Camilo Isaac Ocampo Gomez

Externo

Contacto

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O02M066V06 M066254 Formación Académica e Profesional OB 10
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
O02M066V06 M066254 Formación Académica e Profesional OB 10
O02M066V06 M066105 Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas OB 20

2019/2020

Figuara e formación do orientador ou da orientadora nos Institutos de Educación Secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
A Orientación na Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2018/2019

A educación emocional na actividade orientadora en institutos de secundaria situados en zona semi-urbana de Galicia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

2017/2018

Deseño dun programa de educación emocional en formación profesional básica mediante investigación cualitativa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Actuacións dos servizos de orientación educativa en casos de acoso escolar en secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Proposta de intervención para o desenvolvemento emocional na educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Programa de educación en valores e intercultural na ludoteca do Centro Cívico Colón. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A Educación Social nos procesos de orientación laboral: cara un axeitado desenvolvemento socioemocional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Orientación Laboral como función e ámbito da Educación Social: unha investigación de carácter cualitativo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
O acoso escolar en educación secundaria obrigatoria ¿Necesítanse profesionais da Educación Social nos centros? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adaptación, aplicación e avaliación dun programa de educación emocional para o alumnado de Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Servizos de orientación e mellora da convivencia no IES Taboada Chivite mediante o programa "tutoría entre iguais" (TEI): a valoración dos membros da comunidade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Mellorar o envellecemento activo nun centro residencial de Ourense: fundación, deseño, aplicación e resultados dunha intervención socioeducativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A metodoloxía Montessori aplicada á estimulación cognitiva de persoas maiores de 65 anos: unha experiencia socioeducativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Deseño, aplicación e avaliación dun programa de intervención de educación emocional en infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cyberbullying, profesorado de secundaria e orientación académico-profesional: estudo descriptivo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Tempo libre en Verín: Un estudo empírico realizado con alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Envellecemento activo na Terra de Soneira: Un programa de intervención socioeducativa para persoas maiores de Vimianzo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adaptación, aplicación e avaliación do programa “Inteligencia Emocional: Educación Primaria, 3º ciclo” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Educación social e consumo de drogas: do análise de necesidades a unha proposta de intervención socioeducativa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Actuación do departamento de orientación en materia de violencia de xénero nos centros con alumnado de educación secundaria obrigatoria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
Presenza activa de profesionais da educación social nos institutos de secundaria. Opinións do profesorado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Programa de educación emocional para o desenvolvemento da competencia social en primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

CaBemos tod2s, Programa de Intervención Socioeducativa para persoas maiores: Deseño, Aplicación e Avaliación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Programa de intervención socioeducativa para persoas adultas con discapacidade intelectual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Un programa de educación emocional para alumnado de Primaria implementado en tres linguas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Desenvolvemento emocional das persoas novas entre 14 a 18 anos do concello de Verín. Un estudo desde a educación social. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

RESUMO A MÚSICA COMO MEDIO SOCIOEDUCATIVO: UNHA INTERVENCIÓN REALIZADA CON MENORES DA COMARCA DE MONTERREI - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Programa de Educación Socio-Emocional para 4º Curso de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
As competencias da educación social: Valoración das persoas que exercen a profesión. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Acción socioeducativa para a reinserción nos Módulos de Respecto do Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar: valoración das persoas participantes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
A violencia de xénero e os/as mozos/as universitarios/as. Un estudo no Campus de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Un caso de dislexia: proposta de programa de intervención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Educación emocional en educación infantil: programa F.E.E.L. (fomento de la educación emocional lúdica) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007