Vicerreitoría do Campus de Pontevedra

Vicerreitor Campus Pontevedra UVigo Jorge Soto

Jorge Soto
Vicerreitor

Doutor en Ciencias da Educación, licenciado con grao en Filosofía e Ciencias da Educación e diplomado en Maxisterio. É autor de obras de carácter nacional e internacional sobre temática educativa. Foi investigador en diferentes institucións nacionais e internacionais. Participou en congresos, xornadas, seminarios, conferencias sobre o seu ámbito de estudo. Realizou posgrao pola Universidade de Murcia sobre educación e formación a distancia a través de redes dixitais, e na USC sobre estudos migratorios e análise demográfica. 

Pertence ao Departamento de Análise e Intervención Psicosocioeducativa. É profesor contratado doutor na Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte da UVigo. Tamén desenvolve docencia no Máster en Necesidades Específicas de Apoio Educativo e no Máster en Profesorado. Foi recoñecido finalista aos mellores docentes de España nos premios Educa (2017), categoría de universidade. Dirixiu numerosos traballos de mestrado e de grao. É membro do equipo de investigación GIES-10 e da rede interuniversitaria de investigación RIES. Conseguiu o terceiro Premio Nacional de Investigación na modalidade de Investigación Educativa (2003). Forma parte do comité de redacción da Revista de Investigación en Educación da Universidade de Vigo, membro do consello asesor da Revista Galega do Ensino da Xunta de Galicia e do Consello de Redacción da Revista Interuniversitaria de Teoría da Educación editada pola Universidade de Salamanca. É avaliador de revistas nacionais e estranxeiras. Así mesmo é membro da Sociedade Española de Pedagoxía.

Foi membro do Tribunal de Garantías da UVigo e do Claustro, da Comisión de calidade, da Comisión UNESCO –en favor dos dereitos da Infancia–, da Comisión de Calidade da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte e da Comisión de Garantía de Calidade dentro da Comisión académica do Máster en Profesorado. É membro da Comisión Permanente da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.

 • As de proxección, coordinación e representación da universidade no ámbito territorial do Campus de Pontevedra.
 • As relacionadas directamente cos asuntos específicos do Campus de Pontevedra.
 • As derivadas da descentralización administrativa no Campus de Pontevedra.
 • As relativas ao Campus de Pontevedra das áreas das outras vicerreitorías que se atopen descentralizadas.
 • As relacionadas coa planificación, coordinación e execución de políticas e accións relativas ao Campus Crea S2i, no marco das políticas xerais que a universidade defina para os seus Campus de especialización.
 • As relacións, en representación do reitor, coas institucións e coas empresas de carácter público e privado, así como a sinatura de todo tipo de protocolos e convenios relacionados coas actividades destas, cando así sexa considerado oportuno polo reitor.
 • As relativas a empresas e a institucións, incluídas as cátedras de empresa e os cursos complementarios, e a sinatura de convenios de colaboración e os de cooperación educativa en todas as materias obxecto desta delegación.
 • As relacionadas coas empresas de base tecnolóxica e os viveiros de empresas no ámbito de influencia do Campus de Pontevedra-Campus Crea S2i.
 • As relativas á tramitación de proxectos de investigación, tanto no ámbito nacional coma autonómico, así como contratos ao abeiro do artigo 83 da LOU, no ámbito de influencia do Campus de Pontevedra.
 • As correspondentes ás estruturas propias de investigación e centros propios de investigación referentes ao Campus Crea S2i, en coordinación coas vicerreitorías de Planificación, Investigación e Transferencia.
 • As correspondentes ás relacións con axentes de investigación nacionais e internacionais e con outros centros de I+D+i no ámbito de especialización do Campus Crea S2i, en coordinación coas vicerreitorías de Investigación e Transferencia.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Casa das Campás
Rúa Don Filiberto 9-11 
36002 Pontevedra
+34 986 802 080
vic.pon@uvigo.es