José Antonio Alonso Rodríguez

Profesor/a titular de escola univer.

Departamento

Docencia

2020/2021
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 18
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 66
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 18
V12G350V01 G350914 Deseño de plantas químicas e de proceso OP 23
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 66
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 36
2019/2020
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G360V01 G360702 Oficina técnica OB 66
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 16
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 54
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 98
2018/2019
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 122.00
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 74.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 68.00
2017/2018
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 98.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 98.00
V02G030V01 G030801 Redacción e execución de proxectos OB 13.00
2016/2017
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 98.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74.00
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 26.00
2015/2016
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 74.00
V12G340V01 G340307 Oficina técnica OB 74.00
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74.00
2014/2015
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74.00
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 74.00
312410V01 312410705 Deseño avanzado OP 0.00
2013/2014
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 74.00
V12G320V01 G320704 Oficina técnica OB 50.00
V12G320V01 G320101 Expresión gráfica: Expresión gráfica FB 36.00
312110V01 312110678 Proxectos TR 38.00
312410V01 312410705 Deseño avanzado OP 0.00
2012/2013
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
V12G330V01 G330604 Oficina técnica OB 98.00
V12G350V01 G350604 Oficina técnica OB 0.00
312410V01 312410705 Deseño avanzado OP 0.00
2011/2012
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
312410V01 312410705 Deseño avanzado OP 90.00
312510V01 312510302 Oficina técnica TR 120.00
2010/2011
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
312410V01 312410705 Deseño avanzado OP 45.00
312510V01 312510302 Oficina técnica TR 120.00
2009/2010
Titulación Materia Nombre Carác. Horas
312510V01 312510302 Oficina técnica TR 0.00
312110V01 312110103 Expresión gráfica TR 0.00
381010V01 381010613 Deseño e debuxo nas culturas OP 0.00

2020/2021

Estudo e optimización da producción e da xestión dun almacén de produto intermedio na industria da embalaxe. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Implantación dunha liña de produto gourmet nunha planta de fabricación de conservas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2019/2020

Xestión de persoal e documentación nunha empresa do sector automovilístico de proxección internacional - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de unha fábrica de pellets na provincia de Pontevedra aplicando metodoloxías de optimización industrial - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Dimensionado e distribución en planta dun serradoiro de madeira, no sur de Lugo. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cálculo e deseño da instalación eléctrica dun catamarán de pasaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cálculo e deseño da instalación eléctrica dun catamarán de pasaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Planificación de rutas e deseño de almacén dunha lavandería no sur de Galicia - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2018/2019

Localización e distribución en planta dunha lavandería industrial. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Cálculo e deseño da instalación eléctrica dun catamarán de pasaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e cálculo da instalación eléctrica dunha nave destinada a unha bodega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e cálculo da instalación eléctrica dunha nave destinada a unha bodega - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
'Deseño, desenvolvemento e implantación dun sistema de xestión da calidade segundo a norma UNE-EN ISO 9001: 2015, nunha oficina técnica' - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Adecuación e distribución en planta dunha nave industrial para fábrica de camisas. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación Solar Fotovoltaica de Autoconsumo de 8kW en Antofagasta, Chile. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Plan de prevención de riscos laborais dunha empresa adicada á extracción e comercialización de granito - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2017/2018

Proxecto de ubicación, distribución en planta e acondicionamento para unha industria dedicada á producción de taboleiros para automóviles. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2016/2017

Proxecto de instalación eléctrica dun conservatorio de música - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño de cadro eléctrico en buque. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
instalación eléctrica dunha nave industrial destinada ó envasado de bebidas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación eléctrica nunha nave industrial usando sistemas de xeración propia e almacenamento de electricidade por paneis fotovoltaicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Instalación eléctrica nunha nave industrial usando sistemas de xeración propia e almacenamento de electricidade por paneis fotovoltaicos. - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2015/2016

Instalación eléctrica dunha nave adicada o almacenamento - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e dimensionado dunha instalación eléctrica dun edificio destinado a vivendas - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Deseño e dimensionado da instalación eléctrica dunha industria de carpintaría de madeira - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007
Proxecto de instalación eléctrica dun conservatorio de música - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007

2014/2015

Deseño e dimensionado da instalación eléctrica dun edificio de vivendas con 8 plantas, 24 vivendas, establecementos comerciais e 2 sotos de garaxe - Traballo Fin de Grao RD 1393/2007