Vicerreitoría do Campus de Pontevedra

Juan Manuel Corbacho

Jose Manuel Corbacho
Vicerreitor

Licenciado en Publicidade e Relacións Públicas e Traducción e Interpretación, é doutor no Departamento de Comunicación Audiovisual e Publicidade da Universidade de Vigo.

O seu traballo académico céntrase na publicidade internacional, materia que imparte na Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación da que é decano dende 2011.

Tamén levou a cabo investigacións no eido das relacións públicas e o protocolo que foron publicadas en revistas de referencia como Estudios del Mensaje Periodístico, Zer, Tripodos ou Historia y Comunicación Social. Amén de autor de numerosos capítulos de libros, participou en proxectos de investigación nacionais e internacionais como colaborador e investigador principal, realizando estadías de investigación en Brasil, Chile, México, Portugal e Alemaña.

 • As de proxección e coordinación da Universidade no Campus de Pontevedra.
 • As relacionadas directamente cos asuntos específicos do Campus de Pontevedra e o Campus CREA S2i.
 • As relacionadas con cursos complementarios e a sinatura de convenios de coopera-ción educativa en todas as materias obxecto desta delegación.
 • O fomento da internacionalización e a cooperación internacional, no ámbito de influencia do Campus de Ourense-Campus da Auga, en colaboración coa Vicerreitoría de Extensión Universitaria e Relacións Internacionais.
 • As relacionadas cos parques científicos e tecnolóxicos, centros tecnolóxicos, empresas de base tecnolóxica e viveiros de empresas no ámbito de influencia do Campus de Pontevedra-Campus CREA S2i.
 • A proposta, formalización e contratación de proxectos de investigación, tanto no ámbito nacional como internacional, así como contratos ao abeiro do artigo 83 da LOU, no ámbito de influencia do Campus de Pontevedra.
 • As correspondentes ás estruturas propias de investigación e centros propios de investigación referentes ao campus CREA S2i, en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación e Transferencia.
 • As correspondentes ás relacións con axentes de investigación nacionais e internacionais e con outros centros de I+D+i no ámbito de especialización do Campus CREA S2i, en coordinación coa Vicerreitoría de Investigación e Transferencia.
 • As relacionadas coas cátedras de empresa do Campus de Pontevedra.
 • O impulso ás estratexias de fomento do emprego e o emprendemento do estudantado, no marco do Campus de Pontevedra-Campus CREA S2i, coa Vicerreitoría de Estudantes.
 • As referidas á convocatoria de bolsas propias no ámbito das competencias delegadas nos puntos anteriores e os seus procedementos derivados.

 

Casa das Campás.
Rúa don Filiberto 9-11. 36002 Pontevedra
+34 986 802 080
campuspontevedra@uvigo.es

  Os contidos desta páxina xestiónaos