización administrativa no campus de Pontevedra.
 • As relativas ao campus de Pontevedra das áreas das outras vicerreitorías que se atopen descentralizadas.
 • As relacionadas coa planificación, coordinación e execución de políticas e accións relativas ao Campus Crea S2i, no marco das políticas xerais que a universidade defina para os seus campus de especialización.
 • As relacións, en representación do reitor, coas institucións e coas empresas de carácter público e privado, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e convenios relacionados coas actividades destas, cando así sexa considerado oportuno polo reitor.
 • As relativas a empresas e a institucións, incluídas as cátedras de empresa e os cursos complementarios, e a sinatura de convenios de colaboración e os de cooperación educativa en todas as materias obxecto desta delegación.
 • As relacionadas coas empresas de base tecnolóxica e os viveiros de empresas no ámbito de influencia do campus de Pontevedra-Campus Crea S2i.
 • As relativas á tramitación de proxectos de investigación, tanto no ámbito nacional coma autonómico, así como contratos ao abeiro do artigo 83 da LOU, no ámbito de influencia do campus de Pontevedra.
 • As correspondentes ás estruturas propias de investigación e centros propios de investigación referentes ao Campus Crea S2i, en coordinación coas vicerreitorías de Planificación e Investigación.
 • As correspondentes ás relacións con axentes de investigación nacionais e internacionais e con outros centros de I+D+i no ámbito de especialización do Campus Crea S2i, en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Axenda

 

Casa das Campás
Rúa Don Filiberto 9-11 
36002 Pontevedra
+34 986 802 080
vic.pon@uvigo.gal