Camilo Isaac Ocampo Gomez

Externo

Docencia

2023/2024
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V06 M066254 Formación Académica e Profesional OB 10
2022/2023
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V06 M066254 Formación Académica e Profesional OB 10
2021/2022
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V06 M066254 Formación Académica e Profesional OB 10
2020/2021
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V06 M066254 Formación Académica e Profesional OB 10
2019/2020
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 9
O02M066V06 M066105 Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas OB 20
O02M066V06 M066254 Formación Académica e Profesional OB 10
2018/2019
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V06 M066254 Formación Académica e Profesional OB 10
O02M066V06 M066105 Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas OB 20
O02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 9
2017/2018
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O05G130V01 G130903 Investigación-acción na práctica socioeducativa OP 15
O05G130V01 G130303 Diagnóstico e análise de necesidades socioeducativas OB 113
O05G130V01 G130104 Metodoloxía de investigación socioeducativa OB 15
O02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 9
O02M066V06 M066105 Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas OB 20
O02M066V06 M066254 Formación Académica e Profesional OB 10
2016/2017
Titulación Materia Nome Carác. Horas
O02M066V06 M066101 Orientación e Función Titorial OB 9
O02M066V06 M066254 Formación Académica e Profesional OB 10
O02M066V06 M066105 Orientación Base Legal, Composición, Planes e Programas OB 20
O05G130V01 G130903 Investigación-acción na práctica socioeducativa OP 60
O05G130V01 G130303 Diagnóstico e análise de necesidades socioeducativas OB 113
O05G120V01 G120201 Educación: Deseño e desenvolvemento do currículo da educación primaria FB 16

  2019/2020

  Figuara e formación do orientador ou da orientadora nos Institutos de Educación Secundaria da Comunidade Autónoma de Galicia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  La educación de las personas adultas en la C.A. de Galicia: Un estudio crítico en el ámbito de las humanidades. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  A Orientación na Formación Profesional - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2018/2019

  A educación emocional na actividade orientadora en institutos de secundaria situados en zona semi-urbana de Galicia. - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007

  2017/2018

  Mellorar o envellecemento activo nun centro residencial de Ourense: fundación, deseño, aplicación e resultados dunha intervención socioeducativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  O acoso escolar en educación secundaria obrigatoria ¿Necesítanse profesionais da Educación Social nos centros? - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Orientación Laboral como función e ámbito da Educación Social: unha investigación de carácter cualitativo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Proposta de intervención para o desenvolvemento emocional na educación infantil - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Programa de educación en valores e intercultural na ludoteca do Centro Cívico Colón. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Servizos de orientación e mellora da convivencia no IES Taboada Chivite mediante o programa "tutoría entre iguais" (TEI): a valoración dos membros da comunidade - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Actuacións dos servizos de orientación educativa en casos de acoso escolar en secundaria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Deseño dun programa de educación emocional en formación profesional básica mediante investigación cualitativa - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Adaptación, aplicación e avaliación dun programa de educación emocional para o alumnado de Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A Educación Social nos procesos de orientación laboral: cara un axeitado desenvolvemento socioemocional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A metodoloxía Montessori aplicada á estimulación cognitiva de persoas maiores de 65 anos: unha experiencia socioeducativa - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2016/2017

  Deseño, aplicación e avaliación dun programa de intervención de educación emocional en infantil. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Educación social e consumo de drogas: do análise de necesidades a unha proposta de intervención socioeducativa. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Adaptación, aplicación e avaliación do programa “Inteligencia Emocional: Educación Primaria, 3º ciclo” - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Presenza activa de profesionais da educación social nos institutos de secundaria. Opinións do profesorado - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Tempo libre en Verín: Un estudo empírico realizado con alumnado da Educación Secundaria Obrigatoria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Programa de educación emocional para o desenvolvemento da competencia social en primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Actuación do departamento de orientación en materia de violencia de xénero nos centros con alumnado de educación secundaria obrigatoria - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Cyberbullying, profesorado de secundaria e orientación académico-profesional: estudo descriptivo - Traballo Fin de Máster RD 1393/2007
  Envellecemento activo na Terra de Soneira: Un programa de intervención socioeducativa para persoas maiores de Vimianzo - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2015/2016

  Programa de intervención socioeducativa para persoas adultas con discapacidade intelectual - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Desenvolvemento emocional das persoas novas entre 14 a 18 anos do concello de Verín. Un estudo desde a educación social. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  CaBemos tod2s, Programa de Intervención Socioeducativa para persoas maiores: Deseño, Aplicación e Avaliación - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Un programa de educación emocional para alumnado de Primaria implementado en tres linguas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

  2014/2015

  Educación emocional en educación infantil: programa F.E.E.L. (fomento de la educación emocional lúdica) - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  As competencias da educación social: Valoración das persoas que exercen a profesión. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  A violencia de xénero e os/as mozos/as universitarios/as. Un estudo no Campus de Ourense - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Acción socioeducativa para a reinserción nos Módulos de Respecto do Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar: valoración das persoas participantes - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Programa de Educación Socio-Emocional para 4º Curso de Educación Primaria - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  Un caso de dislexia: proposta de programa de intervención - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
  RESUMO A MÚSICA COMO MEDIO SOCIOEDUCATIVO: UNHA INTERVENCIÓN REALIZADA CON MENORES DA COMARCA DE MONTERREI - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007